Nytt

Hans-Georg Maaßen, som er sjef for den tyske innenlandsetterretningen Verfassungsschutz, opplyste i en morgensending på allmennkringkasteren ARD at etaten holder øye med rundt 90 moskeer i Tyskland, skriver Der Spiegel. Av disse er flere titalls arabiskspåklige bakgårdsmoskeer, hvor hatpredikanter oppfordrer til jihad.

«Vi er bekymret for at det finnes mange islamistiske moskeer i Tyskland som vi også må holde oppsyn med,» sier sjefen for etaten.

Maaßen understreker at etterretningen ikke driver noen generell overvåkning av muslimer i Tyskland, og legger til at det snarere behøves et samarbeid med muslimer i en «koalisjon mot ekstremisme».

Spørsmålet som melder seg, er hvor mye som skal til før man blir gjenstand for såkalt «profiling». Er det f.eks. nok å kle seg i visse gevanter? En kan også spørre seg hvor vanntette skottene er mellom indre fiender i form av vaskeekte jihadister, og disse miljøenes omland, hvor endel personer må forventes å være i faresonen. Skifte av bekledning er identifisert som et tegn på det siste.

Det kan se ut som om Tyskland har et mindre problem med hjemmeavlede jihadister enn Belgia eller Frankrike:

«Islamsk ekstremisme og jihadisme i Tyskland er utenkelig uten utlandet, uten al-Qaida eller IS,» sier Maaßen.

Hvordan stiller så Norge seg i dette landskapet? Hvor mange av moskeene i Norge er det som fortjener sikkerhetsmyndighetens oppmerksomhet?

 

Der Spiegel