Nytt

Det skjer åpenbart noe blant unge muslmer under utdannelse. Organisasjonen Det Islamske Nettverk – Islam Net – har etter to års drift 1.000 medlemmer. De har fått holde kurs på Høgskolen i Oslo, senest i påsken med den malayiske predikanten Hussain Yee.

VG ved journalist Nilas Johnson tar opp den radikale foreningen, som ledd i sin serie om Det nye Norge.

Men Johnsen har ikke gjort hjemmeleksen sin, eller han tør ikke forfølge problemstillingen. Det er lite nytt i artikkelen. Møtet med Yee og engelske Abdurraheem Green har vært behørig omtalt i pressen. Også det faktum at Yee forsvarte fysisk avstraffelse av kona, «hvis det skjer av kjærlighet».

Johnsen/VG nevner også foredragene til den «norske» imamen Zulqarnain Sakander Madni som ble tatt opp og lagt ut på youtube. Madni sa han trodde den amerikanske regjering selv sto bak 9/11, og at jødene var blitt advart på forhånd.

9/11-revisjonisme og antisemittisme er klassiske elementer i islamismen.

Norske muslimer med Abid Q. Raja i spissen beklager at unge muslimer tar en slik retning. Han vil helst ha dem på dialogmøtene sine. Men det er altså for pyntelig og borgerlig for disse unge mennene. De vil ha the real thing.

Det Johnsen/VG burde trukket frem, er at disse mijøene finnes i alle europeiske land, også i Sverige og Danmark, og de fungerer på samme måte: de er karismatiske, misjonerende, og de henter inn predikanter utenfra, som er vant til å kjøre religiøse show.

Disse gruppene/nettverkene ligger langt foran myndighetene (Lysbakken-utvalget) og partiene (Gahr Støre-utvalget) og mediene (VGs egen serie om Det nye Norge). De har organisert seg transnasjonalt.

Globaliseringen og masseinnvandringen har gitt støtet til en global umma. Islams forestilling om en global menighet av alle muslimer.

Hvilke svar har det nasjonale liberale samfunn på disse utfordringene?

Rektor ved Høgskolen i Oslo, Sissel Østberg, sa i NRKs morgensending at skolen ikke kan forby møtene så lenge de ikke bryter norsk lov. Når ble det tillatt å slå kvinner? Eller stemple ikke-troende eller andre muslimer som «kuffar» slik Islam Net gjør?

Østberg viser en rørende naivitet, dvs hun gjør ikke det. Hun ønsker ikke å vite. Det er nå lang tid siden det kom frem at radikale islamister holdt til på hennes skole, men hun har ikke foretatt seg noen ting.

Til hennes forsvar kan sies at det har ikke myndighetene heller. De er lammet/paralysert og vet ikke hvordan de skal agere.

Heller ikke pressen vet det.

Første gang disse kreftene viste sin makt var under demonstrasjonen mot Dagbladet på Universitetsplassen. Trusselen om et 9/11 i Norge er en logisk konsekvens av deres tanker. Men dette ble gjort til et spørsmål om talerens egenskaper. Han var forvirret. Hverken pressen eller politikerne turde å ta inn over seg at Norge har fått et radikalt muslimsk miljø. I stedet inviterte journalistene Arfan Bhatti og hans kompanjong til SKUP-konferansen.

«Ansvarlige» norske muslimske miljøer er skremt. De er målskive for de radikale.

Men Nettverket får leie lokaler av Islamic Cultural Center til å drive sin konvertittskole. Moskeen skylder på at lokalet står tomt, og at de ikke har noe med gruppen som sådan å gjøre. Den er for tynn.


– Rekrutterer etniske nordmenn til omstridt islam

** Islam Net driver «konvertittskole»
** Flyr omstridte imamer til Oslo
** Uenige stemples som «vantro»