Flere personer tilknyttet den diskrediterte og svindeldømte ungdomsorganisasjonen SOS Rasisme skal ha bidratt til å bygge opp den høyreekstreme organisasjonen Norwegian Defence League (NDL), skriver Dagbladet. Avisens kilde er et tidligere styremedlem i SOS Rasisme, og opplysningene bekreftes av foreningen Vepsen.

I november 2011 ble SOS Rasisme dømt i det som er norgeshistoriens hittil største tilfelle av medlemsjuks for å utløse statsstøtte. Flertallet – og de best betalte stillingene – i den venstreekstreme organisasjonens styre innehas av ledelsen i den kommunistiske sekten Tjen Folket, som dyrker Stalin og Mao og er tilhengere av politisk vold. SOS Rasisme kreves nå for over 17 millioner kroner fra ulike, offentlige støttegivere, og i februar 2012 foretok politiet en razzia av organisasjonens hovedkontor i Haugesund etter påstander fra tidligere SOS Rasisme-topp, Bård Frantzen, om at organisasjonen forfalsket bevis, betalte svarte lønninger, tømte kontoer og brant regnskaper i forbindelse med rettssaken, hvor Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fikk rettens medhold i å ta beslag i SOS Rasismes eiendommer og andre aktiva for å sikre en tilbakebetaling av urettmessig tildelte midler. Hovedkasserer i SOS Rasisme og leder i Tjen Folket Kjell Gunnar Larsen avviste Frantzens påstander, men innrømmet kort etter at organisasjonen hadde «beskyttet» verdier.

Den høyreekstreme motstanderen NDL gjorde seg bemerket i offentligheten i 2011, da de avholdt en demonstrasjon med dårlig oppmøte på Kontraskjæret 9. april. Et 30-talls personer fra det venstreekstreme SOS Rasisme møtte samtidig opp til en motdemontrasjon. I følge Dagbladet var også NDL`s demonstrasjon arrangert av antirasister med nær tilknytning til- og tillitsverv i SOS Rasisme, som på dette tidspunktet utgjorde flertallet i NDLs ledelse. Flere kilder sier at antirasistene i praksis både bygget og driftet NDL, og at motivet var SOS Rasismes ønske om å ha en fiende i innvandringsdebatten.

– Da vi vedtok å arrangere demonstrasjonen hadde folk som samarbeidet med SOS Rasisme et klart flertall i ledelsen i NDL, sier et tidligere medlem i NDL-ledelsen til Dagbladet.

Personen forteller at han jobbet med å infiltrere ledelsen i NDL i flere år, under falsk navn. I praksis bygget og driftet de NDL, mens de rapporterte til SOS Rasisme, ifølge flere kilder.

– SOS Rasisme hadde full kontroll over NDL. I 2010 og fram til våren 2011 utgjorde vi som jobbet i samarbeid med SOS Rasisme et klart flertall i styret og ledelsen av NDL, sier personen.

Av hensyn til de involverte personenes sikkerhet, har Dagbladet valgt å ikke offentliggjøre navnene deres.

Dagbladets opplysninger bekreftes av flere uavhengige kilder, blant annet av foreningen Vepsen, hvis formål oppgis å være «å bekjempe voldelige, totalitære og rasistiske bevegelser gjennom ord og avsløring». Foreningens styreleder er tidligere leder for Antirasistisk Senter (ARS), Henrik Lunde. Det var i perioden da antirasister hadde flertall i NDLs styre at organisasjonen gikk fra å være en ukjent Facebook-gruppe med litt over tusen sympatisører, til å bli nasjonalt kjent.

I følge kildene var det SOS Rasisme selv som foreslo å legge NDLs demontrasjon til Kontraskjæret fordi det var enkelt for SOS Rasisme å lage en motdemonstrasjon der. Til tross for at medlemmer av NDLs moderorganisasjon English Defence League deltok, møtte bare en håndfull norske sympatisører opp og demonstrasjonen var en åpenbar fiasko. SOS Rasismes motdemonstrasjon fikk derimot mye oppmerksomhet i pressen:

Infiltratørene brukte falske profiler og identiteter på nettsteder for å komme seg inn i NDL-ledelsen. Slik lurte de initiativtakerne bak NDL til å gi dem sentrale verv, ifølge kilder. NDL-Ledelsen møttes ofte gjennom videokonferanser på nettet, men sjelden ansikt til ansikt.

– Det er tøft for psyken å jobbe sånn. Man sitter opp til halsen i rasisme og kloakk. Jeg har virkelig fått sympati for politifolk som jobber over tid med å avsløre for eksempel barneporno, sier en kilde som fulgte arbeidet med å styre NDL tett.

NDLs leder på dette tidspunktet var Lena Andreassen. Hun skal ha vært uvitende om at hun var omgitt av infiltratører. Andreassen ønsker ikke å uttale seg om saken.

Etter Anders Behring Breiviks massemord 22. juli omtalte daværende PST-leder Janne Kristiansen NDL som en mulig trussel, og både PST og Oslo-politiet brukte store ressurser på organisasjonen. Flere rettet imidlertid kritikk mot PST for angivelig manglende fokus på trusselen fra ytre høyre og brukte blant annet NDL som eksempel. Blant kritikerne var leder for Antirasistisk Senter Kari Helene Partapuoli og medlem av justiskomiteen og SV Akhtar Chaudhry:

I sin åpne trusselvurdering for 2011 uttrykker PST bekymring for at NDL skal knytte til seg voldelige og høyreekstreme miljøer. Likevel har PSTs hovedfokus vært på radikal islam. Allerede i 2010 oppfordret Antirasistisk Senter PST til å bli mer oppmerksom på islamfiendtlige miljøer, som blant annet NDL. Men de opplevde å få lite gehør for dette. Men i går kontaktet PST senteret og ba om et møte, noe leder Kari Helene Partapuoli er svært glad for.

– Vi vil bidra med kunnskap. Vi ser noen tendenser og har grasrotkontakter som plukker opp informasjon som en stor og etablert organisasjon kanskje overser, sier Partapuoli til Klassekampen.

Også medlem av justiskomiteen, Akhtar Chaudhry (SV), har tatt opp PSTs manglende søkelys på de høyreekstreme miljøene. Det gjorde han i Klassekampen og i et møte med PST i mars 2010.

– Det skal være ytringsfrihet, det er det demokratiet er best tjent med. Men da må også noen ha et våkent øye med hva som er truende ytringer, og hvor det ligger potensial for at trusler kan settes ut i verk, sier han og mener PST i altfor stor grad har fokusert på ekstremister med muslimsk bakgrunn.

Også forfatter av boken «Det mørke nettet», Øyvind Strømmen, har advart mot NDL, som han mener har et voldspotensial:

Strømmen tror det finnes et betydelig miljø av høyreradikale hvor enkelte personer kan ty til vold.

– Dette finner vi i grupper som SIAN og NDL. Det finnes også de som kritiserer SIAN for å være for veike, sier Strømmen.

Han vil heller ikke bli overrasket hvis personer innen konspirasjonsmiljøet tyr til politisk vold.

– De lever med et verdensbilde hvor myndighetene er involvert i konspirasjon og hvor vanlig politisk arbeid ikke har noe for seg, sier Strømmen.

Men på nettsiden Vepsen.org skriver foreningen ved samme navn at det ikke fantes noen indikasjoner på at NDL ved oppstart «hadde potensiale til å bli noen stor eller truende gruppering i Norge. Enhver med et snev av politisk gangsyn måtte se at dette var en flopp, og at det hele fremstod mer som en manesje med klovner enn en politisk organisasjon.» Personene bak nettsiden skal også ha kjent til Dagbladets opplysninger i noen tid, og legger til at hele «infiltrasjonsprosjektet lekket som en sil, og at flere personer i SOS Rasisme har snakket om saken.»

I januar 2012 forpliktet LO seg til å finansere Antirasistisk Senters arbeid mot høyreekstremisme med årlige 460.000 i fire år, og i en artikkel i bladet frifagbevegelse.no fremgår det blant annet at fremveksten av NDL var en årsakene til den økonomiske støtten:

Partapuoli understreker at hovedvekten på arbeidet framover vil være i Norge, men at Antirasistisk senter er en del av et internasjonalt antirasistisk nettverk, og de vil følge med også på det som skjer i Europa.

– Det er helt klart at disse miljøene ikke får sitt tankegods bare her hjemmefra. Drapsmannen fant ikke sin inspirasjon bare i Norge. Vi har jobbet mot det høyreekstreme miljøet i 20 år, men som samfunn har vi vært blind på det høyre øyet, mener Partapuoli, og fortsetter: – Vi så at klimaet ble verre i løpet av 2010, med mye hatsk debatt, og at det var en bevegelse i det høyreekstreme miljøet, med et forsøk på organisering, som «Norwegian Defence League» og «Stopp islamiseringen».

Det er derfor grunn til å spørre om hva PST, Partapuoli og Strømmen visste – og når – om at kjente voldstilhengere fra ytre venstre hadde bygget og driftet det som gjentatte ganger er blitt omtalt som en høyreekstrem trussel.

I mellomtiden har gamle SOS Rasisme – som på ti år har mottatt over 40 millioner kroner i statsstøtte – meddelt at de nå akter å kalle seg Nye SOS Rasisme. Bak det nye navnet er det imidlertid svært lite nytt å spore. Tjen Folket er fortsatt i ledelsen og fokuset er nå som da å skaffe seg statsstøtte:

Flere aktivister i SOS Rasisme sendte i går ut en pressemelding om at de vil starte «Nye SOS Rasisme».

«Gamle» SOS Rasisme er utestengt fra en rekke støtteordninger og er blant annet under etterforskning av politiet for medlemsjuks.

Ønsker offentlige støtte
Foreløpig er lite nytt med initiativet «Nye SOS Rasisme», blant annet dominerer kommunistpartiet Tjen Folkets medlemmer, akkurat som i «gamle» SOS Rasisme.

Planen er at Nye SOS Rasisme skal få et eget organisasjonsnummer, eget styre og deretter bli en bred, landsdekkende medlemsorganisasjon. Nye SOS Rasisme håper staten vil gi dem penger.

– Ja, vi ønsker å få penger fra myndighetene til å kjempe mot rasisme og nazisme i Norge, sier Nye SOS Rasismes talsperson Kim Kopperud til Dagbladet.

– Hvor mange medlemmer har den nye organisasjonen?

– Medlemstall er ikke klart enda, det er mye administrativt arbeid som må gjøres før vi er i stand til å søke om midler, sier Kopperud.

Dersom Dagbladets og Vepsens opplysninger er korrekte, betyr det at den norske stat i realiteten har betalt venstreekstremister for å posere som høyreekstremister, i den hensikt å skaffe seg fiender å slåss mot – fiender det tilfeldigvis er statsstøttemessig lønnsomt å sloss mot. Derimot spørs det hvor lønnsomt det er for alle oss andre at staten later til å helt ukritisk helle penger over individer og organisasjoner som påberoper seg å ha gode intensjoner. Å bygge og drifte en høyreekstrem organisasjon for selv å ha noen å sloss mot og som andre igjen kan utlegge som en trussel kan ikke beskrives som en god intensjon og er neppe blant oppgavene staten bør finansiere.

Dagbladet: – Antirasister bygde høyreekstrem organisasjon

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.