Minst 61 barn var gift da de kom til Norge sammen med sin mann i fjor, viser tall NRK har hentet inn fra UDI. Den yngste var 11 år. Både Redd Barna, barnevernet, NRKs programleder og innvandringsminister Sylvi Listhaug er famlende i møte med en virkelighet Norge har kjent til lenge, men likevel ikke er forberedt på.

Sylvi Listhaug sier at praksis på mottakene er at mindreårige gifte ikke får bo på samme rom som mannen, men de får bo på samme mottak. Kan det ikke tenkes at det er snakk om et overgrep og at de burde vært skilt? Selv Sylvi Listhaug sier at barn over 16 skal høres for å avgjøre om det er et tvangsekteskap.

Det er å gå utenom problemet. Liksom vi definerer voldtekt som vold, ikke sex, definerer vi ekteskap med barn som et overgrep. Det er ikke et spørsmål om hvorvidt jentene skal høres. Hva skal de si? Hvor selvstendige er de? På hvilket grunnlag skal de vurdere sin situasjon?

Dette handler om at norske myndigheter er seg sitt ansvar bevisst, men Redd Barnas representant var ærlig nok til å innrømme at man vurderer tilfellene fra sak til sak – og at man «famler». Det lød ikke betryggende.

  • Minst ti jenter var under 16 år.
  • 49 jenter og to gutter var 16–17 år.
  • Minst to av jentene under 18 år venter barn nummer to.
  • Asylsøkerne kommer i hovedsak fra Syria, Afghanistan og Irak.

Jenter under 18 som venter barn nummer to? Dette er ikke enkelttilfeller, det er ikke overgrepssaker slik vi kjenner dem, det er snakk om en kultur, og den spenner over flere land. Men nettopp dette gjør myndighetene usikre. De tør ikke si hva den bunner i: Muhammeds ekteskap med seks år gamle Aisha, fullbyrdet da hun var ni år, for Muhammed er det perfekte menneske. Hvis myndighetene skulle ta et oppgjør med denne praksisen, måtte de også ta et oppgjør med sider ved det perfekte menneske, og det er ganske mange av dem. I stedet blir myndigheter og hjelpeorganisasjoner flakkende i blikket.

Mari Trommald er direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hun blir spurt om alle jenter under 16 adskilles fra «ektemannen»:

– For de fleste kan det bety at de bor adskilt, men her må vi gå inn i det enkelte tilfellet. Seksuell lavalder i Norge er 16 år, og det vil ofte være styrende for hvordan man tenker rundt disse sakene. Men andre problemstillinger, som vold og tvang, vil også telle med i vurderingene, sier Trommald.

Hva er det hun sier? Hva betyr dette «men» at Bufdir må «gå inn i det enkelte tilfelle»? Betyr det at hvis man ikke ser tegn til vold eller tvang, forblir jentungene gift med eldre menn?

At dette er tendensen, bekrefter en talskvinne for Redd Barna:

Thale Skybakk i Redd Barna sier det ikke nødvendigvis er det beste for jenta å bli skilt fra mannen.
– Nei, Redd Barna mener man må foreta individuelle vurderinger her som er til barnets beste, sier Skybakk.

Redd Barna bør snarest endre navn. De svikter barna av hensyn til «kultur» og gruppefølelse.

Programleder Øystein Heggen intervjuet Sylvi Listhaug, som heller ikke var helt sikker på hvor kategorisk hun skal være. Prinsippene er én ting, praksis er noe annet.

Heggen viste hvor han står når han spurte:
– Vil det ikke være mer traumatiserende for jentene hvis de skilles fra sin mann?

Det sier noe om klimaet i NRK og det offisielle Norge at man våger å stille et slikt spørsmål når det er snakk om ekteskap med jenter helt ned i 11 år.

Det finnes ingen grenser når det gjelder å vise hensyn til islam og muslimers følelser. NRK vet godt hva det handler om, likevel skriver NRK på sin nettside:

Fattigdom, krig og konflikter er årsaker til at barneekteskap øker på verdensbasis.

Hvor dumme tror Skybakk og NRK at lytterne/seerne er?

– Med så mange mennesker på flukt er det naturlig at vi ser slike saker også i Norge. Det som må på plass nå, er gode rutiner og retningslinjer for hvordan etatene skal håndtere dette, sier seksjonsleder Thale Skybakk i Redd Barna.

Det er riktig at irakiske flyktninger i Syria under Irak-krigen, og syriske flyktninger nå, selger sine døtre til rike arabere som kommer for å benytte anledningen. Motivene kan være forskjellige. Men det er en grunn til at de har sosial aksept for å gjøre det, og grunnen heter Muhammed.

Liksom det er en grunn til at IS kan ta yezidi-kvinner som seksuelle slaver. Også dét har de fra Muhammed.

Fordi NRK og norske myndigheter ikke våger å ta et oppgjør med denne praksisen, ser de gjennom fingrene med at jenter krenkes på en måte som grovt bryter norsk lov. Men bare lovbruddene er kulturelt-religiøst betinget, ser det ut til at myndighetene og NGO-ene tolererer hva som helst.

Familierett er innfallsporten til sharia. Man må ikke tro at slike eksempler ikke blir lagt merke til i miljøene. Det er en pekepinn på om norske myndigheter tør å forsvare norsk lov, som skal beskytte mindreårige. Loven finnes av én grunn: Den gjelder barn. Dette ser myndighetene bort fra fordi det gjelder en voksende og stadig mer innflytelsesrik gruppe. Men hvordan tror myndighetene at resten av samfunnet reagerer når de blir klar over at dette grove bruddet på menneskerettigheter tolereres?

Det er slik sharia har blitt introdusert i Vest-Europa, gjennom famlierett. Det er snakk om erobring av territorium til en ny type samfunn. Sharia på norsk jord.

Man kan ikke si at man ikke visste. Dette har pågått i mange år, og nå er det kommet til Norge.

Det er hårreisende at Skybakk i Redd Barna og Øystein Heggen later som om de er humane, som om de handler til jentenes beste.

Hykleriet kjenner ingen grenser.

Toleransen for de inhumane sider ved islam gjør at etatene ser en annen vei.

I november kom en 23 år gammel mann med sin gravide kone på 14 år over Storskog for å søke asyl. Med seg hadde de en sønn på 18 måneder. Likevel slo verken politiet, UDI eller Hero, som driver transittmottaket i Finnmark, alarm om mulig tvangsekteskap eller seksuell omgang med barn.

Listhaug kunne vært klarere. Hun sier det finnes retningslinjer for hvordan man skal håndtere slike saker:

– Når jenta er under 16 år, skal man gi opplysninger til politiet. Disse personene skal også tas hånd om av barnevernet, og jenta blir plassert på barnevernsinstitusjon. Om jenta er over 16 år og man har grunn til å tro at hun er utsatt for tvangsekteskap, skal det meldes fra til politiet, sier Listhaug.

Om man har grunn til å tro at det er tvangsekteskap? Er det noe tegn på at jenter i muslimsk kultur får lov til å ha egen vilje og treffe egne valg? Spørsmålet er selvmotsigende. Jeg vil tro at Listhaug vet det. Hvorfor uttrykker hun seg så uklart?

Selv Thale Skybakk i Redd Barna innrømmer at retningslinjene kunne vært bedre:

– De famler litt, vet ikke hva de skal gjøre, og er usikre på hvem som har ansvaret når det kommer nye problemstillinger. Vi mener man må holde hodet kaldt og sikre at disse barna får ivaretatt sine barnerettigheter, sier Skybakk.

Hvorfor er de så dårlige på et område hvor Norge gjerne vil være et foregangsland?

Hvor troverdig er medienes kjør mot myndighetene fordi de ikke lar hensynet til barna gå foran foreldrenes i spørsmål om å innvilge asyl, når NRK kan spørre:

– Kan det være tilfeller der jenta og mannen skal fortsette å leve sammen?

– Jeg mener man skal være ganske restriktiv på det, i hvert fall hvis det er snakk om tvangsekteskap. Når man er under 16, mener jeg man ikke under noen omstendighet skal bo sammen. Men er man over 16 år og har barn, kan det være saker som skal behandles annerledes. Praksis i dag er at man kan bo på samme mottak, men ikke på samme rom, sier Listhaug.

Her kommer toleransens pris til syne. Man er ettergivende selv i spørsmål om barneekteskap. Dermed har ikke integreringsministeren trygg nok grunn til å slå fast at disse ektskapene skal oppløses. Basta.

q-a-stephanie-sinclair-child-brides_65199_600x450-copy

Dette vil vi ikke ha i Norge. Eller noe annet sted, for den saks skyld.

http://www.nrk.no/norge/11-arig-asylsoker-var-gift-da-hun-kom-til-norge-1.12781471

http://www.nrk.no/norge/listhaug-om-barnebruder_-_-helt-forkastelig-1.12782811