PST er igjen i hardt vær fordi organisasjonen har kartlagt to muslimske miljøer over en periode på flere år, omfattende 250 mennesker. EOS-utvalget reagerer på at de er kartlagt ut fra religiøs overbevisning, siden regelverket forbyr det.

Men hverken Aftenposten, EOS-utvalget eller Abid Raja og Shoaib Sultan antyder at grenseoppgangene kan være vanskelige og at man må begynne ett sted, og det stedet er religiøs overbevisning.  Islamisme er hva voldsromantikken til venstreekstremister og radikale var på 70-tallet. Dette er det ikke særlig vanskelig å dokumentere ut fra dagens terror: hvordan avgjøre når noen går fra sterk religiøs overbevisning til radikalisme og passiv eller aktiv voldsvillighet?

Det virker naturlig at PST overvåker miljøer hvor ekstremismen ligger i kim. Hvordan skal den ellers kunne påvise når utviklingen eskalerer? Noen av besserwisserne snakker som om PST er clairvoyant og «ser» når noen går over streken.

Aftenposten og journalist Arild Færaas bruker saken til å blåse seg opp over at politiet nok en gang har forgått seg:

  • Flere personer er blitt overvåket lenger enn de skulle vært.
  • PST har samlet inn opplysninger som ikke er nødvendige eller relevante om personer.
  • Personer har vært registrert på feil måte i systemet – noe som har gjort at PST ikke har revurdert eller slettet informasjonen etter fem år. Det krever nemlig loven.

Og det mest alvorlige:

    Flere personer i de to muslimske miljøene er blitt overvåket bare basert på sin egen religiøse overbevisning.

 

    Det er helt klart et brudd med PST-instruksens §15 hvor det står «Opplysninger om en person kan ikke behandles kun på bakgrunn av hva som er kjent om personens etnisitet eller nasjonale bakgrunn, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning(…)»

Hvis politiet er forhindret fra å registrere noen på grunnlag av religiøs overbevisning vil det være det samme som at de blir gjort maktesløse.

At Löwer og EOS ikke så mye som antyder at det er PST som har et problem og er handikappet, tyder på at det er et organ som ikke foretar den riktige avveining mellom sikkerhet og personvern.

Utvalget konkluderer med at de har sett at PST lagrer opplysninger om «en rekke personer kunpå bakgrunn av hva som er kjent med deres religiøse overbevisning, i strid med forbudet i PST-instruksen §15»

«Utvalget har (…) funnet nokså mange eksempler på at PST behandler opplysninger om religiøs praksis som fremstår som enten unødvendige (…) eller som irrelevante(…).»

Det er ikke helt lett å avgjøre hva som er EOS og hva som er Aftenpostens agenda.

Til tross for kritikken mener EOS-utvalget at PST hadde grunnlag til å overvåke miljøene og enkelte sentrale personer.

Hvis Aftenposten siterer korrekt har EOS-utvalget heftet seg ved at PST har registrert ting som klesdrakt og skjegg. Er ikke dette relevante tegn på radikalisering?

Hvis kun voldsvilje skal være kriterium: hvordan registrerer man voldsvilje?

Det synes som EOS-utvalget har snevret inn kriteriene slik at PSTs arbeid blir nærmest umulig. Folk står ikke i døren og forkynner sin voldsvilje.

Irrelevant informasjon EOS-utvalget trekker frem, går blant annet på personers fremtoning eller livsførsel uten at det blir beskrevet hvorfor det er relevant.

Én av de ledende personene i miljøet ble beskrevet som «farlig ut fra hans ekstreme religiøse overbevisning» av PST. Men PST har senere konkludert med at de ikke har funnet noen bevis for at det er et voldspotensial i disse to miljøene.

Det kan synes som om EOS og pressen benytter samme angrepsvinkel som da man kvistet PST for overvåking av venstresiden: snevre inn kriteriene slik at arbeidet blir umulig.

Politisk korrekt organ

EOS har i lang tid fremstått som et politisk korrekt organ, som skal holde PST i ørene.

Den tid var over med 22/7.

Hva vil skje hvis det skjer et terrorangrep på norsk jord med utspring i de islamistiske miljøene som EOS de facto nå beskytter?

PST-sjef Benedicte Bjørnland forsøker å minne om hva som er deres oppgave:

– Det er en forventning fra samfunnet at vi skal følge med på de radikale islamistene, det er et lovpålagt oppdrag vi har. Så er det å vite hvor grensen går mellom det å være en radikal muslim eller ekstrem islamist ofte vanskelig, sier hun til NTB.

Raja

Abid Raja har våget å kritisere islamistene, men her gjør han seg til deres forsvarer. Han vet utmerket godt at politiets oppgave er svært vanskelig, og uten et visst slingringsmonn vil den være umulig. Likevel velger han å angripe PST på vegne av krenkede muslimer.

– Ingen i Norge, ikke engang ekstremister, bør overvåkes ulovlig. Selv de skal ha rettssikkerhet. Selv de skumleste mullaene, de mest radikale fra Profetens Ummah skal være fritatt fra ulovlig overvåkning. Ellers svikter vi som rettssamfunn, sier toppkandidat Akershus Venstre Abid Q. Raja.

Tricket her er bruken av ordet «ulovlig». Raja vet godt at Profetens Ummah kvalifiserer til overvåking, men han vil spille landsfaderlig og gi inntrykk av at også disse har rett på å ytre seg og delta i samfunnet. Alle skal med. Også potensielle terrorister og jihadister.

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Har-avslort-ulovlig-PST-overvakning-av-norske-muslimer-7183429.html#.UXpjICuAuw4