Med strømmen av muslimske migranter til Tyskland er det kommet hundrevis eller tusenvis av par til landet hvis ekteskap er gyldig i landet de forlot, til tross for at bruden er svært ung, men som tysk lovgivning av nettopp denne grunn normalt ikke ville ha anerkjent.

Tysk pressen omtaler dem da også som barnebruder. Der til lands er minstealderen for ekteskap 18 år, i særskilte tilfeller 16.

Fenomenets omfang er ukjent. Det snakkes om 350 kjente tilfeller bare i delstatene Nordrhein-Westfalen og Baden-Württemberg. Hvordan skal et vestlig land forholde seg til det? Ved ikke å gi etter en millimeter for sharia, eller ved å se en annen vei av frykt for alle komplikasjonene prinsippfastheten ville avstedkomme, og stilltiende akseptere et juridisk dobbeltspor i en moderne rettsstat?

En sak som har gått for rettsvesenet siden i fjor, kan muligens sette presedens i så måte, skriver Focus.

Det er bare en av de mange sakene i sitt slag, men det illustrerer et grunnleggende dilemma i tysk rett: «Alia» er 15 år gammel og gift med 21 år gamle «Amir». Siden februar 2015 har de vært gift – etter gjeldende syrisk rett. Men i dag bor de i Tyskland, hvor de egentlig ikke har lov til å være par.

Etter at de to kom til Tyskland i fjor, ble paret adskilt. Barnevernet i Aschaffenburg, Bayern, tok over omsorgen for Alia. Siden har saken gått for rettsvesenet. Tingretten i Aschaffenburg og delstatshøyesteretten i Bayern gav forskjellige svar.

Siden det foreligger mange andre saker, er det tvingende nødvendig å rydde opp. Nå ligger det derfor an til at Tysklands høyesterett i Karlsruhe skal besvare spørsmålet: Er Alia et barn eller en gift kvinne? Eller var hun det da det syriske ekteskapet ble inngått, mens hun fortsatt var 14?

Islamforskeren og -juristen Mathias Rohe advarer mot utglidning. I Jemen kan jenter gifte seg når de er ni år gamle. Ingen er uenige i at foten da må settes ned. Men utviklingen går snikende i den retningen:

«Jeg har opplevd ett tilfelle hvor en elleve år gammel skulle giftes,» erindrer juristen. I mellomtiden er hun blitt tretten, hun har et barn på ett år, og bor sammen med familien til mannen sin som flyktning i Tyskland.

Og dermed er sharia gjeldende rett for henne – i Tyskland.

Alternativet er heller ikke problemfritt:

Da barnevernet ble koblet inn, skal jenta ha blitt helt forskrekket. «Hun vil leve sammen med mannen, og forstår ikke hvorfor staten overhodet blander seg inn i familieanliggender. Denslags kjenner ikke disse menneskene til,» sier Rohe til Focus Online.

Vi må være konsekvente og stå opp for våre overbevisninger selv om det avstedkommer problemer og ubehag, fortsetter Rohe.

«Den som ikke er rede til å akseptere disse prinsippene, må lete etter et annet sted å bo her i verden,» sier Rohe.

Det er mye som står på spill, i følge juristen:

«Vi har en engang en ny situasjon, hvor det er tusenvis av mennesker landet som ganske enkelt ikke kjenner til vårt rettsgrunnlag.»

Det må altså fremtvinges et brudd med rettsforståelsen de forlot.

Lykke til, kunne man kanskje tilføye.

 

Focus

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂