Bilde: Vahl skole på Tøyen i Oslo – Google maps

Klassekampen har snakket med beboer og Tøyen-entusiast Bjarte Breteig og forskerne Ingvil Bredal og Ingar Brattbakk om fritt skolevalg i grunnskolen i Oslo. Ikke overraskende er alle tre negative til at foreldrene kan velge skole for barna sine.

En undersøkelse gjort av forskere ved Oslomet i 2017 viste at det har blitt vanligere å undersøke kvaliteten på nærskolen, for så å velge en annen skole enn den en sogner til. 60 prosent av foreldre med barn i skolealder på Grønland i Oslo svarte at de sendte barna til andre skoler enn nærskolen.

Tøyenbeboer Bjarte Breiteig valgte å sende sønnen til nærskolen Tøyen. «Det blir en selvforsterkende effekt når folk velger å flytte eller sende barna på andre skoler. Men det kan gå andre veien også – hvis noen velger å bli, vil andre velge det samme», sier Breteig til Klassekampen.

Breteig var bekymret, men sier til avisen at bekymringene forsvant raskt. At folk flytter eller fritt kan velge skoler med mindre minoritetsandel, tror han fortsatt er et problem man må ta tak i – selv om han understreker at han ikke tror det handler om noen form for rasisme. Forsker Ingar Brattbakk tror heller ikke det handler om rasisme. «Noen vil ikke føle at de er en minoritet i eget land – og noen frykter at barnet deres skal lære «kebabnorsk»», sier Brattbakk til Klassekampen.

Oslo kommune og det rød/grønne byrådet har allerede tatt et grep, de har fjernet informasjonen om antallet elever med minoritetsbakgrunn på de ulike skolene i Oslo. Denne informasjonen har vært lagt ut på minosloskole.no i mange år. Forskerne og Breteig ønsker at kommunen gjør mer. Brattbakk tror «fritt skolevalg»-konseptet er sterkere i Oslo enn man forstår og noe man må diskutere.

«Tvangsflytting er jo vanskelig i et demokrati, men en kunne kanskje prøvd ut ulike modeller. En bør diskutere om det skal være såpass enkelt å bytte skole som det er i dag», sier han til Klassekampen.

Igjen er det nyttig å kaste et blikk over kjølen til vårt naboland Sverige. I midten av juni ble rektor Kent Karlsson på Tjärnaängsskolan og Solängsskolan i Borlänge intervjuet av SVT.se. Rektor Karlsson var da urolig over at koranskole på ettermiddager og helger kunne påvirke skolen negativt, både i forhold til tidsbruk og hva som faktisk ble undervist ved disse koranskolene.

Kent Karlsson, som selv er sosialdemokratisk lokalpolitiker, viste til at en del elever har koranundervisning etter skolen tre dager i uken, en del går fem dager i uken og til og med i helgene. Barna lærer arabisk og pugger tekster, noe rektoren mener kan ha positive effekter, men han understreker at det også kan påvirke den vanlige skolehverdagen.

«Om all kraft åtgår till att lära sig de här texterna utantill, och att kraften inte finns kvar till att jobba med den skola som är obligatorisk, då kan jag säga att jag är bekymrad», sier han til SVT.se.

Rektoren er også bekymret for at koranskolen fører til mer utenforskap i allerede segregerte områder av Borlänge. Han peker på at elever stiller spørsmål ved lærere som ikke har muslimsk bakgrunn ved for eksempel å si: «Jag lyssnar inte på dig för du är vit» eller «Du är inte muslim, varför ska jag lyssna på dig?».

«Det som är min oro är egentlig att vissa barn tolkar in saker som gör att de får en bild av att det finns ett vi och ett dem. För mig finns bara vi», sier rektor Kent Karlsson.

Rektor Karlsson framstår i hvert fall som en relativt reflektert rektor, selv om han tror at disse utfordringene kan løses i dialog med imamer og koranlærere. I motsetning til sin «kollega», rektor Terje Andersen ved Tøyen skole i Oslo, som gjentatte ganger har forsvart barnehijab i media. I 2017 sa han til avisen Vårt Oslo at «barnehijab er ikke noe problem. Det er mest et moteplagg.»

Det er antakelig gode grunner til at foreldre på Tøyen er skeptiske til nærskolen, som på den siste offentliggjorte statistikken fra skoleåret 2016/2017 hadde i underkant av 90 prosent minoritetsandel.

Hva blir neste steg fra myndighetene, etter at de nå har fjernet informasjon om minoritetsandel fra nettsidene til Oslo kommune? Vil de gå inn for å ta vekk muligheten til fritt skolevalg slik forskerne Klassekampen har snakket med anbefaler? Tror de faktisk at barnefamiliene da vil strømme til Tøyen og lignende nærområder, eller vil «nærskoletvang» faktisk kunne ha motsatt effekt?

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.