Nytt

Ap-medlem i Oslo bystyre, Abdullah Alsabeehg, har opplevd en ubehagelig konfrontasjon med IS-tilhengere i Oslo. Såpass ubehagelig at han valgte å  politianmelde saken.

«Den største fienden for ekstreme islamister er muslimer som meg», skriver han.

2317064

Alsabeehg er kanskje en «fiende» av ekstremistene – men ingen match for dem 

Det finnes ungdommer oppvokst her i Norge som støtter halshugging, voldtekt av kvinner, henrettelse av uskyldige og bombing av sykehus, skoler, moskeer og kirker. Vi må være modigere og tørre å ta et skikkelig oppgjør med disse gruppene. Det krever at vi står fram og ikke lener oss tilbake.

Abdullah Alsabeehg har tidligere uttalt at han ikke vil være «minoritetspolitiker», men bare politiker.

Ekstreme islamister mener at det er kun de som representerer islam, ingen andre. Når de blir fortalt av en muslim som meg at de er på villspor, tåler de ikke å bli avslørt. Dette er i seg selv en god grunn til at muslimer må engasjere seg mer i kampen mot ekstremisme. Imamene må være mer synlige.

Radikaliseringen foregår overalt, og særlig på nettet. For mange unge muslimer er sannsynligvis imamene på linje med foreldre – noe man skal gjøre opprør mot og bryte med i ungdomstiden.

Selvfølgelig trengs det at voksne muslimer med innflytelse bruker denne bevisst som en motbør til jihadistene, men dette er fremdeles bare på «dialognivå». 

Terrortrusselen fra jihadister er kommet for å bli. Man må tenke i helt andre baner og sterkere lut må til, som å nekte jihadister å komme tilbake til Norge etter å ha deltatt i krigføring eller terrorisme. Det må bli vanskeligere å bli norsk statsborger og lettere å miste dette statsborgerskapet når det er blitt misbrukt. Fri flyt av folk mellom nordiske og europeiske land må oppheves og grensekontroller må gjeninnføres.   

Og til slutt det høyst innlysende: En begrensning i innvandring fra muslimske land.        

VG

Les også

-
-
-
-
-
-
-