Tegning: Thomas Knarvik

Dagbladet er blitt en skikkelig ludderavis, hvor alt er til salgs. Man selger ikke bare sin egen sjel, men også andres. Dagbladet bruker for n’te gang Sylvi Listhaug til å melke seg til hype-oppmerksomhet bak en betalingsmur. Litt som porno. Det er tarveligheten som slår en i øynene. Martin Kolberg – «den mektige partisekretæren», som Gunnar Ringheim kaller ham – får en plattform til å servere sine plattheter fra. Det er gammel lapskaus utgått på dato.

Kolberg har ikke navnet han en gang hadde. Han har aldri vært mektig, og nå er han bare patetisk.

Grunnen til hans synkende status er hans person – han innrømmer aldri en feil – og hans humørløshet. Han er symbolet på Ap som en klan. De som står utenfor, har seg selv å skylde på. De som våger å kritisere klanen, får smake Kolbergs lange pisk.

Men den har ikke lenger samme snert som tidligere. Kolberg har invitert inn nye og mye sterkere klaner enn den han selv tilhører.

Det forstår han ikke.

Sylvi Listhaug er ei rotekte jente fra Sunnmøre. Hun vet hvor hun hører hjemme. Kolberg rører.

Han snakker – nostalgisk! – om Martin Tranmæl og Haakon Lie, og sier han hilser dem ved fornavn hver morgen. Var det ikke nostalgiske vi ikke skulle være, Kolberg? Er det ikke dét du beskylder høyrefløyen for? Eller går du rundt og drømmer deg tilbake til gamle dager? Hva tror du Martin og Haakon ville sagt om det kalaset du og partiet har stelt i stand? Tror du de ville sagt at dere forsvarer sosialdemokratiet?

Dere ødsler med generasjoners arbeid. Det var dét de ville sagt.

Det kritiske punkt er der hvor dere påstår at Listhaug ikke har sans for de svake, for dem som sitter nederst ved bordet. Du sier hun er hjertekald. Nei, hun er ikke hjertekald, hun har bevart vettet.

SVs Karin Andersen var gjest i Politisk kvarter mandag. Hun ble spurt om det var noen øvre grense for hvor mange Norge kunne ta imot. Det ville hun ikke svare på. Da ble programlederen irritert og kjørte henne. Det måtte da gå an å si at det går en grense? Han viste til titalls millioner flyktninger. Hvor mange kan Norge ta? Skal vi si: Bare kom? Den problemstillingen ville ikke Karin Andersen forholde seg til. Hun ble stilt til veggs, og stod avkledt tilbake.

Kryss i taket. Vanligvis er det Listhaug og FrP-ere som får slik behandling.

Noe er i ferd med å skje. Den posisjon som Kolberg og hans likemenn/-kvinner målbærer – og det er mange av dem – ropet om flere kvoteflyktninger skyldes delvis at asylindustrien står uten klienter – den er blitt en stor arbeidsplass som er i ferd med å komme på defensiven. De som nekter å forholde seg til virkeligheten, blir mer som diehards. De må ty til stadig tyngre skyts for å nå frem. Per Fugelli er én av dem. At Dagbladet gir alle hans sprell oppslag, er nok et bevis på at betegnelsen ludderavis er fortjent.

Hvis Ap fortsetter på SVs og Karin Andersens kurs, og nå også Knut Arild Hareides, kommer Ap til å synke under 20 prosent. Den samme utvikling har vi sett i Sverige og Danmark. Det er bare pengesekken som kan holde på velgerne.

Poenget er så enkelt at selv et barn kan forstå det: Man kan ikke bevare velferdsstaten hvis man samtidig vil utvide solidariteten til å gjelde alle verdens nødstedte. Uttrykk som «nederst ved bordet» og «de sårbare» ble tidligere brukt om våre egne. Nå bruker Ap og SV dem om mennesker i elendighet utenfor landets grenser. Det er galskap.

Den bevegelsen som en gang skapte velferdsstaten, vil få ansvaret for at den kollapser. Det gjør den ganske enkelt fordi svært mange av dem som kommer, er kostbare, og mange av dem kan ikke eller vil ikke jobbe.

Dette vet alle. Så slutt med å snakke tøv, Kolberg!

Men i stedet for å innrømme fakta og justere kursen, forsøker du å henge Sylvi Listhaug. Det er – for å bruke dine egne ord – umoralsk. Du tillegger henne meninger hun ikke har, og deretter berømmer du deg selv og dine egne for å være mye bedre. Hva skal man si om en slik oppførsel? Hvem kommer historien til å dømme hardest, tror du?

Ap har alltid hatt en blanding av kommissær- og predikantstil. Det er de verste trekk ved sosialismen som tyter frem hos Kolberg.

– Høyrepopulistiske partier i Europa har fremgang. Sosialdemokratiet må være krystallklar, for vi må også bestå den historiske prøven i det litt lengre perspektivet. Da må vi kunne si til hverandre, ja, vi var strenge da vi skulle være strenge, men vi førte en retorikk som gjorde at de som kom hit på grunn av krig, død og fordervelse følte seg velkomne til et nytt liv i Norge. For det har de rett til, ikke bare på grunn av alle internasjonale konsesjoner, men fordi det er i tråd med den norske samfunnsmoralen om å ta vare på mennesker som har det vanskelig, sier Martin Kolberg.

Kolberg utstyrer seg selv med englevinger, slik at han bedre kan sette horn på Listhaug, hun som ikke vil være god. Men det er bare dét, Kolberg, at leserne/velgerne er i ferd med å gjennomskue både deg og ludderaviser som Dagbladet.

De har fått nok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂