Regjeringen Stoltenberg vil bekjempe islamsk ekstremisme med de samme metodene som er blitt benyttet mot nazistiske og høyreekstreme miljøer.

– Vi skal forebygge ekstremisme, og blant virkemidlene vi ønsker å bruke er de samme som vi brukte mot Vigrid og andre høyreekstreme miljøer, sier Storberget til NTB.

Han mener begge miljøene er ideologisk unyanserte og dogmatiske, og avhengige av å synes offentlig for å klare å rekruttere nye medlemmer.

– En del av de erfaringene vi gjorde under arbeidet mot høyreekstremisme på Sørlandet og Østlandet vil være nyttige også mot ytterliggående religiøse grupper.

Hensikten skal være å forebygge rekruttering og å bidra med en såkalt exitstrategi til personer som er på vei inn i ytterliggående, religiøse miljøer. I tillegg til bekymringsamtaler som allerede er i bruk, vil Storberget bruke konfliktråd og politiråd som er opprettet i alle landets kommuner. Det skal også arrangeres offentlige stormøter og dialogmøter i politiets regi.

Arrangør av de pågående dialogmøtene på Litteraturhuset, Abid Q. Raja, hevder at ekstreme muslimer har skremt folk vekk fra søndagens dialogmøte om nettopp religiøs ekstremisme:.

– Flere som sa de ville komme og holde innlegg, har holdt seg borte av frykt for å bli stemplet som vantro og frafalne. Slike beskyldninger er så sosialt belastende at folk ikke har tort å delta på dette møtet, sier Raja.

Raja selv hadde ventet bråk etter å ha fått voldsom og truende kritikk for sin moderate islam fra muslimer med ytterliggående synspunkter. Han har også fått mer eller mindre direkte volds- og drapstrusler rettet mot seg av navngitte personer på Facebook, og mener de han betegner som ekstremister er «farlige og samfunnsskadelige».

ABC Nyheter: Skal bruke antinazi-metoder mot ekstremister