Hvis Dagbladets avdekking av PSTs innsidekunnskap om dannelsen av Norwegian Defence League stemmer, er det en politisk skandale av dimensjoner. Men vil den få den oppmerksomhet den fortjener? Avsløringen er politisk ubekvem.

En ting er hvis Christian Høibø var agent/provokatør i det venstreekstreme miljøet. Noe annet er hvis han bidro til å dra i gang NDL. Grunnen til det er selvsagt 22.7. Anders Behring Breivik var med i NDL. NDL var den type organisering han ønsket. Han hadde forsøkt å få en fot innenfor i document.no. Først med vidløftige planer og deltakelse på det første møtet i Documents venner, 10. desember 2009, en dato som er lett å huske, for det var dagen da Barack Obama fikk Nobels fredspris.

Breiviks smiger av Document og hans vidløftige drømmer om en motvekt til Schibsted, intet mindre, har fått bred omtale. Også politiet var interessert i kontakten.

Hvis det viser seg at PST har vært involvert i dannelsen av den første høyreekstreme organisasjonen i Norge, en organisasjon som Breivik kan knyttes til, er det en skandale som krever å bli nærmere utredet.

Hvordan kunne PST delta på møter der forvandlingen av NDLs Facebook-gruppe til organisasjon ble diskutert? Det er PST som selv bekrefter at de hadde en mann på møtet på kafeen Lorry i Oslo i 2010. Dette var året etter at Breivik hadde gitt opp Document. Nå skulle altså PST bidra til at det ble dannet en høyreekstrem organisasjon i Norge, den første etter at nynazistene hadde tørket inn.

Ble PST forført av sine egne ønsker om å ha innsyn og kontroll? I så fall gjorde PST en usedvanlig slett bedømmelse. Eller kan man ha lekt med tanken om å ha en motvekt til islamistene, som lenge hadde figurert høyest på trussellisten?

Venstresiden hadde lenge murret over at at muslimer fikk negativ PR. Kan det ha vært opportunt for PST å få en motvekt?

Moralsk dilemma

Etter 22.7. kom lavinen av bebreidelser: PST hadde vært blind på det høyre øyet. Men var sannheten at PST selv hadde bidratt til at det oppsto en trussel i organisert form? I så fall har PST et moralsk ansvar som går ut over Høibø-saken. Da har PST lekt med samfunnskrefter på en måte som er helt utilbørlig og som bør få konsekvenser.

I det minste bør publikum få kjennskap til dobbeltspillet.

Det er ikke bare Høibø som har drevet dobbeltspill. Det står klart hvis man finleser Dagbladets avsløringer.

Men denne kunnskapen er ubehagelig også for mainstream-media, som har levd høyt på den høyreekstreme/høyreradikale bølgen.

Siste ord er ikke sagt i denne saken.

 Historikk

Vi vet fra tidligere at SOS Rasisme infiltrerte og var med og stiftet Norwegian Defence League. Men den svindeldømte organisasjonen var ikke alene. Også PST deltok i infiltrasjonen ved sin provokatør Christian Høibø.

Selv hevder PST at Høibø operererte solo. Men når en PST-kilde deltok på det første møtet så langt tilbake som i 2010, der man diskuterte hvordan man kunne utnytte NDLs Facebook-gruppe til å bygge en organisasjon, kan man spørre om ikke PST har vært på innsiden hele veien.

Rundt bordet på kafeen Lorry i Oslo satt PST, SOS Rasisme og Tjen Folket. Litt av et trekløver! De diskuterte hvordan man kunne skape et norsk svar på English Defence League. Det er nesten ikke til å tro.

Dagbladet har gjort en formidabel jobb med å avdekke infiltrasjonen og hvordan ytre venstre og PST deltok i eller var klar over byggingen av en organisasjon som det samme PST senere advarte mot.

Byggingen av NDL startet på Lorry i 2010. Møtet skal ha funnet sted på initiativ fra Høibø. Til stede var PSTs mann og to personer fra SOS Rasisme.

Høibø fortalte ifølge Frantzen hvordan det dårlig organiserte Facebook-nettverket NDL med rundt 500 medlemmer kunne bygges om til en fungerende organisasjon.

– Jeg var en av dem som var på Lorry den dagen. Høibøs plan var å lage en solid organisasjonsstruktur, et fungerende medlemsregister, og arrangere høyreekstreme demonstrasjoner, sier Frantzen til Dagbladet.

– Jeg reagerte umiddelbart negativt, fordi metodene som Høibø foreslo er farlige og kan gjøre stor skade på det antirasistiske arbeidet.

Frantzen visste på det tidspunktet ikke at Høibø rapporterte til PST.

Han var sentral i både SOS Rasisme og Tjen Folket. Han gir PST et direkte medansvar for stiftelsen av NDL.

– I mine øyne betyr dette at PST bygde NDL. Høibø bygde opp NDL i den perioden Breivik ble med og ble radikalisert. På den måten ser det ut til at PST bidro til å bygge miljøet Breivik hentet inspirasjon fra før han gjennomførte angrepene. Det er ille, sier Frantzen.

PST bekrefter overfor Dagbladet at de var informert. Da de forsto hvor sentral Høibø var, ba de ham trekke seg. Men Høibø kjørte sitt løp, og da NDL var dannet, besto halvparten av ledelsen på seks av Høibø og SOS Rasisme og Tjen Folket.

– Det var et løp han kjørte uten at vi i utgangspunktet var informert om det. Da vi fikk vite at han satt såpass sentralt, mente vi han ikke skulle ha en så sentral rolle i en organisasjon som NDL. Vi ba han trekke seg ut, sier Høibøs kildefører til Dagbladet.

Men Høibø trakk seg ikke ut. I stedet ble han sittende som politisk ansvarlig i NDL. Han var ikke aleine.

Tre av seks personer i NDLs ledelse var Høibø og hans medsammensvorne.

PST satt på innsiden og var klar over infiltreringen og styringen av NDL.

Da NDL holdt sitt famøse møte på Kontraskjæret 9. april 2011, ble det utlagt som det endelige beviset på at Norge hadde fått et høyreekstremt miljø. Men talen som Lena Andreassen holdt, var skrevet av PSTs egen infiltratør. Det reiser spørsmål om kunnskap og ansvar som PST ikke bør slippe unna.

I trusselvurderingen PST offentliggjorde i februar 2011, er NDL for første gang nevnt. Det var altså en organisasjon PST hadde innsideinformasjon om.

Med tanke på ønsker om overvåking av høyresiden er dette opplysninger som ikke virker tillitvekkende. Er det slik at fordi høyreekstreme er svake og har liten innflytelse, trenger man ikke bry seg om eventuelle konsekvenser? Få vil forsvare dem.

En annen og mer brennbar side er PSTs innsidekunnskap om et miljø der også Behring Breivik var innom. Hva vet PST om hans rolle, og hva vet de om sin egen?

Høibø ble avhørt av 22.7.-gruppen i politiet i september 2011:

Avhørene sier ingenting om hvorvidt PST-agent Høibø rapporterte om sin kontakt med Facebook-profilen «Sigurd Jorsalfar» til PST før 22. juli 2011.

– Det ønsker vi ikke å kommentere, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST overfor Dagbladet.

Sikkerhetstjenesten har en rekke ganger uttalt at det eneste den visste om Breivik forut for 22. juli-hendelsen var at han hadde kjøpt kjemikalier for 121 kroner via Polen.

Manglende gangsyn

PSTs manglende dømmekraft kommer også til syne ved at Høibø har drevet aktiv rekruttering til NDL blant Vålerengas casual-supportere.

Høibø nøyde seg ikke med å observere, slik en informant skal, han har drevet aktiv rekruttering av unge Vålerenga-supportere, skal man tro supporterkoordinator Joachim A. Calmeyer i Dagbladet lørdag:

Christian Høibø (32) var aktiv i VIF og Klanen i flere år. Samtidig var han PST-informant.

– Mitt mål var å finne ekstremistene i et uoversiktelig landskap, har Høibø forklart til Dagbladet om arbeidet.
Men skal man tro Klanens tidligere sikkerhetssjef bidro Høibø også til å skape ekstremister. VIF opplevde Høibøs hemmelighetsfulle arbeid som en belastning. Høibø skal ha rekruttert flere unge VIF-supportere til NDL, ifølge Calmeyer.
– Mitt inntrykk er at han prøvde å skape en kobling mellom Vålerengas pøbler og de høyreekstreme i NDL, sier supporterkoordinator Bengt A. Calmeyer.

I denne saken er det Høibøs personlige stil og PSTs policy som krysser hverandre. Høibø drar PST med, og PST avbryter ikke. Det er vanskelig å unngå å se at PST ble kompromittert.

Saken reiser så mange spørsmål at den bør utredes. Men vil det være politisk opportunt? Mange vil si at kampen mot høyreekstremisme vil bli svekket. Men kan en slik kamp være tjent med at man har drevet dobbeltspill? 22.7. er så alvorlig at alle kort må på bordet.

 

http://www.dagbladet.no/2013/02/21/nyheter/innenriks/pst/sos_rasisme/ndl/25850056/

http://www.dagbladet.no/2013/02/20/nyheter/pst/innenriks/spion/anders_behring_breivik/25836465/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.