Østerrikes kansler Sebastian Kurz har gitt Universitet Wien i oppdrag å kartlegge alle muslimske forbund, moskeer og organisasjoner i landet, skriver avisen Salzburger Nachrichten. Hensikten har bl.a. vært å kartlegge politisk islam og å avdekke hvilke krefter som styrer moskeene. Hittil finner man informasjon om ikke mindre enn 623 moskeer o.l. i Østerrike som er søkbare på et eget interaktivt kart. Moskeene ligger tett som hagl, særlig i og rundt Wien.

I tillegg er det utarbeidet omfattende dokumentasjon om de tre største paraplyorganisasjonene som mange moskeer i Østerrike og andre land sorterer under, nemlig ATIB, Millî-Görüs og de Grå Ulver. I denne dokumentasjonen finner man informasjon om organisasjonenes opphav, ideologi, nettverk og forbindelser med andre organisasjoner og stater i utlandet.

ATIB kan med sine 60 moskeer o.l. (bare i Østerrike) knyttes til Tyrkia og tyrkisk politikk, Millî-Görüs (48 moskeer o.l.) er tett forbundet til det Muslimske Brorskap, og de Grå Ulver er den militante grenen til det nasjonalistiske partiet MHP, som støtter president Erdogan. De Grå Ulver ble forbudt i Frankrike i 2020 og har et godt fotfeste i bl.a. Drammen.

Østerrikes integrasjonsminister Susanne Raab (ÖVP) forsikrer at denne kartleggingen ikke er en generell mistenkeliggjøring av alle muslimer i landet, men er samtidig klar på at man «ikke må være blind» for den farlige utviklingen som utbredelsen av politisk islam medfører.

Denne utviklingen utgjør nemlig en fare for vårt verdigrunnlag og vårt liberale demokrati. Politikerne må sørge for at politisk islam ikke får utvikle og utbre seg under et dekke av «toleranse».

Informasjonen man finner i det interaktive kartet, er også relevant for myndighetene når det gjelder å bevilge støtte eller velge den rette partneren for videre integrasjonsarbeid. Også sikkerhetsmyndighetene så vel som muslimene i landet vil ha nytte av denne informasjonen, sier Raab videre.

Forskningsprosjektet og lanseringen av det informasjonsrike, interaktive kartet er selvsagt blitt møtt med kritikk. De Grønne er «irriterte» og mener hele prosjektet er kontraproduktivt. Østerrikes «Islamsk Råd» (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich) hevder at regjeringen Kurz med dette «stigmatiserer alle muslimer som potensielle terrorister, nører oppunder rasisme og utsetter den enkelte muslim for en massiv sikkerhetsrisiko».

Kritikken ble en stund så voldsom at universitet Wien så seg nødt til å ta ned kartet en periode, før det nå igjen er tilgjengelig.

Sikkerhetstalsmann Hannes Amesbauer fra partiet FPÖ er derimot fornøyd med at deres advarsler om farene forbundet med den «overdrevne og til dels illegale immigrasjonen fra den islamske kulturkrets» bekreftes, samt at prosjektet viser «hvor sterk islam og utbredelsen av islamistiske strømninger» i Østerrike er.

Integrasjonspolitisk talsmann for ÖVP, Ernst Gödl, påpeker også at «utviklingen de senere årene viser hvor nødvendig kampen mot den farlige ideologien politisk islam er for vårt samfunn».

Et tilsvarende prosjekt i Norge bør ønskes velkommen, også av flertallet av muslimer, som er minst like store tapere for politisk islam som resten av landets borgere.

Die Welt

 

Kjøp Ruud Koopmans bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.