Islam Nets leder Fahad Qureshi ut et bilde på Facebook der han poserer sammen med den omstridte og ekstreme imamen Zakir Naik. Nå anmelder Islam Net Sian for «rasisme og trusler» etter å ha hengt opp et banner. Foto: Islam Net/Facebook

Søndag morgen ble et banner med påskriften «Oslo Jihadsenter» hengt opp på lokalene til Islam Net av Sian. Nå har Islam Net politianmeldt SIAN for rasisme og trusler.

Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) medgikk umiddelbart at de sto bak stuntet, som de begrunnet i et innlegg på sin hjemmeside.

Sian-leder Lars Thorsen fortalte Document at aksjonen ble gjennomført for å sette fokus på hva «de gode muslimene» er i ferd med å gjøre mot Norge.

– Vi gjorde det for å sette fokus på hva de gode muslimene er i ferd med å gjøre mot landet vårt. De bekrefter ved eiendomskjøpet at de vil skjerme sine unge fra å bli påvirket av skitne vantro ungdommer, sa Thorsen.

hjemmesiden skrev Sian mer utdypende.

Islam Net sin virksomhet i Norge må termineres før de terminerer Norge.

Realiteten er at medlemmene av Islam Net slett ikke er borgere. De er motborgere. Qureshi bruker demokratiet for å ødelegge demokratiet. 

Spørsmålet om hvor vidt Islam Net er – eller ikke er – et springbrett for voldelig jihadisme, er en total avsporing. Hvor vidt Norge islamiseres med bønnelue eller Kalashnikov er uvesentlig for fremtidens nordmenn.

Målsetningen til Islam Net, IS, al-Qaida, Det Onde Muslimske Brorskap (Rabita), Islamsk Råd Norge og Muslimsk Dialognettverk er den samme. Islamsk styre, islamsk lov, avskaffing av rettsstatens prinsipper (maktfordeling), sekulært demokrati med mindretallsbeskyttelse og menneskerettigheter.

Nå anmelder IslamNet Sian for rasisme og trusler. Leder av IslamNet, Fahad Qureshi, kaller banneret fra SIAN «et målrettet og planlagt angrep på deres eiendom».

– Kombinert med en artikkel med et fryktskapende, rasistisk budskap om at vi ikke tilhører her og må deporteres, ser vi på dette angrepet på en muslimsk eid eiendom som svært truende. Når artikkelen i tillegg støttes av nynazisten Tore Tvedt, og vi vet at det i de siste par årene har vært angrep som i moskeen i Bærum og New Zealand, så kan vi ikke se dette som en isolert handling, sier Qureshi.

– Det er symbolkraften som ligger bak. At vi muslimer ikke hører til her. Når SIAN her demonstrerer at de er villige til å bryte norsk lov for å fremme sitt politiske og rasistiske budskap om å «terminere» vår virksomhet og deportere oss ut av landet, har de krysset en rød linje.

Qureshi fikk for noen år siden stor oppmerksomhet etter å ha argumentert for at sharia-straffer var de beste straffer mulig, under et arrangement i regi av Islam Net med  navnet Muslim Peace Conference Norway.

Thorsen på sin side beskriver banneret «et høyst fredelig og demokratisk virkemiddel».

Document har kontaktet Sian-leder Lars Thorsen for en kommentar, og fikk følgende svar (noe forkortet).

Å sammenligne én gruppe som profeten definerer som gode muslimer med en annen er ikke rasisme. Det er å forholde seg lojalt til islams begrepsapparat. Mener Qureshi at Islam Net ikke er gode muslimer?

Jihad er en politisk aktivitet, uansett om den er verbal eller voldelig. Straffebudet beskytter ikke politiske grupperinger.

Thorsen stiller dessuten spørsmålstegn om det er riktig å likestille det å skru inn noen skruer med hærverk, på en bygning Islam Net ikke ennå eier.

Det er ingen overdrivelse å karakterisere en potensiell forvandling av Norge fra et sekulært demokrati med mindretallsbeskyttelse til en hodekappende shariastat som en ødeleggelse av landet. Jeg må fritt få basere meg på mine politiske idealer i en slik politisk uttalelse.

Barneminister Ropstad brukte begrepet relokalisering om velferdsturister fra Moria leiren. Jeg kan ikke se noe galt i at jeg vil relokalisere politiske aktivister med farlig tankegods, i motsatt retning. Menneskerettighetene gir etter mitt syn Norge adgang til det.

Vårt Land

Sian aksjonerte mot Islam Nets nye aktivitetssenter

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.