FNs barnefond Unicef åpner for at det i noen tilfeller kan være best at barnet får fortsette i det inngåtte ekteskapet etter at det er komme til Norge, og kommunikasjonssjef Merete Agerbak-Jensen sier til Vårt Land:

 Det kan være noen tilfeller der det ikke er til beste for barnet at vi strikt følger loven og skiller partene i et slikt ekteskap. Det kan gjelde i forhold der de som er gift ikke er altfor unge, er relativt jevnaldrende, er i en helt frivillig og noenlunde likeverdig relasjon, og kanskje har felles barn.

merete-agerbak-jensen

Hun understreker overfor Vårt Land at barneekteskap i utgangspunktet er uakseptabelt, og at slike ekteskap bare helt unntaksvis kan få fortsette i Norge:

Dessverre vet vi at altfor mange barneekteskap i realiteten er tvangsekteskap basert på utnyttelse. Ikke sjelden blir unge døtre solgt av fattige foreldre som velger å gifte bort barnet for å sikre forsørgelse.

Selv med sine forsikringer om at barneekteskap i utgangspunktet er uakseptable, er det noe med den manglende prinsippfastheten som skremmer, for det er noe surrealistisk å høre en representant for Unicef si at det kan være best for barn å bli værende i et ekteskap. Bare det å åpne opp for den typen vurderinger viser vi ikke lenger vet hva vi selv tror på, alt er blitt relativt.

Det er også grunn til å stille spørsmål ved Unicefs dømmekraft knyttet til vurderingen av konsekvensene av sine holdninger. Hvordan tror Unicef  de aktuelle miljøene  vil oppfatte en vingling og ettergivenhet i spørsmål som dette? Tror Unicef at kravene  vil bli færre i tiden som kommer når vi etter hvert har blitt vant til disse barnebrudene?

Er dette dialog i praksis?