Nytt

Ingen hadde sett en muslimsk ekstremist, så dukket Mohyeleen Mohammad opp og talte til 3.000 andre. Da het det at han var en enslig figur. Leder av Muslimsk Studentforening, Bushra Ishaq, sier hun ikke kjenner noen andre med slike meninger. Så sier Abid Q. Raja at det finnes et miljø på Høgskolen i Oslo.

Han har merket at krefter derfra har forsøkt å rekruttere blant ungdommene som søker til dialogmøtene hans på Litteraturhuset.

De ekstreme fra Høgskolen gjorde seg bemerket på demonstrasjonen på Universitetsplassen 12. februar, sier Raja. Noen vet åpenbart mer.

– Det bør være bekymring knyttet til at det er et miljø i tilknytning til Høgskolen i Oslo som trekker i en ekstrem retning. Det var tydelig under demonstrasjonstoget nå sist at noen fra dette miljøet står nær Mohyeldeen Mohammad, sier Raja til avisen.

Han sier at gruppen i løpet av få år har fått nokså ekstreme meninger og fundamentalistiske holdninger. Raja understreker at de fleste muslimene som studerer på Høgskolen er moderate.

– Jeg har ikke oversikt over hvor stort miljøet er, men her ser man et miljø som har meninger i nokså fundamentalistisk og ekstrem retning. Her må vi være på vakt, sier Raja til NRK Østlandssendingen.

Raja helgarderer: det er et miljø, men ikke stort, de fleste er moderate. Ord som «nokså» gjør det svært vanskelig å danne seg bestemte oppfatninger.

Han mener at miljøet ikke må fordømmes, men at man må gå i dialog. Tenker han på rekruttering til dialogmøtene?

– Skal man sikre at disse ungdommene ikke blir ytterligere radikalisert må man fortsette det gode integreringsarbeidet og det viktige arbeidet med dialog med disse gruppene. De forventer å bli fordømt, det er noe de nesten betrakter som en seier. Skal man endre disse må man føre dialog, sier Raja.

– Klarer man ikke å endre Mohyeldeen Mohammad, må man forsøke å endre ungdommer som føler seg tiltrukket av ham og hans retorikk. Ansvaret her ligger på oss alle: på politikere, på samfunnet og ikke minst på moskeene og minoritetsmiljøet, sier Raja.

Rektor Sissel Østberg synes ikke noe om Rajas utstpill. Hun kjenner ikke til noe miljø, ei heller enkeltpersoner, men utelukker ikke det siste. Hun vil invitere til et avklaringsmøte.

Hun lurer på om det har noe å gjøre med møtene som imamen Zulqarnain Sakander Madni hadde på Høgskolen for et par år siden. Opptak ble lagt ut på youtube der Sakander sa amerikanerne selv sto bak 9/11 og jødene holdt seg borte. TV2 tok opp saken og det ble dårlig PR for Høgskolen. Man så på filmen at auditoriet var fullt.

– Ekstrem retning på Høgskolen