Nytt

Stillbilde: Presseportal Videos / YouTube.

Myndighetene i Rheinland-Pfalz har besluttet å frata Al-Nur-barnehagen i Mainz, den første og eneste muslimske barnehagen i delstaten, lisensen til å drive sin virksomhet på grunn av forbindelser til grunnlovsstridig islamisme, skriver Der Spiegel.

Den muslimske foreningen som driver barnehagen, Arab Nil Rhein, formidler ideologi fra salafister og det muslimske brorskapet, heter det hos delstatsmyndighetene. Men nå må den altså stenge.

I januar 2019 ble delstatens sosial-, omsorgs- og barneetat meddelt nye opplysninger om organisasjonen fra sikkerhetstjenesten Verfassungsschutz. Disse opplysningene inngikk i grunnlaget for beslutningen om å stenge barnehagen.

En første indikasjon på foreningens nære forhold til salafismen forelå allerede ved årsskiftet 2012/13, da en kontroversiell predikant talte i foreningens lokaler.

Den muslimske foreningen avviser beskyldninger om ekstremisme, og sier den vil gå rettens vei for å få deltstatsmyndighetenes beslutning omgjort.

Samtidig rettes mistanker om salafisme mot en annen muslimsk barnehage i Kassel i delstaten Hessen. Junge Freiheit skriver at en av de grunnleggerne av foreningen som driver barnehagen, ifølge Verfassungsschutz er under salafistisk innflytelse.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.