KrF vil ha en borgerlig regjering, men uten FrP. Derfor vil heller ikke partiet opptre på felles valgarrangement med de andre partiene som KrF politisk har sagt seg villig til å samarbeide med. Det lyder som mistillit til FrP.

Partiet hevder at de i mai vedtok å kjøre egen valgkamp, men nå virker det som ubehaget er så sterkt at selv parlamentarisk støtte byr på problemer.

KrF vil ikke delta på felles valgkamparrangementer med de andre borgerlige partiene, ifølge NRK og VG.

Etter det NRK erfarer, har statsminister Erna Solberg (H) sterkt ønsket å samle alle de fire partilederne til flere felles opptredener.

Grunnen til KrFs avgjørelse er ifølge VG partiets anstrengte forhold til Frp. Dette bekreftes av flere kilder NRK har vært i kontakt med.

– Vi fører en valgkamp der vi har én oppgave – å løfte fram KrFs politikk. Vi ønsker en Sentrum-Høyre-regjering. I lys av partiets samarbeidsvedtak har vi derfor ikke sett det naturlig med felles markeringer mellom de fire partilederne i valgkampen, sier kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy i KrF i en skriftlig uttalelse som gjengis av både VG og NRK. (ntb)

Knut Arild Hareide tåler ikke at Sylvi Listhaug pirker ved KrFs kristelighet. Det provoserer. I en måling i Vest-Ager sier 20 % av 1000 velgere at de mener Listhaug best representerer kristne verdier.

I meningsmålingen som InFact har gjort for VG , svarer 61,4 prosent at det er KrF-leder Knut Arild Hareide som best representerer kristne verdier, mens 20,4 prosent mener at det er innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). I alt 18,1 prosent av de spurte svarte at de ikke vet. (ntb)

Et «frafall» på 40 prosent sier noe om at Hareides form for kristendom ikke har like godt grep på velgerne som før.

Venstre har ingen problemer med fellesarrangement, selv om deres politiske avstand til FrP er like stor.

Regjeringens andre samarbeidsparti, Venstre, vil derimot ikke nekte å stille opp på felles borgerlige valgkamparrangementer. (ntb)

Hareide vil ha en regjering bestående av sentrumspartiene og Høyre. Det er helt urealistisk. Det kan virke som om Hareide vil ha i pose og sekk. Han legger et løp der han kan si at FrP har oppført seg så dårlig at det unnskylder at han hopper over til sosialistisk side.

Moralsk er det der han og partiet hører hjemme, men han kan ikke si det høyt. Da mister partiet enda flere velgere.

KrF har lagt frem fem kjernekrav. Tar man dem bokstavelig vil KrF ikke kunne inngå eller støtte en regjering hverken til høyre eller venstre.

I notatet «Fem utfordringer til det politiske Norge» lanserer Kristelig Folkeparti i alt fem verdiutfordringer, med to tilhørende underkrav, skriver Vårt Land.

Blant disse er nei til liberalisering av bioteknologiloven, tidlig ultralyd og tvillingabort og nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

I tillegg krever partiet fortsatt kontantstøtte, økt barnetrygd, bistand på minst 1 prosent og lovfesting av en lærernorm som gir 15 elever per lærer på barnetrinnet, og 20 på høyere trinn.

Partiet vil samtidig løfte den kristne kulturarven, og krever støtte for K’en i KRLE-faget, og nei til kutt i støtten til trossamfunn. De to siste omfatter taktskifte i distriktspolitikken og sterkere satsing på frivilligheten og ideell sektor.

Hareide vil ikke betegne kravene som et ultimatum, men heller et veikart i potensielle regjeringsforhandlinger. (NTB)

Problemet med Hareide er at partiet velger verdier som ikke passer inn i de andre verdiene partiene følger.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.