Fahad Qureshi. Stillbilde: YouTube.

Leder av Islam Net, Fahad Qureshi, anklager folkevalgte politikere for å diskriminere muslimer og frata dem borgerrettigheter. Qureshi sammenligner Islam Net med jøder, samer og kvener etter at flere politikere ytret bekymring for Islam Nets nye prosjekt: et religiøst aktivitetssenter for barn og unge i Groruddalen i Oslo. Men Qureshi bør konsentrere seg om å feie for egen dør: Selv diskriminerer Islam Net over en lav sko og ekskluderer ikke-muslimer.

Qureshi gjør et tappert forsøk på å være offer for diskriminering etter at flere politikere gikk hardt ut mot det nye tiltenkte aktivitetssenteret Islam Net ønsker å etablere i Groruddalen. Han skriver følgende i et debattinnlegg hos Utrop:

En sentral del av den norske trosfriheten og ytringsfriheten er at man beholder sine borgerrettigheter, inkludert kjøp og salg av eiendom, også hvis man har meninger og ytringer som strider med majoritetssamfunnet. Det samme gjelder Rødt-politiker Eivor Evenruds uttalelse: «Jeg forventer at et flertall av politikerne i Oslo vil ta grep for å stoppe etableringen av et sånt sted», og MDG-politiker Arild Hermstad som sier: «Vi ser nå på hvilke tiltak vi som kommune kan gjøre for å stoppe dette».

Hvordan kan Oslos politikere stoppe Islam Net eller Iman Aktivitetssenter fra å utøve sine borgerrettigheter, og hvordan er dette annerledes enn å nekte salg av norsk jord til samer og kvener?

La oss svare på spørsmålet først: Å hindre urbefolkningen i å kjøpe land til å drive jordbruk eller annen agrikultur på bakgrunn av deres etnisitet er vesensforskjellig fra å hindre et stort aktivitetssenter for barn og unge forbeholdt personer av en skremmende og radikaliserende religiøs kultur som flørter med terror.

Islam er mer enn religion. Islam er primært et samfunnssystem, et antidemokratisk og menneskefiendtlig sådan. Å hindre menneskers livsførsel basert på etnisitet er ulovlig, og å hindre radikalisering er en plikt.

Videre er det ikke slik at norske myndigheter hindrer muslimer i å kjøpe eiendom, tvert imot har Seljord kommune kjøpt hus til en innvandrerfamilie fra Syria som familien får lån til å kjøpe av kommunen på sikt. Det politikere og samfunnet for øvrig reagerer på, er at en organisasjon som leker med ekstremisme og radikaliserte muslimer tilknyttet terror, planlegger et stort aktivitetssenter i Norges hovedstad, et aktivitetssenter hvor unge muslimer skal skjermes fra norsk kultur.

– Det vil være klart integreringshemmende. På lignende tiltak bruker barn og unge nesten all sin fritid der. Hvis barn og unge bruker nesten all sin fritid på et sted hvor det ikke snakkes norsk, eller hvor man ikke bryr seg nevneverdig om det norske samfunnet, bør det forbys, sier Helgheim til Vårt Land.

Islam Net avslører seg selv. De er ikke interessert i integrering. De vil skape et lukket samfunn for muslimer. Religionsfrihet er ikke en frihet til å melde seg ut av samfunnet. Likesom ytringsfrihet ikke bare går én vei.

«En sentral del av den norske trosfriheten og ytringsfriheten er at man beholder sine borgerrettigheter, inkludert kjøp og salg av eiendom, også hvis man har meninger og ytringer som strider med majoritetssamfunnet», skriver Qureshi. Det utsagnet er nok til å blåse parykken av hvem som helst. Hva med en politisk minoritet eller majoritet som er uenig med islam? Hva skjer da? Da blir det ramaskrik om hatprat og diskriminering.

Da er ikke ytringsfriheten verdt noe. Da må vi ha ytringsansvar. Man må faktisk ligge som man reder. Hva med når muslimsk ungdom utøver vold mot meningsmotstandere fordi de påberoper seg krenkelse, og muslimer ytrer at ord er vold? Hvor er ytringsfriheten da?

Det har blitt vedtatt en egen handlingsplan for å bekjempe hat mot muslimer. En hel handlingsplan. Masse personell, masse skattepenger, for hva? Fordi vi har ulike meninger? Jeg liker ikke islam. Ingen kan tvinge meg til det heller. Dersom det oppleves diskriminerende for islams tilhengere at jeg ikke liker islam, da vil jeg påberope meg mine menneskerettigheter. Jeg kan ikke tenke meg noe verre enn et islamsk samfunn. Et samfunn som tar fra meg alle mine friheter, bare fordi jeg er kvinne. Et samfunn som diskriminerer basert på kjønn og seksualitet. Et samfunn som ikke har noen rettssikkerhet eller frihet for meg. All denne skrikingen om menneskerettigheter og diskriminering mot muslimer og islam er latterlig. Som Jordan Peterson sier: If you can’t even clean up your own room, who the hell are you to give advice to the world?

Til og med Europarådet har erklært at islam generelt ikke er forenlig med menneskerettigheter og demokrati:

The Assembly considers that the various Islamic declarations on human rights, adopted since the 1980s, while being more religious than legal, fail to reconcile Islam with universal human rights, especially insofar as Sharia is their unique source of reference. This includes the 1990 Cairo Declaration on Human Rights in Islam, which, while not legally binding, has symbolic value and political significance in terms of human rights policy under Islam.

Islamske land måtte i 1990 lage en egen menneskerettighetserklæring, fordi islam ikke er kompatibelt med resten av verden: Kairo-erklæringen. FNs Menneskerettighetserklæring fra 1948 var for fri. Kairo-erklæringen legger derimot sharia til grunn for all forståelse av islamske menneskerettigheter.

ARTICLE 24:

All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari’ah.

ARTICLE 25:

The Islamic Shari’ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.

Ironisk nok er det vestlige menneskerettigheter, FNs menneskerettighetserklæring, islamske organisasjoner påberoper seg. Et system som strider mot deres eget, og legg merke til hvordan det bare går én vei. Det er ingen annen gruppe i Norge som skriker høyere om menneskerettigheter enn muslimer. Menneskerettigheter de selv ikke tilkjenner seg, som for eksempel religionsfrihet. Å forlate islam straffes med døden. Likevel er det religionsfrihet som brukes som argument av muslimer selv, for å gi islam rett til å utfolde seg uhemmet og ukritisk i vårt samfunn.

Islam Net er en av Norges største muslimske ungdomsorganisasjoner. Organisasjonen har flere ganger vært i medias søkelys for sin favorisering av radikal islam. Flere ganger har de fått søkelyset på seg for sine ytterliggående uttalelser og sine invitasjoner av ekstreme hatpredikanter til sine ungdomskonferanser. Flere av dem som forlot Norge til fordel for kalifatet i Syria, var tilknyttet Islam Net.

Til å være så til de grader på offensiven når det gjelder diskriminering, er det særdeles interessant å vite at Islam Net er størst i å ekskludere alle andre som ikke mener det samme som dem. Islam Net har egen arbeidsformidling, egen boligformidling, samt at muslimer har fått godkjent eget lånesystem i banken basert på sharia-lovgivning.

Med et raskt søk på Facebook med søkeordene «boligmarked for muslimer» finner man følgende:

Skjermdump fra Facebook. 

Det er ikke forbudt å organisere seg, men dette vitner mer om et samfunn i samfunnet. Et mikrosamfunn som ekskluderer resten, basert på religiøs og kulturell tilhørighet. Dette mikrosamfunnet består av såpass mange at de utgjør en pressgruppe overfor majoriteten. Vi kan trekke fram både rasismeparagrafen og handlingsplan mot islamofobi. Skikker som håndhilsing i møte med nasjonens øverste myndighet, i dette tilfellet kronprinsen, forkastes til fordel for egne skikker. I tillegg får disse organisasjonene og religiøse samfunnene statsstøtte for å motarbeide integrering og det norske samfunnet.

Én ting kan man si med sikkerhet: Det er ikke fobi som er årsaken til at nordmenn er skeptisk til islam. Daglig terror utført i islams navn, IS og klanstyrt voldskultur både i Norge, Sverige og Europa for øvrig, er de fremste representantene for ukulturen innen islam. Skepsisen mot disse grupperingene er høyst legitim og har ingenting med fobi å gjøre, den er basert på erfaring.

Fahad Qureshi har tidligere tatt til orde for konservativ jihad. I 2013 holdt Qureshi en tale hvor han fremmet bestialsk dødsstraff for homofili og utroskap. Han hevdet at det å steine mennesker for homofili og utroskap er akseptert av alle muslimer, og ikke bør ses som ekstremt. Forsamlingen sa seg enig gjennom håndsopprekning. Dette er Islam Net: Radical Islam is not radical, it is just, Islam.

Qureshi møtte motstand etter uttalelsene. Når ekstreme muslimer møter motstand, har de to alternativer: 1. Påberope seg å være offer for rasisme eller diskriminering av en eller annen art, 2. Benytte seg av språkbarrierer, såkalte misforståelser og henvise til islams lærde. Qureshi valgte nummer to og kom med en vettløs unnskyldning om at han ikke kan ta stilling til sharia-straffer fordi de diskuteres av lærde innen islam. Betyr det at de er lagt på hylla så lenge, eller? Hva med å forholde seg til norsk lov, norm og kultur?

Merk at Qureshi selv ikke definerer dette som diskriminering av noen art, fordi han benytter sin religionsfrihet. Islamisters religionsfrihet trumfer alle andre menneskers menneskerettigheter, som for eksempel sikkerhet.

Når Islam Net da kjøper eiendom med innendørs skytebane til en prislapp på 60 millioner kroner for å verne muslimsk ungdom fra norsk kultur, kan de ikke tas seriøst når de påberoper seg diskriminering.

Islam Net kaster stein i glasshus når de beskylder resten av Norge for å være ekskluderende, diskriminerende og rasistisk. Organisasjonen ekskluderer og diskriminerer i stor stil. De tar til orde for sharia-lover, inviterer radikale imamer og flørter med terror. Det er ikke nødvendigvis slik at ord må ytres, handling viser det meste. Med egen arbeidsformidling, boformidling og snart et eget aktivitetssenter for muslimer, bør Islam Net se seg selv i speilet. Men selvransakelse er ikke akkurat noen islamsk dyd.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.