Den manglende rettssikkerheten barnebruder som kommer til Sverige utsettes for, skyldes ren diskriminering. De ofres på multikulturens alter med den utrolige unnskyldningen at de er «bråmodne».

I en sak om en 14 år gammel syrisk jente nekter förvaltningsrätten i Växjö å la barnevernet ta hånd om henne. Hun er gift med sin 21 år gamle fetter og er gravid i 7. måned. En typisk sak som Sylvi Listhaug ville kalt forkastelig. Listhaug ville vurdert å straffe ektemennene. Listhaug sier vi har klare retningslinjer i Norge:

– Når jenta er under 16 år, skal man gi opplysninger til politiet. Disse personene skal også tas hånd om av barnevernet, og jenta blir plassert på barnevernsinstitusjon. Om jenta er over 16 år og man har grunn til å tro at hun er utsatt for tvangsekteskap, skal det meldes fra til politiet, sier Listhaug.

Men her er det altså svensk rett som ikke synes det er riktig at syriske jenter skal ha samme beskyttelse som svenske jenter:

I en ny dom från Småland läser jag om en flicka, ensamkommande från Syrien, som gifts bort till en kusin som tolvåring. I Sverige har hon placerats hemma hos sin faster med familj. Mannen, kusinen, som flickan är gift med bor också i Sverige och har finansierat flickans familjs flykt hit. Flickan, enligt födelsebeviset från Syrien, 14 år, har sedan blivit gravid.

Socialtjänsten i Mönsterås kommun har ansökt om vård av flickan enligt LVU, lagen om vård av unga, men får avslag av förvaltningsrätten i Växjö. Enligt förvaltningsrätten är flickan «en med svenska mått mätt brådmogen flicka». Flickan sägs vidare ha «en fast förankring i sin religion och i den kultur som hon är uppväxt i».

Hvorfor lukker retten øynene for at hun er mindreårig? Hun er 14 år, ifølge fødselsattesten. Som faren hennes nå sier er feil – hun er egentlig 16 år, hevder han. Sånn at det blir akkurat lovlig. Det var jammen heldig!

Det gikk ikke så fredelig for seg da sosialtjenesten forsøkte å stanse barneekteskapet. Sosionomene på sosialkontoret hadde avtalt møte med 21-åringen fra Syria og hans 14-årige «kone» for å informere om at barneekteskap er forbudt i Sverige. Beskjeden innebar at ekteskapet måtte oppheves. Da ringte mannen til sine slektninger, som ankom i store skarer – og truet de ansatte på livet. Flere politipatruljer ble sendt til kommunehuset. En person ble arrestert, en annen ble sendt til sykehus. 21-åringen og hans svigerfar er mistenkt for trusler mot de ansatte på sosialkontoret. Sosialkontoret måtte evakueres og ble flyttet til en hemmelig adresse.

Men rettsapparatet støttet ikke sosialkontoret i deres beslutning. Og Per Fugelli og Unni Wikan ville muligens sagt seg enige med domstolen i Växjö – for de mener jo at vi må prøve å forstå. Andreas C. Halse sier at han forstår det utmerket og at han finner det forkastelig: 

Jeg er lei av at vi alltid skal bli avkrevd å skulle forstå oss i hjel når det kommer til praksiser vi absolutt ikke kan akseptere. Problemet med barneekteskap er ikke at vi ikke forstår det. Vi har forstått det utmerket, og vi finner det forkastelig.

Nyankomne barnebruder ble et stort problem i Tyskland også, men tyskerne hadde i det minste vett til å si at tysk lov skulle gjelde i Tyskland.

Eksempler på andre «bråmodne» småjenter.

13 år og «bråmoden».

VLT