Nytt

Staten ved Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har politianmeldt den venstreekstreme organisasjonen SOS Rasisme for bedrageri og falsk forklaring.

I politianmeldelsen (som kan leses her) understreker departementet at det mistenker feilene de har funnet i SOS Rasismes medlemsregister for å være «gjennomgående feil», ikke bare enkeltstående hendelser.

Videre mener departementet at SOS Rasisme eller personer der kan ha brutt loven og begått bedrageri for å hanke inn mer penger en de har krav på:

«Departementet frykter at organisasjonen og/eller personer som har opptrådt for denne bevisst har gitt uriktige opplysninger til tilskuddsmyndighetene i den hensikt å oppnå høyere tilskudd enn organisasjonen har vært berettiget til. Om slike foreligger og kan rammes av strl § 166 og/eller §270, må etterforskning avgjøre.»

Økokrim vil bistå i etterforskningen av den omstridte organisasjonen. SOS Rasisme har i de siste årene oppgitt rekordstore medlemstall, noe som i løpet av ti år har utløst over 40 millioner i økonomisk støtte fra det offentlige. En stor del av støtten har vært basert på antallet medlemmer organisasjonen selv hevdet å ha.

Ledelsen i SOS Rasisme – som er overlappende med ledelsen i den marxist-leninistiske gruppen Tjen Folket – har også saltet ned flere millioner i eiendom.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har allerede stevnet SOS Rasisme for å få tilbake 9,7 millioner kroner i utbetalt støtte, og har samtidig avslått en søknad på 3,2 millioner kroner. Flere offentlige instanser har gjort det samme, og kravene mot SOS Rasisme nærmer seg nå 20 millioner kroner.

Barne- og familieminister Audun Lysbakkens (SV) departement har på 2000-tallet utbetalt flere millioner årlig til SOS Rasisme. Men etter omfattende avsløringer av uryddigheter og falske identiteter i den profilerte organisasjonens medlemsregister, har han satt ned foten.

Tidligere i år avslørte Dagbladet hvordan flere personer har mottatt kontingentkrav for fiktive familiemedlemmer, som angivelig skal være personer i nær familie med hovedmedlemmet, fra SOS Rasisme. I en rekke slike brev ber hovedkasserer i SOS Rasisme og Tjen Folket-grunnlegger Kjell Gunnar Larsen om at man betaler medlemskontigenten for mindreårige, til tross for at barnet er innmeldt av andre enn lovlig verge eller foreldre. I Norge er det bare de sistnevnte som kan bestemme om et barn under 15 år kan være medlem i en organisasjon, og Barne- og familiedepartementet har allerede uttalt at SOS Rasismes praksis er regelstridig.

SOS rasisme har tidligere opplyst at de har over 40.000 medlemmer og hele 270 lokallag i Norge, noe som i så fall gjør dem til den største antirasistiske ungdomsorganisasjonen i hele Europa. Bare i Haugesund har organisasjonen oppgitt å ha hele 9.700 medlemmer fordelt på åtte lokallag. Haugesund har totalt 34.000 innbyggere. SOS Rasismes oppgitte medlemstall skulle tilsi at organisasjonen er tre ganger så store som speiderbevegelsen, med mer enn dobbelt så store medlemstall som Natur og ungdom og Røde Kors til sammen.

Dagbladet avslørte også at SOS Rasisme opererte med falske identiteter i medlemsregisteret:

Dagbladet har tidligere avslørt SOS Rasismes kontingentkrav med falske identiteter som stammer fra organisasjonens medlemsregister. Gjennom å innrapportere disse som medlemmer til staten, kan det uriktig utløses store summer i støtte.

Etter en sjekk av medlemsregisteret i SOS Rasisme fant også Oslo kommune i vinter flere identiteter som ikke lot seg spore. Tidligere denne måneden vedtok de å kreve tilbake 2,2 millioner kroner fra SOS Rasisme.

Flere personer tok i fjor kontakt med Dagbladet og mente seg uriktig oppført som medlemmer. I tillegg forela flere personer kontingentkrav med en rekke falske «slektninger» oppført som såkalte «familiemedlemmer».

Flere av deres registrerte medlemmer med norskklingende navn eksisterer verken i virkeligheten eller i folkeregisteret. SOS Rasisme funnene benekter at dette er et problem, fordi folk i Norge ikke behøver å være registrert der. Dette avviste Skatteetaten blankt.

Selv hevder SOS Rasisme at saken er et ledd i politisk trakassering og at det er nazister som opprinnelig står bak anklagene om medlemstriksing.

– Dette er en sak som handler om fjøra som blir forsøkt blåst opp til 5 høns, dette er en sak som handler om politisk trakassering av en organisasjon som har brukt energien sin til å kjempe mot rasisme i 25 år, dette er tydeligvis plagsomt for noen, skriver Larsen videre.

Dagbladet: Staten politianmelder SOS Rasisme for bedrageri og falsk forklaring