Nytt

Hadia Tajik sto onsdag frem i Dagsrevyen og forsvarte jihadistenes rett til å være en del av det offentlige ordskiftet. Det er handlingene som er kriminelle. Holdningene må vi bekjempe, vi kan ikke forby dem, fremholdt Tajik.

Tajik forsøkte å trekke et skille som ikke er lett å få øye på. Talsmann for Profetens Ummah, Ubaydullah Hussain, har uttalt støtte til ISIS og halshugginger av islams fiender spesielt.  Onsdag la Mohyeldeen Abo Al-Hasan, tidligere kjent som Mohyeldeen Mohammad, ut en oppfordring på en lukket Facebook-side om å se henrettelsen av James Foley, med kommentaren: Nyt!

Tajik sa selv at det er oppfordring til og trusler om konkrete terrorhandlinger som er straffbart, ikke støtte til terrorforherligende ideologi. Det siste er lov hvor støtende vi enn finner det.

Men når man offentlig går ut og støtter en konkret halshugging er det vanskelig å se at det ikke befinner seg i grenseland for definisjonen av «trusler».

Det er oppsiktsvekkende at leder av Stortingets justiskomité viser en så høy toleranse for jihadistenes deltakelse i det offentlige ordskiftet.

Tajik hevder å være bekymret for jihadistenes appell blant norske muslimer. Ved å signalisere at de har carte blanche til å provosere samfunnet og norske muslimer har hun gitt dem gode kort på hånden.

Tajik foregir å være bekymret for rekruttering til slike miljøer, likevel er det første hun gjør å forsvare deres talerett. Budskapet må forvirre norske muslimer. I stedet for et oppgjør får de høre Arbeiderpartiets ledende justispolitiker forsvare deres ytringsfrihet.

Dagsrevyens nyhetsanker Tom Nilssen stilte da også spørsmålet om ikke fri propaganda vil kunne øke rekrutteringen.

Tajik presterte en dobbel saltomortale: Først konstaterte hun at potensialet for rekruttering var stort – takket være fri ytringsfrihet! – så la hun ansvaret på redaksjonene. De må i hvert tilfelle vurdere om det er nødvendig og riktig å gi islamistene en talerstol.

Før hun igjen konkluderte med at «islamistene var en del av det offentlige ordskiftet» – ergo har hun sagt at de også har en plass i mediene.

Men – og her ble Tajik helt surrealistisk – denne talerett for terror – var en positiv sjanse til demokratisk mobilisering!

Dette var Tajiks ord.

Jihadistenes deltakelse i det offentlige ordskiftet var «positivt mobiliserende for resten av samfunnet».

Regjeringens handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme er opptatt av forebygging. Her synes formann for justiskomiteen å gjøre det motsatte: hun forsikret jihadistene om at de har rett til å spre sin hatpropganda og støtte til terror for åpne mikroner. Det er utrolig.

Les også

-
-
-
-
-