Samtidig som medier og politikere gir inntrykk av at Anders Behring Breivik ville vært tatt hvis PST hadde gjort jobben sin, kommer meldinger om at EOS-utvalget påla PST å slette registrerte politiske og religiøse ekstreme.

Dagbladet kunne lørdag fortelle at EOS-utvalget – Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester – så sent som mars i år påla PST å slette 15 registrerte ekstremister.

Så seint som i mars i år fikk PST påpakning fra EOS-utvalget for å ha registrert for mange politiske ekstremister. Bare etter en stikkprøve i 2010 måtte PST slette 15 oppføringer som handlet om politisk eller religiøs overbevisning, ifølge utvalgets årsrapport.

– De siste årene har det blitt slettet opplysninger både om høyre- og venstreekstremisme i tillegg til religiøse oppfatninger. Det har vært relativt klare tilfeller å ta tak i for oss fordi det har gått på personers medlemskap, holdninger eller nettverk, bekrefter Theo Koritizinsky i EOS-utvalget.

Opplysningen setter medienes og politikernes hardkjør mot PST og PST-sjef Janne Kristiansen i et merkelig lys.

Både redaksjoner og politikere kjenner PSTs trange mandat. PST har ikke lov å registrere meninger. Det må flere elementer til før man kan bygge en hypotese om at personen er farlig. Derfor er det ikke sikkert at et kjøp i Polen hos et firma som selger kjemikalier i seg selv ville vært registreringsgrunnlag.

PST er underlagt strenge retningslinjer for hva som kan føres inn i tjenestenes arbeidsregister (SMART). Utover at ingen skal registreres bare på bakgrunn av religiøse eller politiske meninger, kreves det blant annet en «konkret arbeidshypotese» der man begrunner nødvendigheten første gang en ny person føres inn. Etter maksimalt fem år skal opplysninger i SMART som ikke kan begrunnes som nødvendige lenger, slettes.

– Det er ikke lov å registrere holdninger, samtidig som planer om terrorvirksomhet kan og skal registrereres. Men det er klart det er gråsoner her, og vi har vært borte i tvilstilfeller. Også EOS-utvalget må ut fra Stortingets lovgivning vurdere om grensene for PSTs arbeid blir for trange, sier Koritzinsky.

Medier, politikere og samfunnsdebattanter har etter 22/7 unisont gitt uttrykk for og krevd at «høyreekstreme» må overvåkes. Det er ikke problematisert hvordan dette lar seg forene med gjeldende instruks. Man får en følelse av at det bør gjelde helt andre regler for høyresiden enn radikale islamister. Overvåking av høyreekstreme er selvinnslysende, synes man å mene.

De samme aviser, journalister, politikere og akademikere som har bekymret seg over at reaksjonen på terroren er farligere enn terroren, fordi tiltakene kan demontere den liberale rettsstaten, har ikke hatt noen betenkeligheter med å kreve overvåking av høyresiden.

De konkrete opplysningene i Dagbladets artikkel bringer debatten ned på jorden. PST må arbeide etter instruks, og den gjeldende er svært restriktiv. Hvis den skal utvides må den også dekke radikale muslimer og venstreekstreme.

Stormløpet mot PST og Janne Kristiansen vitner derfor om en frustrasjon, men det vitner også om at man ikke lenger tenker klart, men vil ha en skalp i beltet.

Lengst i så måte har Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg gått, og hans utspill, som har vært ytterst spinkelt fundert – er pinlig for partiet.

Aviser som VG og Aftenposten vet godt hvor strenge krav det er til registrering og i neste omgang overvåking av data og telefon, som krever domstolsgodkjenning. Man har selv ivret for en slik restriktiv praksis. Men når en høyreekstrem slår til, later man som om reglene ikke eksisterer, og går til frontalangrep på PST og lederen.

Det er å ri en følelsesbølge, og fordi redaksjonene vet må det betegnes som kynisk.

En registrering er i sin tur langt unna en etterforskning med metoder som data- eller telefonavlytting, der politiet må gå til tingretten med et mye sterkere mistankegrunnlag.

EOS-utvalgets nye leder, Eldbjørg Løwer, advarer mot å la panikken bestemme.

– Som Janne Kristiansen påpekte på torsdag, så må det mer til enn at en person bare dukker opp på en liste eller at noen fanger opp et navn et sted. Vi skal passe oss for å få et system vi ikke vil ha i dette samfunnet. Det er veldig viktig å være prinsipielle i denne saken, sier Eldbjørg Løwer, EOS-utvalgets nye leder, til Dagbladet.

Den edrueligheten har ikke vært plagsom i mediene etter 22/7.

Michael Tetzschner rykket ut og forsvarte Kristiansen. Han sa hun som embetsmann ikke kan forsvare seg mot kritikken. Politikere vet dette. Hvis de driver et råkjør i vanskelige situasjoner kan det føre til at dyktige personer ikke vil ta krevende jobber som feks. PST-sjef.

PST måtte slette info om høyreekstreme
Samtidig som Breivik trodde politiet var på sporet av bombeplanen, fikk PST refs av Stortingets kontrollutvalg for å registrere personer med ekstreme politiske holdninger.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂