Den fundamentalistiske organisasjonen Islam Net holder sin årlige konferanse i Oslo i helgen, men kunngjør ikke på forhånd hvem foredragsholderne er, opplyser NRK.

Sett fra en islamistisk synsvinkel er dette utvilsomt et lurt trekk. Det setter konferansen i et dårlig lys hvis noen skulle grave frem ekstreme eller voldsforherligende taler foredragsholderne måtte ha gitt tidligere.

Islam Net er for ordens skyld en organisasjon som under sine møter praktiserer adskillelse mellom menn og kvinner, og den er grunnlagt av Fahad Qureshi, som under en tale i sin tid fikk en forsamling til å bifalle bestialske sharia-straffer ved håndsopprekning:

Det er altså tale om en sivilisasjonsfiendtlig organisasjon, en femtekolonne som behandles med silkehansker av norske myndigheter – og av NRK.

NRKs reportasje underslår ikke disse tingene fullstendig, men den gir en likevel følelsen av at det som for skams skyld finnes av kritisk perspektiv, er tonet ned så sterkt som mulig. Det starter allerede i underteksten til bildet av de kjønnsdelte køene utenfor et møtelokale. Det bemerkes at de er «mange mennesker», men ikke at de oppfører seg som om de befant seg i et eller annet tilbakestående høl i Islamistan.

Det sivilisasjonsfiendtlige relativiseres til å handle om det å være «omstridt» eller «kontroversiell», hvilket utløser «kritikk»:

Tidligere år har konferansen fått kritikk for å ha invitert omstridte predikanter, som blant annet mener at homofili, utroskap og frafall fra islam skal straffes med døden.

– Noen av predikantene har hatt svært kontroversielle synspunkter knyttet til homoseksuell praksis og kvinners rettigheter, så her har man av erfaring grunn til å være forsiktig med medieoppmerksomheten, sier Sindre Bangstad, forsker på salafistisk islam.

«Kontroversiell», her benyttet av den innbilske og nedlatende fyren Bangstad, er vanligvis en medial kode som betyr at personen det er tale om, er far out, radikal eller balanserende på anstendighetsgrensen (eller helst over). Det er f.eks. sånne som Donald Trump, Frauke Petry og andre som i virkeligheten befinner seg nær det politiske tyngdepunktet i befolkningen.

For de nevnte politikeres vedkommende, som altså er normale personer, fungerer begrepet ekskluderende. For ekstremisters vedkommende, slik Islam Net er, fungerer det inkluderende. De er jo i samme bås som folkevalgte personer, om enn disse er litt harry. De er to fluer i en smekk. Man hvitvasker i praksis islamister ved å skitne til demokratiske personer man ikke liker.

«Kritikk» er ellers en bra ting. Det er noe man kan bli bedre av å ta til seg. Kanskje henrettelser av homoseksuelle kan gjøres noe mer smertefritt enn i øyeblikket?

Bangstad inntar et empatisk perspektiv, som om en konversjon var nært forestående:

– Gitt at man har invitert kontroversielle predikanter tidligere, så ønsker man rett og slett ikke altfor mye medieoppmerksomhet om de som står på foredragslisten i forkant av konferansen.

Statskringkasterens andre kilde til kommentar er for sikkerhets skyld en person hvis hjerte tilsynelatende står Islam Net nokså nær:

Journalist og muslim, Muhammed Qasim Ali har vært på konferansen flere ganger. Han mener at hemmeligholdet kan være for å unngå at publikum forskjellsbehandler predikantene.

– Disse lærde som kommer kan ofte få status som likner rockestjerners og det er en uting i islam. Du skal ikke dra dit på grunn av personen, men på grunn av budskapet, så mulig det kan være det.

Qasim Ali kan berolige den norske allmennheten med at det ikke blir dødsstraffer ved steining for utroskap eller avkuttede hender for tyveri sånn helt med en gang:

– Salafistene står for sharia-baserte fortolkninger, inkludert hududstraffene, men man er klar over hvilket samfunn man lever i og det betyr at man også er klar over at dette ikke er noe det er grunnlag for i det norske samfunn inntil videre. Man tenker seg en type idealsamfunn der det hadde vært mulig å praktisere slikt, sier Qasim Ali Sindre Bangstad.

Det er vanskelig ikke å bite seg merke i den der «inntil videre». Den representerer en omdreining av skruen. For noen år siden ville en islamist ha utelatt den detaljen, den ville forarget mer enn den skremte, men nå er det motsatt. Tiden er moden for å ta den med.

Blant konferansens deltagere vil det ganske sikkert være flere som har lyst til å kjempe for realiseringen av dette angivelige idealsamfunnet – som etterhvert også tenkes å omfatte Norge. Qasim Ali kjemper med ord, andre med sprengstoff og skytevåpen. Koranen er den samme for begge.

 

NRK Østlandssendingen

 

Det viser seg at NRK har redigert sin artikkel, slik at det avsluttende sitatet nå er tillagt Sindre Bangstad og ikke Qasim Ali. De to var formodentlig blitt forvekslet først. Det kan altså se ut som om det ikke er islamisten, men snarere den underkastede, som sier dette med «inntil videre».

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂