En ny rapport om gjerningsmennene bak det omfattende sexmisbruket av mindreårige jenter vekker oppsikt i Storbritannia. I de siste tre årene er 2.379 gjerningsmenn mistenkt for å systematisk lure (grooming) mindreårige og/eller utsatte britiske jenter, som senere blir utsatt for voldtekter og andre seksuelle overgrep.

Hele 28 prosent av gjerningsmennene, en av fire, er av «asiatisk» opprinnelse.

Dette er en betydelig overrepresentasjon, ettersom den spesielle etniske gruppen bare utgjør seks prosent av befolkningen.

Rapporten ble bestilt av britiske myndigheter etter fengslingen av den såkalte Derby-gjengen, som ble dømt for en rekke voldtekter og øvrige seksuelle overgrep på sårbare, mindreårige jenter tidligere i år:

But although the figures are likely to provoke controversy, officials warn that they are incomplete and potentially misleading.

The report was ordered after the ringleaders of a Derby gang, which subjected a string of vulnerable girls to rapes and sexual assaults, were jailed earlier this year. Following the case, former home secretary Jack Straw accused some Pakistani men in Britain of seeing white girls as ‘easy meat’ for sexual abuse.

Several police forces have investigations currently going on into gangs suspected of systematically abusing young girls.

The latest figures were revealed in the most detailed assessment yet of a crime that takes place ‘under the radar’.

Civil servants have spent weeks arguing over how best to present the potentially incendiary findings of the six-month study, which examined figures dating back to 2008.

Rapporten er datert tilbake til 2008, og av 1.217 gjerningsmenn er 346 asiatiske, 367 hvite, 38 svarte, 464 ukjent og to kinesiske. Majoriteten av gjerningsmennene er mellom 18 og 24 år.

Av de 2.083 ofrene for det systematiske sexmisbruket er 61 prosent hvite, og flesteparten 14 eller 15 år. Mange av dem var i barnevernets varetekt eller hadde en historie med rømninger hjemmefra.

Bare siden august 2010 er 22 pakistanske menn funnet skyldig og dømt for omfattende grooming og seksuelt misbruk av jenter helt ned til 13 års alder, men eksperter hevder at de kjente sakene bare representerer en brøkdel av det siste tiårets “tidevannsbølge” av lignende saker i Midt- og Nord-England.

De aktuelle sakene inngår i det som nå er et velkjent mønster: “asiatiske”, gifte menn – hovedsakelig av pakistansk opprinnelse – velger seg ut mindreårige, etnisk engelske jenter i særlig sårbare livssituasjoner. Som oftest dreier det seg om jenter som allerede er i sosialtjenestens søkelys eller varetekt pga familieoppløsning og/eller problematisk atferd.

Fremgangsmåten som blir benyttet overfor de mindreårige pikene er stort sett den samme: mennene “skjemmer bort” den aktuelle piken med komplimenter og gaver. Så følger spørsmål om hvem piken f.eks. bor sammen med som en del av mennenes kartlegging av hvilken beskyttelse eller sikkerhet hun har, mtp på eventuelle omsorgspersoners reaksjon på mennenes målbevisste tilnærmelser til piken. Når hun først er kommet inn i gruppen blir hun systematisk misbrukt og går på rundgang mellom mennene. I flere tilfeller har piken også blitt tvunget inn i prostitusjon.

Den nye rapporten viser også til at mange av ofrene er motvillige til å snakke med politiet og frykter for å møte opp i retten fordi de forventer å ikke bli trodd.

Leder for Beskyttelsessenter mot utnyttelse av barn (Child Exploitation and Online Protection Centre), Peter Davies, kritiserer rapporten for å være mangelfull fordi lokale myndigheter feiler i å samle inn basisinformasjon:

Peter Davies, who leads the agency, said local authorities charged with protecting children are failing to take ‘elementary steps’, including recording statistics.

He said: ‘This is a horrific crime, it involves the systematic, premeditated rape of young children.

‘There should be no hiding place anywhere for people who plan and take part in this type of crime.

‘Victims need a level of help and support that in most parts of the country they do not receive and is not on offer to them.’ Mr Davies admitted the figures did reveal a ‘disproportionate’ number of male, Asian offenders.

Davies advarer imidlertid mot å se problemet gjennom «etniske linser».

The Government will publish an action plan in the autumn, detailing how it will respond to concerns about the sexual exploitation of children.

Anne Marie Carrie, of Barnado’s said the report confirms not all victims come forward.

‘Still more children remain trapped under the control of their abusers because we are failing to spot the signs,’ she warned.

Home Office Minister James Brokenshire said: ‘This assessment is an important step in our understanding an extremely complex issue.’

I forrige uke pådro Barneminister Tim Loughton seg kraftig kritikk for uttalelsen om at lukkede asiatiske miljøer har ignorert barnesex-gjenger. Han la til at kriminelle har unngått å bli oppdaget både på grunn av holdninger innad i miljøet, så vel som myndighetenes «politiske korrekthet og forsiktighet vedr. raserelasjoner».

Loughton er ikke den eneste politikeren som har påpekt at kombinasjonen av holdninger innad i det pakistanske miljøet, kulturforskjeller og myndighetenes unnvikende holdning har ført til at det systematiske sexmisbruket har fått pågå. Etter en offentlig undersøkelse i forbindelse med en identisk type rettssak i november 2011, pådro tidligere innenriksminister for Labour, Jack Straw, seg kraftig kritikk fra partikollega Keith Vaz og flere antirasistiske organisasjoner da han pekte på det pakistanske miljøet i Storbritannia:

– La oss være klare på at pakistanere ikke er de eneste som begår seksualforbrytere, og i overveldende grad er fengslene fulle av hvite sexforbrytere. Men det er et spesielt problem som involverer menn av pakistansk opprinnelse som går målbevisst etter sårbare unge, hvite jenter.

Vi har behov for at det pakistanske miljøet tenker mye klarere over hvorfor dette pågår og være mer åpne om problemene som fører til at et antall menn av pakistansk opprinnelse mener at det er OK å utnytte [target] hvite jenter på denne måten.

Disse unge mennene syder av testosteron, de trenger utløp for det, men jenter av pakistansk opprinnelse er utenfor rekkevidde og de forventes typisk å gifte seg med en pakistansk jente fra Pakistan.

De søker dermed andre utveier, og ser disse unge kvinnene, hvite jenter som er sårbare, noen av dem under offentlig omsorg, som de oppfatter som lettkjøpte.

Vaz anklaget Straw for “stereotyping” og insisterte på at sakene ikke er symbolske for noe “kulturelt problem”.

Straw nektet på sin side å beklage uttalelsene, og bare en dag etter sto organisasjoner for britiske hinduer og sikher frem med anklager om samme type forbrytelser mot jenter fra deres miljøer. Hovedsakelig pakistanske menn går målbevisst etter svært unge jenter, som deretter blir misbrukt seksuelt av mennene og deres slektninger. Flere skal også ha blitt presset til å konvertere til islam. – Dette har vært et seriøst problem det siste tiåret, sa Hardeep Singh fra Network of Sikh Organizations (NSO).

Labour-politikeren Lord Ahmed of Rotherham, Storbritannias første muslimske peer, mener på sin side at pakistanske menns
seksualforbrytelser har sammenheng med tvangsekteskap/ekteskap med søskenbarn:

– De blir tvunget inne i ekteskap og de er ikke lykkelige. De er gift med utenlandske jenter de ikke har noe til felles med, og de har barn og en familie. Men de ser etter morsomme seksuelle aktiviteter og går etter sårbare jenter.

Ahmed la til at asiatiske menn tyr til misbruk av unge, hvite jenter fordi de ikke ønsker seg et meningsfullt forhold til voksne, hvite kvinner. Studier viser at 55 prosent av alle britisk-pakistanere gifter seg med et søskenbarn, stort sett fra Pakistan. I den innvandrertette byen Bradford er det samme tallet 75 prosent.

Fenomenet har for øvrig vært kjent siden 2004, da TV-selskapet Channel 4 ble anklaget av antirasistiske grupper for å oppfordre til rasisme mot det pakistanske miljøet og ble presset til å trekke tilbake en dokumentar som satte fokus på den systematiske seksuelle utnyttelsen av utsatte, mindreårige piker.

I forbindelse med rettssaken mot Zulfqar Hussain (46) og Qaiser Naveed (32), som i 2007 ble dømt for bortføring og barnemishandling etter å ha utnyttet to jenter under 16 år ved å gi dem alkohol og narkotiske stoffer før de hadde sex med dem, kom det frem at det hovedsakelig var jentenes mødre og den Leeds-baserte organisasjonen Coalition for the Removal of Pimping (Crop) som hadde stått i spissen for avsløringene av de pakistanske mennenes atferd. Britisk politi hadde til da ikke foretatt seg stort til tross for gjentatte oppfordringer fra lokalmiljøet.

Etterforskningen viste at bare i Yorkshire hadde mer enn 30 mindreårige piker blitt seksuelt utnyttet, og noen var blitt tvunget inn i prostitusjon. Så mange som 200 familier hadde oppsøkt Crop for å få råd og hjelp.

På bakgrunn av opplysningene fra lokalpolitikere, sosialarbeidere og foreldre meldte spørsmålet seg om hvorfor myndighetene var så motvillige til å involvere seg.

Allerede i 2007 ble det hevdet fra flere hold at den aktuelle rettssaken langt fra var noe enkeltstående tilfelle. Tvert i mot gjorde flere oppmerksom på at to mennenes atferd var en del av en urovekkende utvikling der voksne pakistanske menn bevisst “skjemmer bort” mindreårige jenter med tanke på å utnytte dem for sex og kriminelle aktiviteter.

Samtidig med rettssaken gjorde økende bekymringer for noen muslimske menns holdninger til hvite jenter seg gjeldende. Foreldre i innvandrertette områder hadde gjentatte ganger klaget over at piker så unge som 12 år var blitt en målgruppe for voksne menns målbevisste seksuelle tilnærmelser. Imidlertid viste britiske myndigheter seg lite villige til å ta i problemstillingen, noe flere mente skyldtes frykt for rasismeanklager.

Labour-politikeren Ann Cryer var en av de få som gjorde aktive forsøk på å takle problemstillingen etter gjentatte klager fra mødre over “asiatiske” menns pågående, seksuelle tilnærmelser til deres mindreårige døtre.

Forsøk på å ta det opp med ledere for det “asiatiske” miljøet førte imidlertid ikke frem, da de fleste av dem benektet at det i det hele tatt fantes noe problem.

Cryer mente at mønsteret som avtegnet seg er en del av en kulturkonflikt der muslimske menn blir fanget mellom to kulturer, og at mindreårige blir målet fordi voksne kvinner i større grad er klar over noen av problemene som kan oppstå ved et forhold og derfor har flere forbehold mot å involvere seg med muslimske menn:

The family and cultural norms of their community means they are expected to marry a first cousin or other relative back in a village in Mirapur or wherever the family comes from. Therefore, until that marriage is arranged they look out for sex.

“At the point in their lives when they are ready for this sort of activity, Asians cannot go to Asian girls because it would be a terrible breach of the honour of the community and their family to have sex with an Asian girl before marriage.”

She said that the reason Asian men targeted very young white girls was because older white girls knew that a relationship with an Asian youth was unlikely to last as the community would seek an arranged marriage with someone from the Asian sub- continent.

Daily Mail: Shocking report reveals one in four accused of ‘street grooming’ is Asian

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂