Nytt

Journalisten Noman Mubashir har skrevet en roman om to norskpakistanere som utvikler seg helt forskjellig. En blir integrert, en blir radikal. Mubashir gir i et intervju med Dagsavisen mediene og debatten mye av skylden for radikaliseringen. Det er en merkelig innfallsvinkel for en som selv er ahmadiyya-muslim.

Mubashir skriver at det skjer en radikalisering. Samtidig som en stor gruppe integreres i samfunnet, er det en annen som radikaliseres.

– Boka handler om å finne sin muslimske identitet i et norsk, sekulært samfunn der det å være muslim blir uglesett. Det handler om to venner, begge norsk-pakistanske, som tar svært forskjellige valg i livet: Den ene forblir en moderat muslim, han mener at religion er noe privat. Den andre har vært lite religiøs inntil han blir tiltrukket en ekstrem undergrunnsgruppe som praktiserer en radikal form for islam, forteller Mubashir.

Fortellingen er dels inspirert av erfaringer han har gjort gjennom sitt arbeid som journalist, og dels av oppveksten som norsk-pakistansk i Oslo.

– Da jeg vokste opp, så jeg sjelden jenter med hijab. Nå er det mange tenåringsjenter som har begynt å bruke hijab. Og unge gutter har begynt med bukkeskjegg – det var det heller ingen som brukte i min oppvekst, sier Mubashir.

Men når Mubashir sier at VGs nye serie Det nye Norge provoserer jenter til å ta på seg hijab, lurer man på hva han mener med ordet «uglesett». Er det kritikk han mener er å uglese? Synes han det er merkelig at en religion med et så konfliktfylt forhold til kristendommen utløser debatt?

Mubashir tilhører en muslimsk retning som ikke godkjennes som muslimer av sunni-flertallet i hans hjemland.

Han synes å legge skylden for radikaliseringen på europeeres skepsis, men kan den også forklare radikaliseringen i hans opprinnelsesland Pakistan? Eller er det snakk om globale fenomener som er uttrykk for sterke motsetninger innen religionen selv?

– Jeg tror utviklingen kan gå mot at mange blir stadig bedre integrert i det norske samfunnet, mens det samtidig oppstår en gruppe som faller helt utenfor og tiltrekkes av radikal islam. Politikere og media kritiserer islam konstant, men det virker mot sin hensikt. VGs serie «Det nye Norge», for eksempel, hvor mye nytt var det i den? Ikke mye nytt for meg, iallfall. Men den fører til at ti nye jenter daglig tar på seg hijab, sier Mubashir.

– Den stadige kritikken mot islam gjør at mange norske muslimer føler seg presset opp mot veggen. De blir tvunget til å ta stilling til spørsmål de aldri har tenkt på. Den muslimske identiteten kan framstå som noe betryggende. Det kan være bra. Men jeg opplever samtidig at mange unge muslimer sier de ikke opplever seg som verken norske, pakistanske, somaliske eller marokkanske – men først og fremst som muslimer. Det blir deres viktigste identitet. Og det kan gjøre at de ikke lenger føler seg som en del av det norske storsamfunnet, sier Mubashir.

Mubashir har også med noen ord om alt grumset på nettet. Når en så velintegrert person uttrykker seg så unyansert og forenklet, må man lure.

Skal muslimer komme videre må de slutte å skylde på andre, vil mange mene. Har ikke Mubashir forstått det, intelligent som han er?

Skriver om radikal islam