Hvor er Antirasistisk senter og den aktivistiske venstresiden når hatpredikantene kommer til Oslo og legger grunnlag for hat og motsetninger mellom mennesker?

Journalist og forfatter Lars Akerhaug skriver om den nært forestående konferansen til Norges unge muslimer, ungdomsorganisasjonen til Det islamske forbundet i Norge, i avisen Dagen 19. oktober (bak betalingsmur). Konferansen er en årlig foreteelse og avvikles på Kuben yrkesarena, en videregående skole i Oslo, nå i helgen. For to år siden inviterte Norges unge muslimer Kamal El-Mekki til sin konferanse. El-Mekki er en meget omstridt foredragsholder som er tilhenger av et straffesystem etter saudiarabisk modell i Vesten, med avkutting av hender og halshogging. Han oppfordrer til dødsstraff for de som forlater islam. Foredraget ble avlyst etter at Dagen også den gangen skrev om foredraget – noe som ga større medieoppmerksomhet.

I år har Norges unge muslimer nok en gang invitert en omstridt foredragsholder, fra det samme islamske instituttet i USA som El-Mekki tilhører, Al-Maghrib institute; Suleiman Hani. I følge oppslaget i Dagen skal Hani ha fremmet konspirasjonsteorier om terrorangrepet mot tvillingtårnene 11. september 2001. Han er svært kritisk til det han kaller blasfemi, dvs. all kritikk mot islam og profeten Muhammed. Suleiman Hani mener også at ytringsfriheten er et verktøy som brukes av «de som sitter med makten», blant annet for å stilne en «objektiv diskusjon» om «Holocaust og jøder».

Akerhaug har intervjuet Arbeiderpartiets Jan Bøhler som frykter at ungdommer som kommer for å høre på Suleiman Hani kan bli radikalisert.

– Jeg synes det er problematisk. Vi har ytringsfrihet, men de som benytter seg av ytringsfriheten til å invitere predikanter med disse holdningene, må ha en bevissthet om hva de holder på med, hva de gjør og hvilke synspunkt de bidrar til å spre. De som inviterer sånne foredragsholdere bidrar ikke til å bekjempe radikalisering.
Han mener det er trist og urovekkende at arrangørene ikke er mer kritisk til hvem de inviterer.
– Dette bidrar til sterk fundamentalisme og undergraver god integrering.

Nettopp. Så om ikke Antirasistisk senter er så bekymret for Hanis hatefulle ytringer; hva med våre myndigheter som snakker varmt om integrering og er bekymret for radikalisering og utenforskap?

Norges unge muslimer tilbyr, ifølge sin egen facebook-side, hovedsakelig kjønnssegregerte arrangementer for «søstre» og «brødre» – og taler varmt om paradiset, livet etter døden. Er dette forenlig med et samfunn der «alle skal med»?

Det er åpenbart ulike standarder som gjelder. Dersom en konservativ kristen organisasjon hadde invitert foredragsholdere av samme kaliber som Hani og El-Mekki, ville media ha gått amok. Nå er media tause, det er kun den knøttlille avisen Dagen som omtaler konferansen. Dette er jo heller ikke den eneste muslimske ungdomsorganisasjonen som holder seg med predikanter og imamer som oppmuntrer til hat mot vestlige verdier; Document har tidligere omtalt både ungdomsorganisajonen Ung Rama og Minhajs såkalte konferanse mot ekstremisme der Sylvi Listhaug tok til motmæle mot en ekstrem imams uttalelser om død over blasfemikere.

Hvor mange tusen ungdommer har hørt disse predikantene tale? Hvilke konsekvenser får dette for samhandlingen på skolene – og ikke minst for samfunnsutviklingen i Norge? Hvis ikke storsamfunnet tar skarp avstand fra alle typer hatefulle ytringer og ekstreme holdninger – men konsekvent vender seg bort og til og med støtter opp om utviklingen i disse miljøene, går vi uten tvil mørkere tider i møte.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂