Nytt

Det tredje dialogmøtet til Abid Q. Raja på LItteraturhuset i Oslo førstkommende søndag, har tittelen: – Hat rettet mot og fra minoriteter. Ett av foredragene heter: – Hvorfor jeg hater jøder.

Kronprinsen har tilsagt sin stedeværelse. Et medlem av regjeringen er også oppført som medlem av panelet.

Man undrer seg hva slags dialog det vil være på et møte hvor en Mohammed Chisti skal snakke om: «Hvorfor jeg hater jøder». Er dette en legitim problemstilling?

Redaktør for document.no er oppført med tittelen: «Hvorfor jeg advarer mot islam og muslimer i Norge». Det er en tittel red. overhodet ikke vil være bekjent av. Den er oppført uten å konsultere red. Red. for document kan ikke delta på et arrangement med titler av denne typen.

Spørsmålet er om kronprinsen kan det, eller et medlem av regjeringen.

I panelet sitter blant annet styreleder for Holocaust-senteret, Berit Reisel, som selv er jøde. Hvordan vil det være å sitte på podiet å høre noen snakke om hvorfor de hater jøder?

I panelet sitter for øvrig PST-sjef Jørn Holme og politisk redaktør for VG, Hanne Skartveit, og Mubashir Amin fra Salam-bladet.