Når de blir spurt, svarer tilslørte muslimske jenter ofte at bruken av skaut eller slør er deres eget valg. Noen sier også at det er i samsvar med religiøs overbevisning. Begge deler er det grunn til å sette spørsmålstegn ved. Hvor reell er friheten til selv å velge om man vil dekke seg til eller ikke? Det fortelles om økende press på muslimske jenter for å vise at man er en god muslim. En god muslim er en som dekker seg til, vel å merke for jenters og kvinners vedkommende. Det snakkes om press jenter imellom, men det er naturlig å tenke seg at presset ikke er mindre fra fedre og brødre.

Furkan Kofi (19) begynte å bruke hijab da hun startet på videregående skole. – Uten hijab hadde jeg ikke blitt akseptert i det muslimske miljøet, sier hun

– Å være muslim er ikke noe du bare kan si du er. Du må også vise det i handlingene du gjør, sier Furkan Kofi.

– Koranen sier du kommer til helvete om du ikke bruker hijab. Vi har ikke noe valg. De kvinnene som lar det være er ikke muslimer, sier Mona (36) fra Somalia.


– Vi merker klart at det er flere jenter som går med skaut nå enn før, og det hender det skaper gnisninger mellom muslimske jenter. Vi har hatt episoder der jenter med skaut har beskyldt de andre for å være løse på tråden, eller for å være horer. Da har det blitt konflikter, sier rektor Anne K. Bech Skogen ved Bredtvet videregående skole i Oslo.

– Min erfaring fra jobbing ved skoler i Oslo er at det kan oppstå krangling, ved at de som bruker hijab beskylder dem uten hijab for å være dårlige muslimer, forteller Marianne Bockelie ved Røde Kors ressurssenter på Mortensrud.

– Yngre jenter har kranglet om dette, uten at de selv har lest Koranen. Jeg vet ikke hvor de har fått det fra, men trolig har de hørt det fra foreldrene, fortsetter hun.

Aslam Ahsan uskyldiggjør og ufarliggjør problemet ved å snakke om mote og at det ikke hindrer integrering, men motsier seg selv i neste setning:

– Hijab tror jeg nesten er blitt et trendy moteplagg, og det skaper ikke problemer for integrering. Men når jeg ser jenter som dekker ansiktet med slør blir jeg veldig fortvilet, for det vil hindre dem i å komme seg inn på arbeidsmarkedet, sier Aslam Ahsan.

Forskerne har også problemer med fenomenet, og mener den økte bruken av slør er uttrykk for at muslimske kvinner ønsker å vise sin identitet. De overser at tildekkingen og uniformeringen virker i stikk motsatt retning, og gjør individet usynlig og til et symbol.

– Blir sett ned på uten hijab

Krangler om bruk av hijab

Les også

-
-
-
-
-