Nytt

Flere eksperter advarer Norge mot å ønske islamister velkommen, og mener at Norge gjennom Utenriksdepartementet (UD) ønsker å etablere et godt forhold til islamistene for å unngå å bli et mål for terror.

Etter karikaturstriden har et økende antall personer knyttet til islamistiske grupper besøkt Norge, og ved flere anledninger har norske delegasjoner møtt de samme islamistene i Midtøsten eller Afrika:

– Norges forhold til Hamas og det faktum at mange islamister har blitt invitert eller har møtt representanter fra Utenriksdepartementet viser dette, sier Diaa Rashwan som er tilknyttet Al-Ahram-senteret for politiske og strategiske studier i Kairo til Nettavisen.

Rashwan sier han sist møtte en delegasjon fra UD i Norge i Kairo.

– Gruppen, som var fra fred og forsoning seksjonen i Utenriksdepartemente, var opptatt å gi et godt inntrykk av Norge. Særlig overfor islamistiske grupper. De ønsket et nærere samarbeid og mer kontakt med islamistene, sier Rashwan til Nettavisen.

Rashwan fikk inntrykk av at gruppen fra UD ønsket å vite mer om Det muslimske brorskapet, som de antok kunne overta makten i Egypt i løpet av de neste årene. Han mener Norge er opptatt av å ha nær kontakt med det muslimske brorskap både for å verne om egne interesser i Egypt og i andre land i området, og for å overbevise islamister om at Norges støtte til USA i krigen mot terror ikke er en krig mot islam som sådan.

Andre eksperter mener dessuten at Norge gjør en feil når islamister stadig blir invitert til konferanser i Oslo, og påpeker at Islamsk Råd og deres samarbeid med Yusuf al-Qaradawi er farlig for Norge:

– Jeg er muslim og det er mange moderate muslimer i Norge, men Islamistene i Norge som styre Islamsk Råd arbeider for å islamisere Norge. De har tett samarbeid med Den islamistiske lederen Yusuf al-Qaradawi som er farligere for Norge enn bin Laden fordi han arbeider for å islamisere Europa, sier jurist Mohammed Hussein til Nettavisen.

– Det demokratiske system i Norge og Europa gir rom for religionsfrihet og ytringsfrihet og finansierer menigheter og religiøse organisasjoner. Dette er blitt benyttet av Muslimbrødrene til å infiltrere de muslimske miljøene, verve medlemmer og bygge det islamistiske nettverket som er blitt så synlig i det siste. Det teologiske grunnlaget for Muslimbrødrene er den mest ekstreme og fundamentalistiske retning innen islam og Dr. Tariq Ramadan enn av dem, sier jurist Mohammed Hussein.

Den populære og tilsynelatende moderate Tariq Ramadan er blitt invitert til Oslo flere ganger, og får jevnlig sympatisk dekning i norsk presse. Leder for det arabiske senteret for islamske studier i Kairo, Abdel-raheem Ali, mener imidlertid at Ramadan bekjenner seg til den mest ekstreme ideologien i den muslimske verden

– Blant annet ble Dr. Tariq Ramadan, fra det muslimske brorskap i Egypt, invitert til Oslo flere ganger. Hans farfar, Hassan Al-Banna, etablerte den mest ekstreme ideologien i den muslimske verden siden 1949. Ideologien går ut på at andre religiøse er vantro, at vesten er vår fiender og at vi må krige mot dem til de konverterer til Islameller betale skatt (jezya) til islamsk kalifat-stat, sier Abdel-raheem Ali som er leder for det arabiske senteret for islamske studier i Kairo til Nettavisen.

Han sier gruppene jobber for å få støtte fra vesten til å komme til makt i sine hjemland uten å gå gjennom demokratiske kanaler. Mens det muslimske brorskap er en forbudt gruppe i Egypt, med flere hundre arresterte, reagerer Abdel-raheem Ali på at USA og Europa møter dem med å gjøre avtaler.

– Men tror Norge at det å snakke med islamister kan hindre terrorangrep fra ekstreme islamister som al-Qaida?

– Norges samtalepartnere er ikke direkte imot al-Qaidas ideologi. De kaller Osama bin Laden Sheik og snakker pent om ham, Norge kan bli rammet av terror på grunn at norske soldater i Afghanistan, sier Ali.

Nettavisen: – Norge går for langt