Sverige har en aksept for islamske regler som gjør det vanskelig å trekke noen grense. For hvor skulle den gå?

Ifølge en ny svensk rapport har salafismen vokst seg sterkere i vårt naboland. Radikale predikanter skremmer folk til lydighet, moralpoliti vokter over kvinner, og barn blir forhindret fra å leke med barn som har en annen tro.

I en unik svensk studie har forskere fra den svenske Forsvarshøyskolen undersøkt salafismens, en fundamentalistisk innretning innenfor islam, og den salafistiske jihadismens innflytelse i Sverige. «Politiken och hela samhället bör förstå hur de här miljöerna påverkar den svenska samhällsutvecklingen», sier den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp til SVT.se.

I henhold til rapporten har miljøene både utviklet seg og vokst seg sterke på flere plasser i svenske byer. Det framgår ikke av rapporten hvor mange personer som inngår i disse miljøene, men det er beskrevet hvordan ulike byer blir påvirket av veksten i islamsk fundamentalisme. SVT.se har gjengitt flere eksempler i sin artikkel.

I Borås blir for eksempel unge fra tidlig alder plassert i koranskoler for å lære seg ikke å omgås med det motsatte kjønn. Enkelte elever drikker ikke vann på skolen og får ikke engang male med vannfarger, ettersom vannet er «kristent».

I Västerås forekommer religiøs påvirkning blandet med kriminalitet. En politibetjent forteller at det for eksempel kan handle om en gjeng gutter som kommer inn i en matbutikk. Hvis hun som betjener kassen ikke har på seg slør, tar de det ønsker uten å betale, kaller henne «svennehora» og spytter på henne.

I Arlöw har barn «lekt IS» på førskoler og til og med uttrykt at de ikke vil leke med barn som tilhører andre religioner, fordi de anses «urene».

Forskerne understreker imidlertid at både salafismen og salfism-jihadismen utgjør en minoritet innen sunniislam – og ikke representerer muslimer som gruppe. Men den salafistiske virksomheten risikerer å bidra til en fiendtlig innstilling til demokrati, i tillegg til intoleranse, diskriminering og hatefulle ytringer.

Forskerne skriver videre at både skole og sosialtjeneste i svenske byer har vanskelig for å forstå og håndtere påvirkningen fra salafismen, og politiet anser dette for å ligge utenfor deres ansvarsområde ettersom det ikke er kriminell virksomhet.

I Norge har det vært lite fokus på påvirkning fra salafisme. Islam Net ble inntil 2015 gjennomgående bagatellisert av myndigheter og medier. De mange hatpredikantene som har besøkt ulike muslimske ungdomsorganisasjoner og moskeer de senere årene har fått begrenset oppmerksomhet i media. Heller ikke IS er blitt tatt på det alvor den fortjener.

Utrop publiserte i dag et debattinnlegg av Shakeel Rehman, leder i Senter for sekulær integrering, med tittelen; «Muslimske høyreekstreme?». I innlegget går han hardt ut mot Islam Net og innholdet i en ny video de har publisert. Han skriver blant annet:» Jeg har selv norsk-pakistansk bakgrunn og blir bekymret når andre norsk-pakistanere driver wahhabististisk/salafistisk organisasjon i Norge. Fordi så lenge det finnes ekstreme organisasjoner så vil det alltid eksistere potensialet for radikalisering og vold fra dem.»

Norske myndigheter bør snarest lese både den svenske rapporten og se den nye videoen fra Islam Net. Kanskje er det en mulighet for at de blir litt bekymret – og ikke «stryker islamistene med hårene», slik politiet på Romerike gjorde i 2016 da de inviterte lederen for Islam Net, Fahad Qureshi, til å holde foredrag for å forebygge radikalisering og ekstremisme.

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.