I ettertid er det lett å se at PST burde sjekket navnelisten over personer som hadde kjøpt kjemikalier i Polen. Der sto Anders Behring Breiviks navn.

Men det blir som med Utøya og politiet: med fasit i hånd vet man alle svarene og kan være nådeløs i kritikken.

Det spørs om dette er en tilnærming som gir en bedre beredskap. Den fordømmende kritikken skaper mistillit til etaten og svekker medarbeidernes innsatsvilje.

Aftenposten kan fortelle at politisk ledelse i Justisdepartementet var lite fornøyd med at PST-sjef Janne Kristiansen valgte å forholde seg taus fredag. Det har vi bare Aftenpostens ord for. Det kan like gjerne være én kilde i departementet som sier dette, og som har samme agenda som avisene.

Den unisone kritikken mediene serverer er ikke med på å skape forutsetninger for at man lærer av feilene. Mediene går etter personer. De vil ha syndebukker. Nå er det Janne Kristiansen de vil ramme. Alt hun har sagt vendes mot henne. At hun brukte Stasi som eksempel, gjentas og gjentas, selv etter at hun beklaget. Kristiansen har for øvrig også påpekt at mediene ikke siterer henne korrekt.

– Jeg kan bekrefte at «Global Shield» var årsaken til at Anders Behring Breiviks navn dukket opp, og at dette var inngangen til at det ble rapportert til PST, sier Geir Høiseth, avdelingsdirektør i seksjon for grensekontroll i Toll- og avgiftsdirektoratet.

PST-sjef Janne Kristiansen har tidligere bekreftet at PST fikk navnelisten «i forbindelse med en valutasjekk fra et internasjonalt tollprosjekt», og at Breivik var på denne listen:

– I mars fikk vi via Interpol og Kripos en liste med opptil 50–60 navn, og hans navn er blant dem fordi han hadde betalt 120 kroner til et firma i Polen. Dette firmaet hadde kommet i søkelyset på bakgrunn av at de solgte blant annet kjemikalier, uttalte Kristiansen til NRK.

PST sendte ut en pressemelding fredag som divergerte fra Bergens Tidenes oppslag. Her fastholder PST at det ikke var Behring Breivik som hadde kjøpt kjemikalier. Det var en annen person. Han dukket opp på en valutatransaksjonliste. Viktige forskjeller som avisene burde avklart. I stedet antyder de at PST har noe å skjule.

I samme korrespondanse informerte tollvesenet om at de hadde foretatt et valutaregistersøk over transaksjoner fra Norge til firmaet i Polen. Tollvesenet hadde avdekket at det ble foretatt 63 slike transaksjoner i 2010. På listen over transaksjoner fremkommer det at Anders Behring Breivik handlet for kr. 121,22. Det fremkommer ikke hva slags varer Breivik handlet.

Det spesielle med oppslaget om kjemikaliekjøp er at mediene er så skråsikre. Man forsøker ikke å finne ut hva som skulle til for at personer blir sjekket.

Ståle Ulriksen fra NUPI sier at det skyldes prioritering. PST er en forholdsvis liten organisasjon. Hvis en navneliste skulle sjekkes feks. mot våpenregistre burde systemer vært koordinert slik at sjekk kunne skje automatisk. Men det er de ikke. Hvorfor ikke?

Den som begynner å grave vil raskt støte på politiske vurderinger, hensyn til personvern, forbud mot politisk overvåking osv. Alt dette hemmer og setter grenser for PSTs arbeid.

Det virker ikke som om mediene husker dette nå. De har selv vært blant de sterkeste advokater for slike strenge restriksjoner. Nå har pipen fått en helt annen lyd.

Men pre-22/7 arbeidet PST og politiet etter det gamle systemet, og det la sterke begrensninger på hva man kunne gjøre. Å overse dette er å tukle med fakta.

Noen gjorde en vurdering med navnelisten fra Global Shield, som skulle vise seg å bli fatal. Men hvorfor og på hvilket grunnlag, får vi ikke vite noe om. For å være så skråsikker måtte mediene kjent prosessen inngående. Det gjør de selvsagt ikke. Men de får det til å høres ut som om Janne Kristiansen personlig har bestemt at listen ikke skulle sjekkes.

Setningen «PST gjorde ingenting», gir et inntrykk av likegyldighet på grensen til slendrian og uaktsomhet.

Dessverre greier ikke politikere la være å kaste seg på. Verst er Frps Per Sandberg som får seg til å si at «Har hun omgått sannheten kan hun ikke sitte i stillingen sin».

Snakk om å jump to conclusions, eller la seg forlede. Det er den konklusjonen mediene legger opp til, og Sandberg er for dreven til å skulle gå i fellen.

Det var Bergens Tidende som fredag kunne fortelle at Anders Behring Breivik sto på en liste over personer som hadde kjøpt kjemikalier fra et firma i Polen. Listen var et resultat av samarbeidet Global Shield som kartla handel med et titall farlige kjemikaler som kan benyttes til fremstilling av bomber.

Overskriften til BT er overtydelig:

PST ble varslet, gjorde ingenting

Ingressen til journalistene Tron Strand og Rune Christophersen utbroderer:

En internasjonal aksjon mot terrorbomber førte til at norsk politi ble varslet om Anders Behring Breivik i mars. PST gjorde ingenting.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂