Nytt

Tysk politi har foretatt en razzia mot den islamistiske foreningen Milli Görüs, som er mistenkt for omfattende skatte- og avgiftssvindel og antidemokratiske holdninger. Det tyrkiske Milli Görüs – som har vært overvåket av det tyske overvåkningspolitiet i mange år – er landets største islamske forening, og har 27.000 medlemmer. 330 moskèer og kultursentre er tilknyttet organisasjonen, som samler inn millioner av euro i gaver hvert år.

De innsamlede midlene brukes til drift og utbygging av moskèene og et omfattende tilbud av kurs og sosiale aktiviteter.

– Bakgrunnen for aksjonen er mistanke om svindel med disse innsamlede midlene, sier statsadvokat Günther Feldt i Köln til avisen Hamburger Abendblatt. Det skal også være mistanke om uregelmessig- heter med innbetaling av skatt og trygdeavgift for ansatte.

Kriminell organisasjon?

Organisasjonen har i flere år vært under overvåking av det tyske overvåkingspolitiet Verfassungsschutz, som mener at Milli Görüs ikke respekterer de grunnleggende demokratiske rettigheter i den tyske grunnloven. Politiet etterforsker allerede om Milli Görüs kan betraktes som en kriminell organisasjon og om den driver med illegale pengetransaksjoner.

Det ble onsdag gjennomført razzia på 12 steder i delstaten Nordrhein-Westfalen, hvor Milli Görüs har sitt hovedkvarter. Også kontorer og moskeer i Berlin, Hamburg og München ble gjennomsøkt.

–Stigmatiserer muslimer.

–Dette er bare et nytt forsøk på å kriminalisere oss. Og det er et nytt forsøk på å stigmatisere muslimer i sin alminnelighet og oss spesielt, sier generalsekretær Oduz Ücüncü i en uttalelse på organisasjonens hjemmeside.

Imidlertid har Milli Görüs gjentatte ganger blitt kritisert for sine antisemittiske holdninger og for å være motstandere av grunnleggende demokratiske rettigheter. Synet på organisasjonen som anti-demokratisk og antisemittisk deles blant andre av delstatsmyndighetene i Nordrhein-Westfalen og Baden-Württemberg:

En 46 år gammel tyrkisk mann som hadde hatt tillitsverv i organisasjonen, og som har bodd i Tyskland siden 1979, ble av myndighetene i Baden-Württemberg nektet tysk statsborgerskap. Den tyske forfatningsdomstolen ga onsdag delstaten rett. Fembarnsfaren ville ikke ta klart avstand fra organisasjonens negative holdninger til den tyske grunnloven og får dermed ikke tysk statsborgerskap.

Aftenposten: Tysk razzia mot islamsk forening