Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) går rettens vei for å få tilbake 9,7 millioner kroner i utbetalt støtte fra den diskrediterte organisasjonen SOS Rasisme.

Pengene er de såkalte frifondsmidlene LNU har utbetalt i støtte til SOS Rasisme i 2007 og 2008.

– Midler utbetalt i 2008 kreves tilbake fordi vi ikke har godkjent SOS Rasismes forvaltning av midlene. Midler utbetalt i 2007 kreves tilbake fordi SOS Rasisme har oppgitt å ha lik praksis over flere år, sier generalsekretær Tale Hungnes i LNU.

LNU har også trukket tilbake tilsagnet for 2009 på 4,5 millioner kroner.

Organisasjonen satte opprinnelig en frist til 12. mai for SOS Rasisme til å tilbakebetale midlene, men siden ingenting har skjedd, går LNU nå rettens vei.

SOS Rasisme hevder at LNU ikke har noe saklig grunnlag for å kreve midlene tilbakebetalt.

Det omstridte SOS Rasisme har vært under granskning siden det ble kjent at organisasjonen bruker millioner av statsstøtten de mottar på eiendomsinvesteringer. Bare i 2009 mottok organisasjonen hele 9 millioner i økonomisk støtte fra forskjellige offentlige instanser, men er nå gjenstand for en av de mest omfattende granskningene av barne- og ungdomsorganisasjoner på mange år. Blant de som gransker organisasjonen er Integreringsdirektoratet og Oslo kommune. Riksrevisjonen er involvert i saken og LNU, Oslo kommune og Fordelingsutvalget holder tilsammen igjen 8,6 millioner av støtten for 2010 i påvente av granskningen

På få år skal SOS Rasisme ha hatt en eksplosiv vekst i medlemsmassen, og har som en følge av dette mottatt stadig større offentlige overføringer. Organisasjonen har mottatt nærmere 50 millioner kroner i offentlig støtte siden 2000.

Medlemstallene til SOS Rasisme angis i dag å være tre ganger så store som speiderbevegelsens, og mer enn dobbelt så store som Natur og ungdoms og Røde Kors` medlemstall til sammen. SOS rasisme hevder også å ha så mange som 270 aktive lokallag i landet.

Barne- og ungdomsorganisasjonen, som hovedsaklig ledes av medlemmer av den lukkede marxist-leninistiske sekten Tjen Folket, har fått nærmere 50 millioner kroner i offentlig økonomisk støtte siden 2000.

Dagbladet: Stevner SOS Rasisme

Les også Dagbladets – Folk får dekka behova for kos, klapp og klem
Foredrag som knyttes til SOS Rasismes mektigste mann forteller kadrene i Tjen Folket hvorfor de er trygge i ungdomsorganisasjonen med 40 000 medlemmer. Les manuskriptet her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂