Per Fugellis siste bedrift er å ta voksne innvandrermenn som har seksuelle relasjoner med barn, flere av dem formodentligvis innenfor rammene av tvangsekteskap, i forsvar. Fra NRK.no:

Minst 60 barnebruder har kommet med sine ektemenn som asylsøkere til Norge. – De som følger denne skikken er ikke forkastelige eller moralsk primitive, sier professor Per Fugelli.

Fugelli

Per Fugelli synes vi må prøve å forstå de redde og sårbare asylsøkerne med de utenlandske barnebrudskikkene. 

I motsetning til FrP, tenker han? Selv når Sylvi Listhaug tar avstand fra barbari av denne typen, er det tydeligvis hun som skal plasseres i skurkerollen.

Han reagerer på ordbruken til innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug (Frp), som mener det er «helt forkastelig at man gifter seg med barn».

– Vi skal ikke godta det, men prøve å forstå at i deler av verden er dette en skikk. Det har vært sånn i 1000 år. Og de som følger den skikken er ikke forkastelige, de er ikke moralsk primitive. De skal møtes med god vilje, og så må vi finne ordninger som gjør at de kommer inn under norsk lov, sier Per Fugelli, professor i sosialmedisin.

Han mener ikke at Norge skal godta barneekteskap blant asylsøkerne, men er opptatt av at menneskene som kommer mottas med respekt.

– Jeg tror det er viktig også av praktiske grunner. De kommer hit fra krig. De er redde og sårbare. Da skal vi prøve å møte dem med god vilje. I stedet for å fordømme dem. Det blir det ikke god integrering av, sier Fugelli.

Sosialantropologen Unni Wikan foreslår med henvisning til islam at myndighetene ikke bør håndheve norsk lov i disse tilfellene, men heller la praksisen få gå sin uforstyrrede gang. Det er vanskelig å tolke det som noe annet enn støtte for innføring av sharia i Norge.

wikan-uniforum-1

Hvordan har jentunger på 11 år det «bra i ekteskapet» Unni Wikan? 

Det statlige barnevernet ble først koblet inn etter at de fikk meldinger fra andre i mottaket.

Sosialantropolog Unni Wikan uttalte da til NRK at jenta kan bli hardere rammet dersom myndighetene griper inn.

– Etter sedvaneloven og ifølge islam tilhører barna fars familie. Generelt er skilsmisse ikke sett på med gode øyne. Så hvis jenta har det bra i ekteskapet, bør norske myndigheter støtte opp om familien – selv om hun er en barnebrud.

Det er én ting å forsvare ondskap som kulturen eller religionen din legitimerer. Det krever på den annen side et helt spesielt nivå av moralsk fordervethet å unnskylde ondskap med referanser til en kultur man selv ikke tilhører, eller til en religion man ikke tror på.

Å ta klar moralsk avstand fra barneekteskap er i ferd med å bli en såkalt høyreradikal posisjon. Hva sier det om utviklingen?