Relativiseringen av barnebrudene er i full gang. Nå handler det om å forstå det som skjer, skape et inntrykk av at det ikke handler om kultur og religion, men om nød.

I lørdagens Vårt Land tar lederen oppgjør med tradisjonen med barnebruder og skriver at «vi skal fordømme det som fenomen, og vi skal ikke tillate at det forekommer her i landet». Men når lederen skal forklare hvorfor tradisjonen med barnebruder finner sted, blir det straks verre, for da makter avisen ikke å nevne islam. Ifølge Vårt Land er barnebruder:

Et utbredt fenomen i deler av verden fordi det der er kulturelt akseptert. Men det er også et produkt av fattigdom. Fattig familier gifter bort døtre både for å gi dem livsopphold og fordi de kan få betalt for det. Derfor er for eksempel barneekteskap blitt langt mer utbredt blant syriske flyktninger enn det var i Syria før krigen.

Og Redd Barna følger opp Vårt Lands argumentasjon. Under overskriften, Nød og fare tvinger jenter til ekteskap, sier kommunikasjonssjef  Line Hegna til Vårt Land at det er flere faktorer som tvinger syriske jenter inn i ekteskap i leirene:

Mange familier har brukt opp sine midler og har ingen inntekter i leirene. For å klare seg gifter mange bort unge døtre som kan forsørges av en eldre ektemann.
De overfylte leirene er farlige. Mange jenter utsettes for overgrep. Moen familier velger å gifte bort døtrene for å beskytte deres ære og forhindre overgrep.
I noen tilfeller inngår jenter ekteskap med eldre menn i Syria fordi sjansen til å få opphold i naboland øker hvis de kommer sammen med en ektefelle.

Og hun sier videre:

Barneekteskap forekom i Syria også før krigen, men var ikke vanlig eller særlig kulturelt akseptert. Vi ser det samme i Syria som ellers: Krig, fattigdom og konflikt skaper en fortvilet situasjon der foreldre gjør kritiske valg for å overleve og beskytte barna sine.

Det er påfallende at hverken Redd Barna eller Vårt Land våger å komme inn på de bakenforliggende årsakene til at muslimer velger denne løsningen for sine jenter. Å si at jentene giftes bort for å «beskytte» dem, virker malplassert. Er det ikke snarere snakk om at foreldrene, eller rettere: mannen, ofrer dem?  For penger. Det er riktig at det er av nød, men i bunnen ligger et syn på kvinner som mindre verdt enn mannen. Det vil ikke Vårt Land eller Redd Barna snakke om. Dermed svikter de jentene også på norsk område.

Det er synet på kvinner som gjør det mulig å gifte bort kvinner til eldre menn. Vi har hørt hvordan Gulf-arabere plukker unge jenter. Denne praksisen skjer også i fredstid, men krigen gir større muligheter, fordi nøden er stor. Noen menn utnytter situasjonen. Det er ikke fattige menn, det er velstående menn, som gjerne vil ha påfyll med noe ungt. Sjansen for at ungjenta ikke er den første, er stor. Jentene er en vare. Det vet vi, men hvis «vi» begynner å gå i detalj vil det komme frem et kvinnesyn som gjør parallellen til IS’ sexslaveri litt for tydelig. Det er dette synet på kvinner som Vårt Land og Redd Barna ikke vil snakke om. Aller minst vil de snakke om hvor de har dette synet fra. I stedet forsøker de å bortforklare det.