Hijab er et politisk plagg, skal en tro Lena Larsen i et referat i Vårt Land i dag under tittelen «Provoseres til å bære skaut». Larsen påstår blant annet at islam «ble utropt til den nye hovedfienden» da Berlinmuren falt (!) og at mange muslimske jenter i Vesten bruker hijab for å beskytte sin identitet mot press fra majoriteten. Hun innrømmer faktisk også at kvinner tvinges til å bære skaut, og sier det er en utfordring for det religiøse etablissementet. I neste omgang fosvarer hun undertrykkelsen med igjen å skylde på «presset mot islam» som hun ikke et eneste sted konkretiserer.

– Selv innad i samme familie ser vi at noen kvinner bruker skaut, mens andre velger å la være. Det skjer imidlertid at kvinner tvinges til å bære skaut, og dette er en utfordring for det religiøse etablissementet, sier Larsen.
– Men så lenge muslimene får trangere og trangere forhold, er det vanskelig å endre teologien og bli mer liberal, sier hun.

Referatet i Vårt Land

Hovedbudskapet fra Larsen og stipendiat Ingvill Thorson Plesner ved Norsk senter for menneskerettigheter, er at forbud mot hijab vil motvirke integrasjon.

– Det finnes eksempler på at kvinner bærer skaut som et svar på det de opplever som trakassering. Ved hjelp av skautet ønsker de å uttrykke sin identitet sterkere og respondere på en debatt som virker anti-islamsk, sier Plesner, som understreker at dette bare er en av mange grunner til at kvinner bærer skaut, eller hijab som det heter på arabisk.

Logikken er at forbud mot hijab vil provosere flere jenter til å bruke hijab, og hijab fremmer altså ikke integrasjon. Samtidig sier Larsen at flere muslimske kvinner bruker hijab, og det skyldes altså som hun hevder at Vesten har gjort islam til hovedfiende.

– Da jeg ble muslim på begynnelsen av åttitallet, var det få i Norge som brukte hijab. Men så falt Berlinmuren, og islam ble utropt til den nye hovedfienden. Etter det begynte flere muslimske kvinner å bære skaut, fortalte (Lena Larsen) i går på et hijab-seminar arrangert av Norsk senter for menneskerettigheter.

Artikkelen i Vårt Land er et fullstendig knefall for politisk islams paranoide forestilling og påstand om «presset mot islam». Sannheten er at muslimer har større trosfrihet i Vesten, og ikke minst i Norge, enn de har i mange muslimske og ikke-vestlige land. Ta striden mellom sunni og sjia som eksempel. Det er utillatelig at Larsen og Plesner får fremme det synet de har uten å konkretisere påstandene. Papegøyejournalistikk. You talk and I repeat.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂