De hemmelige medlemmene i den hemmelige marxist-leninistiske gruppen Tjen Folket omtaler den statsstøttede barne- og ungdomsorganisasjonen SOS Rasisme med det hemmelige kallenavnet «Smørbukk».

Av en intern e-postuveksling som er lekket til Klassekampen fremgår det at statlig støtte til SOS Rasisme er gått til å dekke utgifter i forbindelse med Tjen Folkets arrangementer:

«Det er 55 år sidan Stalin døydde den 5. mars i år. Nokre idear til kva med kan gjera for å markere dette?»

«Åj, kult. Et passe kort hefte med utdrag fra de beste av Stalins skrifter kanskje, det hadde i hvert fall jeg satt pris på. Eller en løpis, plakat, lage et gigantisk banner med tekst og Stalins ansikt som man henger for eksempel fra bygget på Youngstorget»

Slik går diskusjonen på den interne e-postlista til den hemmelige kommunistiske grupperingen Tjen Folket i perioden november 2007 til januar 2008, som er lekket til Klassekampen.

Det framgår også av e-postutvekslingen at statlig støtte til SOS Rasisme med dekknavnet «Smørbukk» har gått til å dekke utgifter i forbindelse med arrangementer i regi av Tjen Folket.

Reisedekning

«Hvis dere ønsker reisedekning må dere ta kontakt med økonomifolkene i Smørbukk» heter det i en e-post datert 16. januar 2008 i et informasjonsskriv om et seminar i regi av Tjen Folket.

«det er jo lagt opp som et Smørbukk-arrangement, så søk om det kan du vel i Frifond.» heter det videre i e-postutvekslingen.

Frifond er den statlige støtteordningen som forvaltes av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Landsrådet har stanset støtten til SOS Rasisme på bagrunn av mistanker om massivt medlemsjuks, og krever samtidig tilbakebetalt 9.7 millioner kroner i allerede utbetalt støtte til den diskrediterte organisasjonen.

«Om noen spør er det Arbeiderlaget av Smørbukk her i byen som arrangerer et seminar om lokallagsorganisering mm» heter det videre før det egentlige målet med seminaret presenteres: «Konsollidere oss som Tjen Folket»

SOS alias «Smørbukk»

At SOS Rasisme går under dekknavnet «Smørbukk» på den interne e-postlista kommer fram i en e-post fra «Tor Haugen» datert 6. desember til debatt@tjen-folket. no: hvor det er limt inn en e-post som er identisk med en e-post Klassekampens debattredaksjon mottok samme dag, med et leserinnlegg fra SOS Rasismes 1. nestleder Ola Melbye Pettersen. Innlegget, som ble trykket med signaturen Ola Melbye Pettersen, 1. nestleder SOS Rasisme, er justert i den interne Tjen Folket-mailutvekslingen. Her er signaturen endret til «XXX 1. nestleder /leder Antinaziutvalget Smørbukk i Norge». Men mobilnummeret som står oppført i e-posten fra «Tor Haugen» fører oss fram til Ola Melbye Pettersen. Med en gang vi presenterer oss, sier han at han ikke er interessert i å snakke med Klassekampen. Når vi forteller om e-posten som avslører dekknavnet til SOS Rasisme, hevder han at den er fabrikkert.

I følge Dagbladet har ni sentrale medlemmer i Tjen Folket og deres ungdomsorganisasjon Revolusjonær kommunistisk ungdom (RKU) inntatt de høyeste og best betalte stillingene i SOS Rasisme.

Mannen med de mange hattene, hovedkasserer og leder for valgkomiteen samt medlem av ansettelsesutvalget, landsstyret og økonomiutvalget i det statlig finansierte SOS Rasisme, styreleder for SOS Rasismes investeringsselskap Aktivisteiendom AS og styremedlem i Tjen Folket Kjell Gunnar Larsen – alias Joe Hill – er en av disse.

Etter det Klassekampen erfarer går han under dekknavnet «Joe S» på Tjen Folkets interne e-postliste. Et navn som henspiller på vestlig medias kallenavn på Stalin under og etter andre verdenskrig.

Operasjon Tyngdepunkt

Kjell Gunnar Larsen (56) og de andre toppene i SOS Rasisme er under stort press for tiden. En rekke statlige forvaltere har åpnet kontrollsaker mot organisasjonen, og de holder tilbake og krever tilbake rundt 18 millioner kroner.

Noe av det LNU har i søkelyset er hvordan Frifondmidler er brukt til det SOS Rasisme kaller «Operasjon Tyngdepunkt», som er en vervekampanje som har hatt egne ansatte.

Ifølge SOS Rasismes egne dokumenter, som de har lagt ut på sine hjemmesider, har lokallag tilknyttet Operasjon Tyngdepunkt mottatt 902.000 kroner i tillegg til den lagspesifikke støtten på 3.483.974 i 2008. Personene som Dagbladet knytter til Tjen Folket er aktive i flere av disse lokallagene.

Bygget opp over flere år

– Vi ønsker revolusjon i Norge. Veien til frihetens rike går gjennom et demokratisk diktatur for arbeiderklassen, skriver Tjen Folkets talsperson Henrik Ormåsen i en e-post til Dagbladet. Ormåsen deler ifølge avisa kontor med Kjell Gunnar Larsen i Haugesund. Ormåsens lillebror, Hogne Ormåsen, som har hoppet av fra Tjen Folket sier til Dagbladet at Tjen Folket er limet i organisasjonen og Kjell Gunnar Larsen skal ha mye av æren for å bygge opp SOS Rasisme til den bevegelsen den er i dag.

Avhopperen fra Tjen Folket, Hogne Ormåsen, har for øvrig også hatt verv som lokallagsleder for SOS Rasisme i Trondheim.

Larsen/Joe var aktiv i partiet AKP-ml, men ble ekskludert for ukameratslig opptreden overfor partimedlemmet Kjell Børge Øgård. Utgangspunktet var maktkampen om SOS Rasisme-/Smørbukk, som på den tiden var ledet av Øgård.

– Han ble ekskludert på grunn av forsøk på å manipulere i en maktkamp i SOS Rasisme. Det var noe økonomisk rot med en reiseregning han ville skyve på en partikamerat. Vedkommende ville ordne opp for seg, men det ville ikke Kjell Gunnar, sier Arnljot Ask, internasjonal sekretær i Rødt (tidligere AKP). Ask sto midt oppe i striden den gangen.

Den daværende lederen ønsket at SOS Rasisme skulle være det organisasjonen utgir seg for å være: en ungdomsorganisasjon som bekjemper rasisme:

«Min filosofi har vært at SOS Rasisme skal være en ungdomsorganisasjon som bekjemper rasisme. Virkeligheten har vært at enkeltpersoner har manipulert og forsøkt å lage et hemmelig kommunistisk eliteparti.»

Ask er enig i en slik framstilling.

– Kjell Gunnar prøvde å få kontroll over organisasjonen for å bruke SOS Rasisme til partibyggende virksomhet. Vi grep inn mot å operere i SOS Rasisme på det viset. Det var en del av eksklusjonsgrunnlaget, sier Ask og forteller at Larsen oppnevnte seg som en fraksjonsleder for en fløy i AKP som hadde egne møter innenfor det antirasistiske miljøet, som ledelsen ikke visste om.

– Det var ikke for Akps hovedlinje han rekrutterte, men for sin egen fløy, sier Ask.

Imidlertid sa Øgård dette til Dagens Næringsliv (DN) i 2006: – Vi ville organisere antirasister som vi kunne rekruttere til Rød Ungdom og AKP-ml. Ideen var å sluse dem inn igjen i AKP når gruppen var stor og sterk. DN beskriver også den tidligere AKP`eren Kjell Børge Øgård som aktiv i overtagelsen av SOS Rasisme.

Kort etter eksklusjonen grunnla Larsen – som mener vold er et nødvendig politisk virkemiddel – Tjen Folket, den lille gruppen som hovesakelig er kjent for å ha overtatt ledelsen av SOS Rasisme og for å hylle noen av verdens verste massemordere, deriblant Josef Stalin (eller Joe S., som han også kalles).

Allerede i 2006 avslørte Dagens Næringsliv (DN) at SOS Rasisme var blitt overtatt av mennesker med bakgrunn fra AKP, og ble drevet etter de samme prinsippene.

Khalid Salimi stiftet SOS Rasisme i Norge i 1985. I 1979 hadde Salimi startet magasinet «Immigranten», men opplevde at AKP startet et konkurrerende magasin før de foreslo en sammenslåing av 2 bladene. AKP ønsket på dette tidspunktet å gjøre rasisme til «sin sak» som en del av klassekampen, mens Salimi ønsket å gjøre antirasisme til et tverrpolitisk prosjekt.

Men i 1987 ble det det etablert et lokallag av SOS Rasisme i Haugesund. Mannen bak lokallaget var AKP-er og Tjen Folket-grunnlegger Kjell Gunnar Larsen/Joe. Fem år etter satt Larsen plassert som hovedkasserer, medlem av landsstyret og arbeidsutvalget i SOS Rasisme, omgitt av lojale medarbeidere og meningsfeller. Der sitter han fremdeles.

Etterhvert ble det etablert «skyggestyrer» andre steder i landet, blant annet i Haugesund. Disse styrene arrangerte egne nasjonale konferanser og sendte ut sitt eget materiell. Språket ble gradvis mer militant. I 1993 ble det avholdt et uformelt møte i Haugesund, og manifestet «Vårt alternativ» ble utformet. Igjen var Kjell Gunnar Larsen sentral under planleggingen. Alternativet gikk ut på å lage et tredelt styre i SOS Rasisme fordelt på Oslo, Haugesund og Tromsø, og ble lansert som en komplett løsning på neste landsmøte med navngitte personer utpekt til alle verv. Da landsstyret som hadde tilknytning til Antirasistisk Senter så hvor det bar hen, trakk de seg.

Grunnleggeren Salimi mener at SOS rasisme i dag er styrt av hovedsakelig hvite kommunister:

– Det er et paradoks at det trolig er flere «svartinger» som er med i Frp enn i SOS rasisme, sa Salimi til P4.

Etter overtagelsen har SOS Rasisme organisert sitt «antirasistiske» arbeid på måter som er til forveksling likt det som fortelles om AKP (m-l) fra 1970- og 80-tallet: Ledelsen er lite kjent, mens lokallagene nedover i organisasjonen vet lite eller ingenting om hverandre. SOS Rasisme har en svært offensiv medlemsverving – med en innmeldingskontigent på 6,00 kroner – og bruker det høye medlemstallet til å øke tilskuddene fra staten.

SOS Rasisme hadde i begynnelsen stor aksept fra kjente personer og i den politiske ledelsen, men er siden maktovertagelsen blitt en lukket organisasjon som knapt samarbeider med andre hva angår å bekjempe rasisme. Til tross for det omfattende medlemstallet er SOS Rasisme ingen nettverksbyggende organisasjon, de samarbeider heller ikke med andre antirasistiske organisasjoner i Norge, og er generelt lite synlige når det gjelder offentlige aktiviteter.

– Jeg vet ikke hva de driver med, vi hører veldig sjelden fra dem. Det er blitt som en menighet, kommenterte Ashley Shiri, leder av Radio Tellus, en radiostasjon for innvandrere i Norge til Dagens Næringsliv i 2006.

Medlemstallene til SOS Rasisme angis i dag å være tre ganger så store som speiderbevegelsens og mer enn dobbelt så store som Natur og ungdoms og Røde Kors` medlemstall til sammen. Organisasjonen skal angivelig ha over 40.000 medlemmer, noe som utløser betydelige summer fra det offentlige. Nå er de gjenstand for en av de mest omfattende granskningene av en barne- og ungdomsorganisasjon i Norge på mange år.

SOS Rasisme har mottatt nærmere 50 millioner kroner i statlig støtte siden 2000.

Klassekampen: Tjen Folkets «Smørbukk»

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂