UDI er i hardt vær etter at Utenriksdepartementet reagerer på at UDI vil godkjenne et ekteskap som involverer en jente som var 15 år gammel da hun ble giftet bort, det skriver Vårt Land. Det er åpenbart at det er to ulike kulturer som kolliderer: UDI preges av en kulturrelativisme der det meste kan forklares og forstås utfra kulturelle betingelser, men Utenriksdepartementet holder fast på begreper som moral og etikk.

Seniorrådgiver Rolf Anthonisen i Utlendingsdirektoratet (UDI) sier til Vårt Land at UDI har kommet fram til at det er et gyldig ekteskap på grunnlag av den informasjonen de har fått fra Landinfo,

Hvert år blir rundt 15 millioner jenter under 18 år giftet bort – eller opp mot 40.000 hver dag. De yngste er under ti år.

I utviklingsland blir én av tre jenter giftet bort før de fyller 18. Etiopia er med sine 98 millioner innbyggere Afrikas nest mest folkerike – og et av verdens fattigste land. Her blir vel 40 prosent av jentene barnebruder. Etiopiske myndigheter har en ambisjon om å utrydde ordningen innen 2025.

Vårt Land skriver at i Norge sitter en etiopisk mann og håper han snart ser kona igjen. Hun har vært på den norske ambassaden i Addis Abeba og levert søknaden om familiegjenforening med ektemannen, som har fått opphold i Norge.

Nå er søknaden til behandling i UDI. Kvinnen opplyser til direktoratet at hun ble gift da hun var 15 år gammel, noe som er svært problematisk i Norge. For ekteskapsloven sier at «et ekteskap som er inngått i utlandet, anerkjennes her i riket dersom ekteskapet er gyldig inngått i vigselslandet.»

For Utenriksdepartementet handler det om etikk

Her frontkolliderer UDI med Utenriksdepartementet (UD) i synet på etiopiske barnebruder, for UDI har konkludert med at ekteskapet er gyldig, selv om jenta bare var 15 år da hun ble gift.

Utenriksdepartementet er opprørt. Ifølge Vårt Land har en norsk diplomat skrevet en e-post, og som Norges ambassadør i Etiopia, Andreas Gaarder har godkjent og sendt til UDI, hvor direktoratets beslutning blir filleristet:

Ambassaden setter spørsmålstegn om hvordan den praksisen kan stå innenfor de moralske og etiske retningslinjene vårt regelverk skal og bør ha. I tillegg til de etiske aspektene ved anerkjennelsen av barneekteskap, finner vi det videre politisk problematisk at Norge undergraver etiopiske myndigheters føderale lovverk hvor minimumsalder ved ekteskap er 18 år.

Samtykke

I et svarbrev til UD og ambassadøren forklarer UDI at de søkte hjelp hos Landinfo før de avgjorde at ekteskapet til den etiopiske kvinnen er gyldig. Hun er i dag over 18 år. Landinfo er en uavhengig informasjonsinstitusjon i utlendingsforvaltningen.

UDI opplyser at et forhold er overordnet når de vurderer ekteskap som ikke er inngått i Norge:

«Et ekteskap inngått i utlandet vil ikke bli anerkjent dersom dette vil stride mot våre grunnleggende retts- og verdinormer.»

I den konkrete saken ble ekteskapet inngått i delstaten Oromia i Etiopia – og etter muslimsk rett. Landinfo opplyser at ekteskapsinngåelse «reguleres av sivile, religiøse og sedvanemessige bestemmelser», og at Etiopia har hatt to ekteskapslover. En ny fra 2000 som forbyr ekteskap der kvinnen er under 18 år, og en gammel fra 1960 som sier at jenter kan bli gift når de har fylt 15 år. Myndighetene ønsker at alle regioner skal følge den nye loven, men flere regioner bruker fortsatt den gamle.

Om den etiopiske kvinnen som søker familiegjenforening i Norge skriver UDI at «vi har fått bekreftet av Landinfo at vedkommende trolig har inngått ekteskap da den sivile loven av 1960 gjaldt i den aktuelle regionen».

Seniorrådgiver Rolf Anthonsen i UDI sier til Vårt Land de har få slike saker, men at:

 Vi ser at UD og Landinfo vurderer saken svært ulikt,

Utenriksdepartementet og Etiopia-ambassadørens sterke reaksjoner på UDIs praksis har etter det Vårt Land melder ført til at UDI nå går en ekstra runde i familiegjenforeningssaken.

» Vi har bedt Landinfo levere en ny vurdering av forholdene i Etiopia», opplyser Anthonsen til Vårt Land.

Norges ambassade i Addis Abeba minner UDI om at Etiopia har definert barneekteskap som «harmful traditional practice.

Betyr det at UDI mener at dette ekteskapet er i tråd med våre grunnleggende retts- og verdinormer? Det er i hvert fall åpenbart at det er stor uenighet mellom UDI og Utenriksdepartementet hva disse normene består i. Problemet synes å være at kulturrelativismen har fått status som en grunnleggende verdinorm hos UDI, og da kan man forsvare det meste.

amhara.child.bride

UDI kan ikke være ukjent med de forholdene som beskrives for barnebruder. De er stikk i strid med alle de verdier som Norge offisielt bekjenner seg til. Det er heller ikke snakk om et marginalt fenomen, men om en hovedårsak til underutvikling. Hvordan kan UDI godkjenne en slik praksis og underkjenne etiopiske myndigheters forsøk på å bekjempe barnebruder?

Northern Ethiopia’s Amhara region has a landscape of red soil, small farms and rolling green hills.

Amhara’s 19 million people are poor and rely almost entirely on agriculture.

The region is served by few roads, children rarely get more than a few years of education and they often walk many kilometres to school.

It also has one of the highest rates of child marriage on earth.

Eighty percent of girls in Amhara are married by the time they are 18, half by the age of 15.

..

In Amhara, we met many young women in their late teens and early 20s, some of whom had married as young as eight or 10, and had their first children at 13 or 14.

Archbishop Desmond Tutu admitted frankly that he found the experience “devastating”.

..

In one tiny village, sitting in the shade of tall trees, these women and girls explained that, for them, marriage was not a day of happiness.

It was the day they stopped going to school, began living with a man they had never met and started having sex, whether they wanted to or not.

Child marriage is deeply embedded in the social customs of Amhara, as it is in many countries in Asia, Africa, the Middle East, and in some communities in Europe and the Americas.

..

Is there a suitable minimum age of marriage?

The widely ratified UN Convention on the Rights of the Child defines 18 as the age of adulthood, a standard to which we should all aspire.

The reality of life for most child brides is forced marriage, forced sex, an end to education and few choices about the future.

Early pregnancy and childbirth bring additional risks, with girls under 15 five times more likely to die in pregnancy and childbirth than women aged 20 and older.

Child brides are, therefore, among the most vulnerable people on earth. Rarely accorded any rights, yet expected to assume adult responsibilities at a very young age, they are disempowered, often abused and frequently isolated.

Child brides are also out of the reach of many development programmes that target girls as they are often confined to their homes.

Child marriage perpetuates the cycle of poverty, illiteracy and ill-health.

Golden age of Gaia