Nytt

Riksdagen har vedtatt en lov som ikke anerkjenner barneekteskap, heller ikke når det er inngått før partene kom til Sverige.
Også Norge har opplevd barneekteskap og avfunnet seg med det, selv om det strider mot norsk lov.

En slik aksept kan undergrave forbudet mot barneekteskap og respekten for den seksuelle lavalder.

Sverige hever nå terskelen, men hvordan skal forbudet håndheves? Det lyder ikke helt «svenks» at et par vil bli tvangsskilt.

Storbritannia har forbud mot kjønnslemlestelse, men det er aldri reist en sak, til tross for at titusenvis av jenter er rammet.

 

Sverige anerkjenner ikke lenger noe form for barneekteskap. Heller ikke ekteskap inngått i utlandet mellom ektefeller uten tilknytning til Sverige.

Den svenske Riksdagen vedtok en utvidet lov mot barneekteskap onsdag.

Tidligere er barn som er blitt gift i utlandet, blitt anerkjent som ektepar om de er over 15 år og var uten en tilknytning til Sverige da ekteskapet ble inngått. Den nye loven underkjenner selv slike ekteskap og loven gjelder allerede fra nyttår, melder SVT.

Det nye forbudet blir tatt vel imot av organisasjonen GAPF som arbeider med barn og kvinner som er utsatt for æresrelatert vold og undertrykking.

– Endelig tar Sverige denne avgjørelsen som er til barnets beste og markerer dermed et standpunkt mot barneekteskap, sier leder Sara Mohammad i GAPF. (NTB)