Nytt

Bildet: Hareide på eselet, på vei til … huset du vet, i Thomas Knarviks strek.

Sylvi Listhaug møtte Knut Arild Hareide til debatt i Politisk kvarter, og Hareide var ifølge NTB i harnisk over Listhaugs utspill om innvandring og norske verdier. Hareide hadde mer sans for Kolbergs kritikk som går på at Listhaug bryter med kristne verdier.

Hareide hevdet Listhaug og Fremskrittspartiet sier de står for en ting, men har en politikk som vitner om noe helt annet i konkrete politiske spørsmål, som ytringsfrihet, bistandspolitikk og nestekjærlighet.

– Jeg er enig med Martin Kolberg (Ap). Det går blant annet på den frykten som statsråd Listhaug har spredt, knyttet til den jobben hun har i dag. En innvandrings og integreringsminister kan ikke kun spre frykt om dem som kommer til vårt land, sa Hareide med henvisning til Kolbergs uttalelse om at Listhaug mangler en kristen forståelse begrepet nestekjærlighet. (NTB)

Listhaug kom med et spark til Hareide som han neppe ble roligere av:

Hun beskyldte dessuten Hareide for kun å snakke, men aldri handle, og viste blant annet til hennes eget møte med en imam som støtter steining som straff.

– Jeg er den første som tar opp dette direkte, istedenfor å gå på arrangement etter arrangement og snakke folk etter munnen. Hareide går og snakker folk etter munnen, og har aldri tatt opp dette, sa Listhaug. (NTB)

Hareide vil gjerne beholde definisjonsmakten over seg selv, men har ikke noe problem med å definere Sylvi. Er ikke dette et eksempel på Bibelens ord om spliten og bjelken?

– Men for deg er jo dette en konkurranse hvor du skal være den gode og gi mest mulig penger, sier Listhaug til Hareide på NRK, og fortsetter:

VG konfronterer med at det er hans parti som gjør det mulig for Sylvi å være innvandringsminister. Hvordan harmonerer det med at han fnyser av hennes uttalelser og politikk?

– Men det er KrF som gjør at hun kan være innvandringsminister i dag.

– Vi har valgt å ikke være en del av denne regjeringen på grunn av den politiske avstanden. Og nå går vi til valg og sier vi ikke kan være en del av en regjering hvor både KrF og Frp sitter.

– Men kan dere støtte en regjering med Frp, som i dag?

– Hvis vi ikke kommer i regjering, har vi sagt at det er mest sannsynlig at vi går i opposisjon, svarer Hareide.

Hareide har markert så sterk avstand til FrP at han bør krysse grensen og gå til Ap. Det er der partiet under hans ledelse hører hjemme.

Tegning: Thomas Knarvik

Det var under Evangeliesenterets sommerstevne utenfor Halden at Kolberg påtok seg å vurdere om Sylvi fortjente å kalle seg kristen. Svaret var nei.

– Jeg ber dere legge merke til  mangelen på kristen forståelse av nestekjærlighet, i måten hun omtaler medmennesker på, sa Kolberg til deltagerne på det kristne sommerstevnet med flere tusen deltagere fra hele landet.

– Hun omtaler folk som har rømt fra død og fordervelse, som om de skulle være et problem for oss, la han til.

Nå har ikke Kolberg utmerket seg som kristen, men kanskje han føler at arbeiderbevegelsen står for de kristne verdiene, slik at han dermed er kvalifisert til å felle dommer likevel?

Listhaug irriterer, ingen tvil om det.

Noen av Kolbergs uttalelser har streif av det patetiske.

– Noen av dem er så fattige at de ikke har råd til å reparere tennene. Tenk at vi har folk i Norge som må gå rundt med tannverk, sier Kolberg.

Det er ganske mange som går rundt i Norge og lider av alvorligere ting enn tannverk og ikke har råd til å gjøre noe med det.

Kolberg avsluttet med et mageplask.

Kolberg er ikke enig med Listhaug i forslaget om å forby hijab i grunnskolen:

– Dette er enda et forslag for å gjøre livet vanskeligere for noen. Om det er faren for seksualisering som ligger bak, hvorfor vil hun ikke forby korte skjørt med det samme, spør Kolberg.

Når Hareide skyver Kolberg foran seg i debatt med Sylvi, forstår man hvor landet ligger.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2017/opproert-hareide-langer-ut-mot-listhaug-det-er-ren-loegn/a/24114092/

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2017/martin-kolberg-om-listhaug-opptrer-i-strid-med-kristne-verdier/a/24104942/