Abid Q. Rajas debattmøte om hat mot og fra minoriteter illustrerer problemet med å slippe til ekstremister: det sviner til alle som deltar. PST-sjef Jørn Holme og utenriksminister Jonas Gahr Støre kommer med uttalelser som kompromitterer dem som offentlige myndighetspersoner. Ekstremister er gjort til en del av dialogen.

Når offentlige personer deltar i panelet på et møte der jødehatere er offisielt invitert som talere – NB! invitert, ikke spontane ytringer fra salen – en viktig forskjell! – gir man med sitt blotte nærvær slike uttalelser legitimitet. Man kan ikke si at det kom overraskende på, man visste på forhånd at jødehat var en del av det offisielle programmet. Mohammed Chisti sier at det var Abid Q. Raja som selv hadde formulert tittelen: «Derfor hater jeg jøder og homofile». Man kan kanskje få den tanken at Raja selv ønsket en slik markering fordi det ville fremme statusen til hans dialogmøter, der selv jøder og jødehatere møtes.

Men herrene Jørn Holme og Jonas Gahr Støre nøyer seg ikke med å være passive tilskuere. De kommer også med uttalelser som legtimerer at en jødehater slipper til.

– Men hvis vi mener alvor med at vi har ytringsfrihet i dette landet og at vi har debattmøter i beste norske debattradisjon, så er jeg imot dem som sier at vi ikke skal slippe til denne type personer, sa Støre til VG Nett etter debatten.

Støre oppfattet det slik at tilhørerne ga klart uttrykk for sin holdning til ytringene og tok klar avstand fra utspillet.

– Arrangørene inviterte ham og jeg mener vi må tåle å se det, for det er holdninger som møter deg i visse deler av miljøene i Norge, og da tror jeg i sum at det er bedre å få et søkelys på det.

Det er en utrolig uttalelse fra en utenriksminister som klassifiserte Vebjørn Selbekk som ekstremist fordi han trykket karikaturtegningene og hele tiden har argumentert for at ytringsfriheten må brukes med anstendighet. Gahr Støre har tidligere hatt en viss intellektuell status. Den er han i ferd med å miste.

1. «Hvis vi mener alvor med ytringsfrihet» ….. Er det å slippe til jødehatere ett viktig kriterium på om man mener alvor med ytringsfriheten? Det er en mulig tolkning av utsagnet. Men her dreide seg om et varslet innlegg, ikke om at man stoppet munnen på noen. Ved sitt nærvær legitimerte Gahr Støre at jødehatere – nazister og islamister er like på dette punkt – er en del av den offentlige samtalen.

Han begrunner dette med sine nå så karakteristiske eufemismer: «Vi må tåle å se det». I dette ligger det en aksept, en passivitet, som uttrykker Gahr Støres forhold til den islamistiske ekstremismen: den må inkluderes i samtalen.

I samme øyeblikk torpederer Gahr Støre en reell dialog. Demokratiet kan ikke tåle denne type ekstremisme, og kan ikke gi dem en offisiell plattform. Det var nettopp budskapet til Ed Husain.

Stort tydeligere har ikke Gahr Støre demonstrert hvor destruktiv hans dialogform er. Den er helt uten grensedragning mot destruktive krefter. Muslimer har de samme problemer. At en norsk utenriksminister har overtatt denne passiviteten er forbløffende.

Jørn Holme

Men Gahr Støre er ikke alene. Leder av politiet som skal overvåke ekstremistene, Jørn Holme, uttrykte akkurat de samme holdninger. Radikal islam handlet om politikk ikke religion, og hat i Norge skyldes i hovedsak etniske nordmenns holdninger til folk med annen hudfarge.

Vi har mange fordommer i Norge. Usikkerhet som kan bli til hat, innledet Holme.

-Men folkens, terror rammer ikke det vestlige Europa, til forskjell fra andre. 90 prosent av alle som er ofre for terrorangrep, er muslimer selv. Terror handler ikke om religion, men politikk. Det må vi snart skjønne, sa Holme.

-Ord er så innmari vanskelig, folkens. Radikal betyr ikke ytterliggående. Å være radikal kan være noe kult. Jeg tenker på radikal islam som noe som radikalisert, når man tyr til vold. Det største problemet i Norge er nordmenn som går løs på andre med annen hudfarge, ikke omvendt, sa Holme.

-85 prosent av hatkriminaliteten i Norge, begås av norske nordmenn, sa han.

Med disse utsagn svekker Holme tilliten til embetet. Han gjør PST-sjefen til en opportunistisk politiker som serverer det forsamlingen vil høre.

I salen satt Ed Husain som har sagt at nettopp den snevre definisjon av radikal islam som man insisterer på i Norge, gjør at Storbritannia står overfor en ny bølge av radikaliserte britiske muslimer. Det er en debatt som Jørn Holme utvilsomt kjenner. I stedet for å bruke sin faglige tyngde til å gi forsamlingen motforestillinger, serverer Holme enda flere illusjoner.

Holme er Venstre-politiker, og partifelle av Abid Q. Raja. Det later til å ha blitt et eget selskap som er overbevist om at bare man snakker pent til ekstremistene, blir de tamme. Kronprinsen var med å velsigne dette bønnemøtet med sin tilstedeværelse.

Dette Kardemommespråket smitter også over på journalistene. Overskriftene på VG-nett er: – Riktig å slippe til jødekritikere. Hva er «jødekritikere»? Når ble jødehatere til kritikere? Det er journalistene Lars Akerhaug og Sun Iren Bjørnås som gjør VG til medspillere. At politisk redaktør Hanne Skartveit satt i panelet gjør ikke saken bedre.

Skartveit greier ikke manne seg opp til å si at hun angret på at hun deltok, men må slutte seg til at også jødehatere skal være med.

– Dette er en balansegang, men jeg tror nok det var riktig å invitere ham. Det er en balansegang mellom å få trollet ut i dagslys og det problematiske i å gi en platform til ytterliggående holdninger, sa Skartveit til VG Nett etter møtet.

De to VG-journalistene omtaler jødehatet til Mohammed Chistis som «kontroversielt», og introduserer dermed en ny standard for omtale av jødehatere.

De aller fleste av innleggene oppfordret til dialog, men kronprinsen fikk også en debatt som på et tidspunkt handlet mest om kontroversielle jødeutspill.
.
Møtearrangør og Venstre-politiker Abid Q. Raja er klar over at uttalelsene er kontroversielle, men forsvarer likevel å slippe til Christi.

Men Chisti «slapp ikke til». Han ble invitert.

– Jeg mener det var riktig å la Chisti snakke, sa Raja til VG Nett etter møtet.

Han mener at alle ytringer må komme frem.

– Det var flere enn ham som sa de samme tingene under demonstrasjonstogene under Gazakrigen.

Under demonstrasjonstogene ble det ropt – «død over jødene».

Skulder ved skulder mot terrorisme

Ifølge utenriksministeren var dette et debattemøte «i beste norsk debattradisjon».

Dette var det tredje i rekken av Abid Q. Rajas dialogmøter. På en måte har de hatt en funksjon. De har demonstrert hva dialog-politikken ender opp som: inkludering av ekstremister. Slik sett var det symbolsk at representanter for VG, PST og UD var til stede og ga dialogen sin velsignelse.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.