Innenriks

Aftenposten skriver om muslimske ungdommer som vender seg til en bokstavtro tolkning av islam. De fronter steining hvis man bryter enkelte sharialover. Homofile og mennesker som har begått det disse menneskene betrakter som utroskap, ligger tynt an. Det vil sim disse lovene gjelder ikke i Norge, uttaler representanter for de bokstavtro muslimer. Norge er ikke en muslimsk stat.

Skal nordmenn føle seg helt trygge? Kan ikke islam og sharia ha noe med mennesker som bor innenfor et bestemt område å gjøre. Er sharia uttenkelig i de østlige bydeler i fremtidens Oslo?

Det innebærer blant annet – i tillegg til rituelle plikter som bønn, faste og almisse – at kvinner og menn som ikke er i nær familie, skal oppholde seg adskilt, helst også på arbeidsplassen.

• Kvinner og menn skal ikke håndhilse.

• Unngå arbeidsplasser hvor det serveres eller selges alkohol og svinekjøtt.

• Menn skal la skjegget gro.

• Kvinner skal dekke seg til.

• Mannen plikter å forsørge kvinnen.

• Kjærester er problematisk. Sex utenom ekteskapet er forbudt.

De kontroversielle hudud-straffene, en del av sharia-systemet, ses på som Guds veiledning og er derfor ikke noe som kan tas avstand fra:

• Homofili er forbudt og straffes med døden.

• Frafall fra islam er forbudt og straffes med døden.

• Utroskap er forbudt og straffes med døden.

—-

- Dette har null betydning i Norge. Det er teoretiske scenarier i en perfekt islamsk stat. Vi bor i Norge, og de skal ikke implementeres her, sier Qureshi, som imidlertid ikke vil ta avstand fra bruken av dem i muslimske land.

Disse reglene viser svært lite toleranse for andre mennesker. Når dette er grunnholdningene er det vanskelig å se hvilken positiv effekt dette vil ha på samfunnet vårt. Det kommer klart frem at islam ikke skal endres. Allahs veiledning er overlegen menneskelige lover. Allikevel skal vi føle oss trygge på at sharia ikke ønskes innført i Norge?

- Det vil være å forandre religionen å endre på den islamske verdien at kjønnene ikke skal mingle. Det er forankret i Koranen og profetens lære slik den er forstått i all tid, sier Qureshi.

For islams verdier kan ikke endres, islam behøver ikke reformeres, mener han. Han tror at Guds veiledning er overlegen menneskelige beslutninger. Det gjelder også synet på de omstridte hudud-straffene. Men han understreker at hverken han eller noen andre ønsker å innføre dødsstraff for utroskap, homofili eller frafall i Norge.

Hvilken betydning sharia har i dagens samfunnn har vært oppe i media flere ganger. Muslimer fører streng sosial kontroll. Det å bo i et muslimsk miljø kan være vanskelig for ikke-muslimer.

Et par av flere tilfeller:

– Mamma vil jeg bli straffet av Gud? spurte datteren (6) etter at muslimske klassekamerater hadde kritisert klærne hennes på skolen. Minoritetsrådgiver mener det ikke er uvanlig at også små barn opptrer som moralpoliti.NRK

—-

– To muslimske jenter som hadde kjærester og ikke bråkte, ble regnet som norske, forteller Eriksen, som så en sterk sosial kontroll blant muslimene. Hijabene ble stadig flere, og “hore” var et ord som satt løst.Aftenposten

Aftenpostens eksperter virker ikke spesielt bekymret. Muslimer flest er moderate er det vi får vite. Noen skjær i sjøen kan de se, men det ser ikke ut til at de tar høyde for denne strenge sosiale kontrollen. De moderate muslimene ser ut til å underkaste seg de bokstavtro, og er det ikke akkurat det islam betyr? Underkastelse.

Forskerne Kari Vogt og Olav Elgvin er klare på at islam forstås forskjellig i muslimske miljøer og at flertallet av norske muslimer tolker islam på en annen måte enn Islam Net.
- Å si at man representerer alle muslimer, er et generelt religiøst trekk: At man selv står for religionens autentiske uttrykk. Men mange av synspunktene til for eksempel Islam Net har liten gjenklang i muslimske miljøer, sier Vogt.

—-

Elgvin mener det i praksis er betydelig forskjell mellom Islam Nets salafisme og den lovskoleislam som praktiseres i de fleste norske moskeer.

- Lovskoleislam har større fleksibilitet, og tradisjonen har større plass. Salafistene vil i større grad forholde seg til hvordan man antar at islam ble praktisert rundt profetens tid, og tar færre forbehold for eksempel i spørsmålet om hvordan spørsmålet om dødsstraff i islam skal forstås», sier Elgvin.

Problemene rundt bokstavtro mulsimer bør møtes (å si må møtes sitter tydeligvis langt inne) for vi kan ende opp med forsteder som i Frankrike.

Det sier Lars Gule, ekstremismeforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som leder et forsknings- og bokprosjekt om salafisme i Norge med fokus på Islam Net, Profetens Ummah og miljøet rundt mulla Krekar.

– Vi bør møte disse utfordringene før det blir store problemer. Vi kan ende opp med amerikanske opptøyer og franske forstadstilstander.

Det er ufattelig hvilket problem som er importert inn i Norge. Det viktigst er kanskje å tåkelegge situasjonen? Skjer det terror i islams navn har det ikke noe med islam å gjøre. Det blir vi fortalt til stadighet. Hvis det har noe med islam å gjøre, så er det en gråsone hvor muslimer bruker vold etter at de har ankommet Syria.

Maher påpeker overfor Aftenposten at selv om det er økende tilslutning til salafisme i flere vestlige land, er de fleste av dem ikkevoldelige. Men han sier at det kan oppstå gråsoner, hvor konservativ ideologi kan føre til at noen drar til Syria for å slåss.

– Men de fleste salafister er ikke politisk aktive eller politisk engasjerte. De er mer opptatt av å leve puritansk og trekker seg tilbake fra samfunnet, slik ortodokse jøder gjør.

– Hvorfor søker unge mennesker som er oppvokst her, en konservativ versjon av islam?

– Det handler bare om identitet og tilhørighet. De forstår ikke det norske samfunnet, eller de forstår ikke sin plass i det. Da er det lettere å knytte seg til en mer puritansk tolkning av islam, sier Maher.

Har islam tilført Norge mer frihet, toleranse og fred? Hvis svaret er ja, begrunn svaret.Aftenposten