I 2004 valgte TV-selskapet Channel 4 å beskjeftige seg med et påfallende fellestrekk ved en rekke overgrepssaker i nord-engelske byer med store innslag av innvandrere: “asia­tiske”, gifte menn – hoved­sa­ke­lig av pakis­tansk opp­rin­nelse – opererte i flokk og gikk systematisk etter mindre­årige, etnisk engelske jen­ter i sær­lig sår­bare livs­si­tua­sjo­ner. Som oftest dreide det seg om jen­ter som […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.