Salafistiske muslimer deler ut tyskspråklige oversettelser av Koranen ved Potsdamer Platz i Berlin den 14. april 2012. Foto: Tobias Schwarz / Reuters / Scanpix.

 

Antall salafister i Berlin har siden 2011 økt fra 350 til flere enn 900, ifølge en tilstandsrapport fra den tyske innenlandske sikkerhetstjenesten Verfassungsschutz som er omtalt i Die Welt.

Økningen er en del av en trend som gjør seg gjeldende over hele Tyskland, observerer Verfassungsschutz. Fenomenet er ikke noe blaff, og det er klare tegn til parallellsamfunn:

Miljøet, som har vært aktivt siden ca. 2005, næres ikke bare av unge menn på jakt etter mening. Salafistene i Berlin er permanent eller i det minste over lengre tidsrom bundet til miljøet, som understøttes av en salafistisk infrastruktur av moskeer, klesbutikker og dagligvareforretninger.

Salafismen er ifølge sikkerhetstjenesten den mest dynamiske islamistbevegelsen både i Tyskland og internasjonalt, og deres virksomhet er klart undergravende:

«Salafistene driver i hemmelighet religiøs agitasjon mot vår frihetlige og demokratiske ordning, og med sin ideologi fremmer de hat og vold»,

sier delstaten Berlins innenriksminister Andreas Geisel (SPD).

Av de 720 salafistene som sikkerhetstjenesten holder øye med i Berlin, har 251 tysk statsborgerskap, mens 115 har et annet i tillegg – vanligvis tyrkisk, libanesisk, syrisk eller irakisk. Blant salafistene uten tysk statsborgerskap er det flest fra Nord-Kaukasus med russisk pass.

Fire moskeer i Berlin utgjør ryggraden i den salafistiske infrastrukturen, som har utviklet seg i bydeler med lang innvandringshistorie, konstaterer Verfassungsschutz. Disse inviterer gjerne predikanter fra utlandet, driver egen opplæring i islam og arrangerer islamseminarer.

Det handler om den velkjente Al-Nur-moskeen i Neukölln, Ibrahim al-Khalil-moskeen i Tempelhof, As-Sahaba-moskeen i Wedding og Fussilet-moskeen i Moabit.

Den sistnevnte av disse er nå forbudt og stengt av myndighetene i Berlin på grunn av forbindelser til den islamske staten (IS). Innenriksminister Geisel sier at den nye rapporten er et godt utgangspunkt for forebyggende arbeid mot islamsk ekstremisme.

Tyskland har altså skaffet seg et stort problem med islamismen, men sikkerhetsmyndighetene ser også ut til å vokse med oppgaven.

Men hvordan er situasjonen i vårt eget land?

Av Verfassungsschutz’ rapport er det ikke vanskelig å dra kjensel på fenomener som tvilsomme moskémiljøer hvor det drives indoktrinering og inviteres predikanter fra utlandet, og hvor man isolerer seg fra storsamfunnet ved å iføre seg fremmedgjørende gevanter.

Men har norske sikkerhetsmyndigheter den samme årvåkenheten som sine tyske kolleger? Når politiet i Norge inviterer Fahad Qureshi fra det mer eller mindre salafistiske Islam Net til å holde foredrag om radikalisering, virker det ikke sånn.

 
 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.