Nytt

Da SOS rasismes faste revisor fra firmaet KPMG ringte rundt til påståtte medlemmer i tre byer, svarte over halvparten at de ikke visste at de var innmeldt i den omstridte organisasjonen. I tillegg fant revisjonsselskapet KPMG dobbeltoppføringer og at spedbarn under ett år sto oppført som fullverdige medlemmer.

SOS rasisme er gjenstand for den mest omfattende granskningen av en barne- og ungdomsorganisasjon på mange år i Norge. Riksrevisjonen er involvert og tilsammen holder Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Oslo kommune og Fordelingsutvalget igjen 8,6 millioner av støtten for 2010 i påvente av granskningen.

Samtidig krever LNU at SOS rasisme tilbakebetaler 9.7 millioner kroner i utbetalt støtte på bakgrunn av mistanker om medlemsjuks og feil bruk av støtte.

Tidligere i år ble det også avslørt at den statsstøttede organisasjonen eier eiendommer til en verdi av 11,3 millioner kroner gjennom selskapet Aktivisteiendom AS.

Hovedkasserer og daglig leder i SOS rasisme, Kjell Gunnar Larsen, avviser LNUs krav som «helt usaklig», og varsler rettssak.

I et brev til Fordelingsutvalget, som gir offentlig støtte fra Barne- og likestillings- departementet, skriver KPMG at 27 av totalt 56 medlemmer de tok kontakt med i Molde, Haugesund og Trondheim ikke bekreftet sitt medlemskap for 2008.

Lista KPMG brukte for å sjekke om enkeltpersoner kjente til at de var medlemmer, var den samme SOS Rasisme brukte for å søke om statsstøtte i fjor. Leder Trond Thorbjørnsen vil ikke kommentere saken overfor Dagbladet.

Molde: Av 25 registrerte medlemmer avviste 8 personer at de var medlemmer.

Haugesund: Av 39 registrere medlemmer avviste 10 at de var medlemmer.

Trondheim: Av 31 registrere medlemmer avviste 19 at de var medlemmer.

SOS rasisme har mottatt nærmere 50 millioner kroner i statlig støtte siden 2000, og i følge Fordelingsutvalget utløser spedbarn like mye i støtte som medlemmer under 26 år.

Den omstridte organisasjonen opererer med såkalte «familiemedlemskap», og i organisasjonens interne verveinstruks oppfordres nye medlemmer til å oppgi fornavn på nære familiemedlemmer under 26 år når de melder seg inn. I flere år har SOS rasisme registrert fornavnene på medlemmers familie, ført disse opp som fullverdige medlemmer i organisasjonen og har følgelig bedt om økonomisk støtte fra staten og andre bidragsytere for disse. De aktuelle «familiemedlemmene» har ikke selv behøvd å signere eller fått vite om sin medlemsstatus før kontingenten har forfalt året etter.

Utvalget har ikke sans for praksisen med familiemedlemskap, der umyndige melder hverandre inn eller meldes inn av personer som ikke er verge eller foreldre.

Rekord-støtte
Fordelingsutvalget skriver følgende i et møtereferat fra februar:

«(…)personer fra og med fylte 15 år (skal) selv og frivillig melde seg inn i organisasjonen (…) ikke meldes inn av andre personer enn verge.»

De krever at ungdomsorganisasjonen går gjennom medlemslistene for hele 2007 og 2008 på nytt.

De siste årene har SOS rasisme har fått rekord-stor økonomisk støtte fra staten på grunn av den eksplosive økningen i organisasjonens innrapporterte medlemmer og lokallag. Ledelsen i SOS rasisme opplyser at de har over 40.000 medlemmer og 270 lokallag i Norge, noe som i så fall gjør dem til den største antirasistiske ungdomsorganisasjonen i hele Europa.

Med medlemstallene SOS rasisme oppgir er de i dag tre ganger så store som speiderbevegelsen, og har mer enn dobbelt så store medlemstall som Natur og ungdom og Røde Kors til sammen.

I følge Dagbladet er alle ansatte i SOS rasisme nå permitterte, da organisasjonens økonomiske situasjon er anstrengt.

Hovedkasserer og daglig leder i SOS rasisme, Kjell Gunnar Larsen avviser rapporten fra KPMG og mener de som har blitt kontaktet har uttalt seg på feil grunnlag:

Hovedkassereren i SOS rasisme mener resultatet i KPMGs rapport ikke avspeiler virkeligheten.

– Vi mener at de som er blitt kontakta på telefon har sagt nei på feil grunnlag, skriver Larsen i en epost til Dagbladet.

Slettet halvparten
Høsten 2009 sendte SOS Rasisme ut brev til 15 000 medlemmer, med spørsmål om de kunne bekrefte at de var medlemmer.

– Flere hundre svarte at de ikke var medlemmer, men vi kan bevise gjennom verveskjema og innbetalinger at de er det, sier Larsen.

Blant de 1033 som svarte på brevet, bekreftet 126 at de var medlem. Det utgjør 12 prosent. Hele 316 personer mente de ikke var medlemmer, men Larsen mener underskriftene på svarbrevet og verveblanketten stemmer overens.

Totalt endte SOS Rasisme med å stryke 480 medlemmer etter sjekken, hele 46 prosent av dem som svarte på brevet.

Ingen kommentar
Nåværende leder i SOS Rasisme Trond Torbjørnsen tar gjenvalg til høsten. Han er innstilt som leder av valgkomiteen, som ledes av Kjell Gunnar Larsen. Han har tidligere avvist å la seg intervjue om saken.

– Hvordan opplever du, som er valgt leder av SOS rasisme, situasjonen?

– Alle spørsmål om dette må du stille til Kjell Gunnar Larsen, sa Torbjørnsen i går.

Hovedkasserer Larsen ønsket mandag kveld ikke å kommentere rapporten eller funn av spedbarn som medlemmer i SOS Rasisme, skriver Dagbladet.

Granskningen befatter seg også med hvorvidt organisasjonen følger demokratiske spilleregler, noe som skyldes at ledelsen i SOS rasisme tildels er overlappende med ledelsen i den lukkede marxist-leninistiske gruppen Tjen Folket.

Den vesle gruppen utgjør den tapende fløyen fra det tidligere AKP, tar til orde for væpna revolusjon og støtter Lenin, Stalin og Mao. Tjen Folkets medlemmer ble for øvrig ekskludert fra partiet Rødt etter interne stridigheter.

Dagbladet: Revisorrapport: Halvparten visste ikke de var medlem i SOS Rasisme