Bilal Philips ble denne uken nektet innreise til Danmark. Han står på en svarteliste sammen med fem andre islamister. Philips har besøkt Norge som taler hos Islam Net. Danmarks svarteliste stiller Norge i en forlegen posisjon. Det kan være Per Sandberg forstår at FrP ikke kan være bekjent av å sitte i en regjering som tillater hatpredikanter å slippe inn. Da blir arbeidet mot radikalisering meningsløst og et slag i lufta. Hvis regjeringen skal ha troverdighet må et vedtak treffes innen rimelig tid. Ellers er det unnfallenheten som bekreftes.

Justisdepartementet vurderer å nekte såkalte hatpredikanter innreise til landet slik danskene har gjort, sier Per Sandberg (Frp) til Vårt Land.

– Vi kan ikke være naive i møte med disse mørke kreftene som ønsker oss alt vondt, skriver Sandberg, fungerende innvandrings- og integreringsminister, i en epost til avisen.

Han har merket seg at danske myndigheter denne uken har innført innreiseforbud for seks religiøse forkynnere som betegnes som ‘hatpredikanter’. Årsaken til innreiseforbudet er hensynet til offentlig orden, opplyste det danske utlendings- og integrasjonsdepartementet i en pressemelding tirsdag.

– Vi må ta på alvor at det kommer folk hit som ønsker å radikalisere folk som er her, og som benytter seg av vårt frie samfunn til å preke hat mot våre verdier. Det må kunne forventes at man legger til grunn et minimum av norske og vestlige verdier til grunn, også for religiøse samfunn i Norge, skriver Sandberg.

Temaet ble aktualisert i fjor etter at den salafistiske organisasjonen Islam Net inviterte flere omstridte predikanter til sin årlige konferanse. Departementet varslet da at de vil gjennomgå regelverket rundt oppholdstillatelse for imamer, religiøse ledere og predikanter. Etter dette har Islam Net sluttet å offentliggjøre navnene på predikantene de inviterer til sine konferanser.

I regjeringens asyl- og integreringsforlik fra 2015, samlet stortingsflertallet seg om en formulering der det fremgikk at religiøse ledere som «svekker integreringen» ikke bør få innvilget oppholdstillatelse.