Enda et pakistansk nettverk med ni mannlige medlemmer står anklaget for systematiske voldtekter og øvrige seksuelle overgrep på syv mindreårige, etnisk britiske piker helt ned til 13 år. Bare siden august 2010 er 22 pakistanske menn funnet skyldig og dømt for systematisk grooming og seksuelt misbruk av mindreårige jenter, men eksperter hevder at de kjente sakene bare representerer en brøkdel av det siste tiårets “tidevannsbølge” av lignende saker i Midt- og Nord-England.

Den aktuelle saken inngår i det som nå er et velkjent mønster: “asiatiske”, gifte menn – hovedsakelig av pakistansk opprinnelse – velger seg ut mindreårige, etnisk engelske jenter i særlig sårbare livssituasjoner. Som oftest dreier det seg om jenter som allerede er i sosialtjenestens søkelys eller varetekt pga familieoppløsning og/eller problematisk atferd.

Fremgangsmåten som blir benyttet overfor de mindreårige pikene er stort sett den samme: mennene “skjemmer bort” (grooming) den aktuelle piken med komplimenter og gaver. Så følger spørsmål om hvem piken f.eks. bor sammen med som en del av mennenes kartlegging av hvilken beskyttelse eller sikkerhet hun har, mtp på eventuelle omsorgspersoners reaksjon på mennenes målbevisste tilnærmelser til piken. Når hun først er kommet inn i gruppen blir hun systematisk misbrukt og går på rundgang mellom mennene. I flere tilfeller har piken også blitt tvunget inn i prostitusjon.

De ni pakistanske mennene – hvorav seks er gift og en er bestefar – står tiltalt for 55 forbrytelser begått mellom 2007 og 2009, og inkluderer grooming, medvirkning til barneprostitusjon og voldtekter av sårbare tenåringer ned til 13 års alder:

The girls – who cannot be named for legal reasons – were said to have received cash, alcohol, drugs, meals and mobile phone credit in exchange for sex with some of the defendants.

Three of the men – Ahdel Ali, 23, his brother Mubarek Ali, 28, and Tanveer Ahmed, 39 – allegedly acted as ‘pimps’, passing two of the young girls among their friends and using them as sexual commodities.

Mubarek Ali is also accused of trafficking one of the girls, while Abdul Rouf, 34, and Mohammed Younis, 59, are accused of using their homes as brothels for child prostitution.

Deborah Gould, prosecuting, said: ‘The Crown say that the men in the dock variously trafficked, raped or sexually abused girls both over and under the age of 16 years over a considerable period of time.

‘These men ensnared these girls. They had cars, jobs and money which gave them both freedom and power. They enticed the girls, groomed the girls and then exploited them either for their own sexual gratification or for money.’

Aktor Gould understreket at saken ikke dreier seg om «rase, religion, farge eller livssyn», men et påfallende fellestrekk i disse sakene er at overgriperne er pakistanske, godt voksne og gifte menn, mens ofrene hovedsakelig er mindreårige, etnisk britiske piker og i noen tilfeller ikke-muslimske jenter med innvandrerbakgrunn.

En forskningsrapport som identifiserer 17 tilsvarende rettssaker siden 1997 – 14 av dem de siste tre årene – og som involverer menn og jenter mellom 11 og 16 år viser en urovekkende trend:

* Ofrene kom fra 13 forskjellige byer og i hver sak ble to eller flere menn dømt for forbrytelsene.
* Totalt ble 56 menn, med en gjennomsnittsalder på 28 år, funnet skyldige i forbrytelser som voldtekt, barnebortføringer, “uanstendig” overfall og sex med et barn.
* Av de 56 var tre hvite, resten var asiatiske. Av disse var 50 muslimer og majoriteten var medlemmer av det britisk-pakistanske miljøet.

I forbindelse med en identisk type rettssak i november 2011 og den aktuelle undersøkelsen, pådro tidligere innenriksminister for Labour, Jack Straw, seg kraftig kritikk fra partikollega Keith Vaz og flere antirasistiske organisasjoner da han pekte på det pakistanske miljøet i Storbritannia:

– La oss være klare på at pakistanere ikke er de eneste som begår seksualforbrytere, og i overveldende grad er fengslene fulle av hvite sexforbrytere. Men det er et spesielt problem som involverer menn av pakistansk opprinnelse som går målbevisst etter sårbare unge, hvite jenter.

Vi har behov for at det pakistanske miljøet tenker mye klarere over hvorfor dette pågår og være mer åpne om problemene som fører til at et antall menn av pakistansk opprinnelse mener at det er OK å utnytte [target] hvite jenter på denne måten.

Disse unge mennene syder av testosteron, de trenger utløp for det, men jenter av pakistansk opprinnelse er utenfor rekkevidde og de forventes typisk å gifte seg med en pakistansk jente fra Pakistan.

De søker dermed andre utveier, og ser disse unge kvinnene, hvite jenter som er sårbare, noen av dem under offentlig omsorg, som de oppfatter som lettkjøpte.

Vaz anklaget Straw for “stereotyping” og insisterte på at sakene ikke er symbolske for noe “kulturelt problem”.

Straw nektet på sin side å beklage uttalelsene, og bare en dag etter sto organisasjoner for britiske hinduer og sikher frem med anklager om samme type forbrytelser mot jenter fra deres miljøer. Hovedsakelig pakistanske menn går målbevisst etter svært unge jenter, som deretter blir misbrukt seksuelt av mennene og deres slektninger. Flere skal også ha blitt presset til å konvertere til islam. – Dette har vært et seriøst problem det siste tiåret, sa Hardeep Singh fra Network of Sikh Organizations (NSO).

Labour-politikeren Lord Ahmed of Rotherham, Storbritannias første muslimske peer, mener at pakistanske menns
seksualforbrytelser har sammenheng med tvangsekteskap/ekteskap med søskenbarn:

– De blir tvunget inne i ekteskap og de er ikke lykkelige. De er gift med utenlandske jenter de ikke har noe til felles med, og de har barn og en familie. Men de ser etter morsomme seksuelle aktiviteter og går etter sårbare jenter.

Ahmed la til at asiatiske menn tyr til misbruk av unge, hvite jenter fordi de ikke ønsker seg et meningsfullt forhold til voksne, hvite kvinner. Studier viser at 55 prosent av alle britisk-pakistanere gifter seg med et søskenbarn, stort sett fra Pakistan. I den innvandrertette byen Bradford er det samme tallet 75 prosent.

Some of the girls first met the men in a churchyard in Telford, Shropshire, which had become a gathering place for ‘young Asian males’ who would smoke and drink there.

The court heard the Ali brothers would regularly present one of the girls for other men to have sex with. She was 16 at the time and didn’t realise at first that she was being sold for sex, Miss Gould added.

Men would pay between £20 and £40 and would either hand the money to her ‘pimps’ or pay her. She would then hand the money to them in exchange for mobile phone top-ups.

At one stage, she was 14 weeks pregnant but Mubarek Ali continued to sell her for sex, the jury heard. It is not known what happened to the baby.

After teachers and parents raised fears that the girls were being sexually abused, a police investigation named Operation Chalice began.

In December 2009, officers arrested most of the defendants and charged them with various offences related to child prostitution.

The men on trial – who all used Western nicknames – are Ahdel Ali, Mubarek Ali, Mohammed Ali Sultan, 24, Tanveer Ahmed, Mahroof Khan, 33, Noshad Hussain, 21, Mohammed Islam Choudhrey, 52, Mohammed Younis and Abdul Rouf.

Fenomenet har for øvrig vært kjent siden 2004, da TV-selskapet Channel 4 ble anklaget av antirasistiske grupper for å oppfordre til rasisme mot det pakistanske miljøet og ble presset til å trekke tilbake en dokumentar som satte fokus på den systematiske seksuelle utnyttelsen av utsatte, mindreårige piker.

I forbindelse med rettssaken mot Zulfqar Hussain (46) og Qaiser Naveed (32), som i 2007 ble dømt for bortføring og barnemishandling etter å ha utnyttet to jenter under 16 år ved å gi dem alkohol og narkotiske stoffer før de hadde sex med dem, kom det frem at det hovedsakelig var jentenes mødre og den Leeds-baserte organisasjonen Coalition for the Removal of Pimping (Crop) som hadde stått i spissen for avsløringene av de pakistanske mennenes atferd. Britisk politi hadde til da ikke foretatt seg stort til tross for gjentatte oppfordringer fra lokalmiljøet.

Etterforskningen viste at bare i Yorkshire hadde mer enn 30 mindreårige piker blitt seksuelt utnyttet, og noen var blitt tvunget inn i prostitusjon. Så mange som 200 familier hadde oppsøkt Crop for å få råd og hjelp.

På bakgrunn av opplysningene fra lokalpolitikere, sosialarbeidere og foreldre meldte spørsmålet seg om hvorfor myndighetene var så motvillige til å involvere seg:

Schoolgirls in Lancashire and Yorkshire are falling prey to sinister gangs of pimps. Two men have been sent to jail, but the girls’ mothers, not the police, are at the forefront of the crackdown. Why are the authorities so reluctant to get involved?

It seemed a shabby, seedy episode, probably typical of many cases down the years that have involved exploitative men and naive women. Yet, until these convictions, the police in over a dozen towns and cities, including Leeds, Sheffield, Blackburn and Huddersfield, had appeared reluctant to address what many local people had perceived as a growing problem – the groups of men who had been preying on young, vulnerable girls and ensnaring them into prostitution.

It was a very uncomfortable scenario, not least because many of these crimes had an identifiable racial element: the gangs were Asian and the girls were white. The authorities, in the shape of politicians and the police, seemed reluctant to acknowledge this aspect of the crimes; it has been left to the mothers of the victims to speak out.

Allerede i 2007 ble det hevdet fra flere hold at den aktuelle rettssaken langt fra var noe enkeltstående tilfelle. Tvert i mot avdekket de to mennenes atferd en urovekkende utvikling der voksne pakistanske menn bevisst “skjemmer bort” mindreårige jenter med tanke på å utnytte dem for sex og kriminelle aktiviteter.

Samtidig med rettssaken gjorde økende bekymringer for noen muslimske menns holdninger til hvite jenter seg gjeldende. Foreldre i innvandrertette områder hadde gjentatte ganger klaget over at piker så unge som 12 år var blitt en målgruppe for voksne menns målbevisste seksuelle tilnærmelser. Imidlertid viste britiske myndigheter seg lite villige til å ta i problemstillingen, noe flere mente skyldtes frykt for rasismeanklager.

Labour-politikeren Ann Cryer var en av de få som gjorde aktive forsøk på å takle problemstillingen etter gjentatte klager fra mødre over «asiatiske” menns pågående, seksuelle tilnærmelser til deres mindreårige døtre.

Forsøk på å ta det opp med ledere for det «asiatiske» miljøet førte imidlertid ikke frem, da de fleste av dem benektet at det i det hele tatt fantes noe problem.

Cryer mente at mønsteret som avtegnet seg er en del av en kulturkonflikt der muslimske menn blir fanget mellom to kulturer, og at mindreårige blir målet fordi voksne kvinner i større grad er klar over noen av problemene som kan oppstå ved et forhold og derfor har flere forbehold mot å involvere seg med muslimske menn:

The family and cultural norms of their community means they are expected to marry a first cousin or other relative back in a village in Mirapur or wherever the family comes from. Therefore, until that marriage is arranged they look out for sex.

“At the point in their lives when they are ready for this sort of activity, Asians cannot go to Asian girls because it would be a terrible breach of the honour of the community and their family to have sex with an Asian girl before marriage.”

She said that the reason Asian men targeted very young white girls was because older white girls knew that a relationship with an Asian youth was unlikely to last as the community would seek an arranged marriage with someone from the Asian sub- continent.

Til tross for at politiet og grupper som arbeider for kvinners beskyttelse insisterte på at den målbevisste jakten på mindreårige jenter ikke begrenset seg til det muslimske miljøet, innrømmet de at de var bekymret for holdningene noen unge muslimske menn utviser overfor hvite jenter. Foreldrene til de mindreårige jentene hevdet på sin side at de kriminelle nettverkene fikk fortsette å utnytte unge piker fordi myndighetene ikke var villige til å gripe inn av frykt for å skade etniske relasjoner i områder med store etniske minoriteter.

Moren til et av de mindreårige ofrene fra rettssaken i 2007 opplyste om at en representant for politiet eksplisitt hadde fortalt henne at man ikke ønsket å forårsake eventuelle raseopptøyer ved å arrestere pakistanske menn for seksualforbrytelser.

Mennenes fremgangsmåte viser for øvrig at de er fullt klar over hvilke lover og regler som gjelder for mindreårige piker i Storbritannia:

The date Gemma was raped was important – Amir, a seasoned pimp, was well aware of the law. If anyone has sex with a girl under 13, there is a strong risk of being arrested for having sex with a minor. Once they reach 13, however, unless the victim makes a complaint to the police, nothing will happen. Recommendations following the Soham murders clearly state that police should arrest in cases where older males have sex with a child under the age of 16.

However, police rarely take action unless the victim complains, thereby allowing the pimps and their customers to act with impunity.

“The abuse these girls suffer is horrendous,” says Aravinda Kosaraju, a researcher at Crop, which has in the past been funded by the Home Office and has recently received a large lottery grant in order to develop its work.

Men selv om organisasjoner som Crop leverte massive bevis for at de kriminelle nettverkene hovedsakelig består av menn av pakistansk opprinnelse, var det mange som ønsket å se bort fra det ubehagelige faktum, og i stedet påsto at hvert tilfelle var enkeltstående. Dette til tross for at politiet har vært motvillige til å gripe inn, nettopp av frykt for å skade etniske relasjoner i området og til tross for at det ikke var kommet noen klager om rasisme fra mennenes respektive miljøer.

I dokumentaren fra 2004 fokuserte Channel 4 på historien til to mødre hvis døtre ble ofre for systematisk hallikvirksomhet i det pakistanske miljøet i Bradford. Men før programmet ble publisert argumenterte flere antirasistiske grupper – blant dem organisasjoner for muslimer og svarte – for at Channel 4`s dokumentar hadde til hensikt å fremme rasisme mot muslimer. Kanalen ble presset til å trekke dokumentaren fra sendeplanen. Også politiet advarte om at programmet kunne fremprovosere forstyrrelser av den offentlig ro og orden.

Etter rettssaken i 2007 hevdet derfor mange at politiets, antirasisters og hvite liberaleres motvilje mot å erkjenne problematikken og myndighetenes frykt for uro og opptøyer, hadde ført til økt risiko for at enda flere mindreårige piker ville bli seksuelt utnyttet. Den videre utviklingen og de mange rettssakene tyder på at de fikk rett.

Daily Mail: ‘Sex gang groomed girls of 13’: Men accused of luring teens and turning them into prostitutes