Nytt

Hadde Tollvesenet og PST samarbeidet bedre kunne og ville sannsynligvis Anders Behring Breiviks kjemikaliehandel med Polen blitt avslørt, og da ville alvoret gått opp for etatene.

Det viser en rapport om operasjonen Global Shield som skulle overvåke internasjonal handel med 14 kjemikalier som kan benyttes til terror. 13 av kjemikaliene anvendes til lovlige formål, derfor er utfordringen med å overvåke kriminell bruk vanskelig.

70 land deltok i overvåkingen, Global Shield, igangsatt av Verdens tollorganisasjon, WCO.

Det er Bergens Tidende som har fått fatt i rapporten, som skal offentliggjøres neste måned.

Det er en rapport som vil bli en tung belastning, både for PST og Janne Kristiansen, som fikk beskjed om den første transaksjonen Behring Breivik foretok, men også for Tollvesenet og Tolldirektoratet som unnlot å følge opp.

Den første bestillingen Behring Breivik foretok var liten, men så fulgte bestillinger på 150 kilo aluminiumspulver. Hadde disse blitt registrert, hadde alarmen gått.

November/desember 2010: Anders Behring Breivik bestilte 300 gram med natriumnitrat fra Keten, et polsk kjemiselskap. Varen ble sendt med post, og kostet 121 kroner.

3. desember 2010: Som en følge av Global Shield laget norsk tollvesen en liste over valutatransaksjoner til Ketens konto. Behring Breivik var en av 41 personer på listen.

Desember 2010: Behring Breivik bestilte mer fra Keten, denne gangen 150 kilo aluminiumspulver. Ifølge ham selv betalte han med en vanlig bankoverføring.

Det var ikke polske myndigheter, men Tollvesenet selv som fant ut at nordmenn bestilte sensitive kjemikalier fra Polen. Det heter i rapporten at få av de 70 landene varslet om handel over grensene. Men det gjorde altså Tollvesenet. Men PST hadde ikke noe på Anders Behring Breivik som gjorde at man undersøkte nærmere.

Derimot undersøkte tollvesenet kjemikaliehandelen på eget initiativ. Snaut en måned etter at Global Shield-samarbeidet trådte i kraft i november i fjor, gjorde tollvesenet et søk i valutaregisteret og fikk opp en liste over transaksjoner mellom det polske firmaet og kunder i Norge. Ett av de 41 navnene på listen var Anders Behring Breivik.

«Jeg var bekymret over at tollvesenet skulle beslaglegge pakken og/eller varsle myndighetene, men det ser ikke ut til at det skjedde», skriver Behring Breivik om kjøpet av 300 gram natriumnitrat, som han trengte til utløserladningen i bomben.

Igjen tok han feil. 3. desember sendte tollvesenet listen med navnet hans til PST. Der fant man ikke grunn til å gjøre nærmere undersøkelser, fordi privat kjemikalieimport ikke var et prioritert område.

Kanskje var det manglende respons fra PST som gjorde at heller ikke Tollvesenet og direktoratet fulgte saken opp?

Til tross for at Global Shield-prosjektet fortsatt var i gang, sendte tollvesenet ikke flere lister med Breiviks navn på, ifølge PST. Tollvesenet vil ikke kommentere saken.

Det kan bli vanskelig å konkludere akkurat hvor ansvaret ligger. Ansvaret pulveriseres når kommunikasjonen ikke fungerer. Det ser ut til å være tilfelle mellom Tollvesenet og PST. Hadde den fungert hadde Behring Breivik sannsynligvis vært fanget opp.

Konklusjonen blir den samme i Norge som i USA etter 9/11: informasjonen forelå i biter, men ble ikke satt sammen til et hele, som ville gitt trusselbildet. Dermed gikk ABB under radaren.

Polakken som driver enmannsbedriften i Polen foreslo selv for ABB at han skulle ta den store sendingen inn gjennom Sverige for å slippe toll. ABB dro personlig til Sverige og hentet varene i to omganger. Hvis det stemmer at han overførte 16.000 kroner via en vanlig bankoverføring burde også det reist øyenbryn.

ABB hentet varene på Schenkers terminal i Karlstad mellom 11. og 15. mars. Samtidig fikk Justisdepartementet et tips om at kjemikaliehandel foregikk. Her er en tredje etat som kunne visst.

13. mars 2011: Justisdepartementet ble advart om at tollvesenet finner mistenkelige kjemikaliebestillinger fra Polen til privatpersoner.

Bergens Tidende og Aftenposten fastslår at 22/7 kunne vært avverget. Mer interessant er å studere mekanismene som gjorde at ABB ikke ble avslørt. Systemet vil garantert bli mer koordinert i fremtiden, men fremdeles er man avhengig av den menneskelige faktor: at det sitter mennesker foran skjermene som faktisk forstår hva de ser.

Rapport: Terrorangrepet kunne vært avverget