Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har vedtatt å holde tilbake frifondsmidler på 4,6 millioner fra SOS Rasisme på grunn av rot i den venstreekstreme organisasjonens medlemsregister. SOS Rasisme klaget vedtaket inn for LNU`s Klageutvalg, men varsler rettssak etter at LNU opprettholdt vedtaket om å holde tilbake 4,6 millioner.

I 2009 mottok SOS Rasisme hele 9 millioner i økonomisk støtte fra forskjellige offentlige instanser, men er nå gjenstand for en av de mest omfattende granskningene av barne- og ungdomsorganisasjoner på mange år og risikerer å måtte tilbakebetale offentlig støtte på nærmere 10 millioner kroner. Blant de som gransker organisasjonen er Integreringsdirektoratet og Oslo kommune.

Bakgrunnen for granskningen er P4 Nyhetenes avsløring av organisasjonens pengebruk, som blant annet omfatter eiendomsinvesteringer. Det er også iverksatt en granskning om hvorvidt den omstridte organisasjonen følger demokratiske spilleregler.

– Vi trekker støtten både på bakgrunn av at vi er i sterk tvil om informasjon om grunnlagstall for lokallag og antall medlemmer er korrekt, og om bruken er gått til lokallag og lokal aktivitet, slik frifondsretningslinjene krever, sier Tale Hungnes, generalsekretær i LNU til Klassekampen.

– Vi har mottatt en imponerende stor mengde dokumentasjon. Men det har ikke klargjort for oss at midlene er blitt brukt etter frifondsretningslinjene.

Kan kreve mer

Bakgrunnen for saken er at LNU i fjor høst varslet SOS Rasisme om kontroll etter mistanke om medlemsrot. SOS Rasisme sendte samme høst ut brev til 15.000 hvor de ble bedt om å avkrefte eller bekrefte medlemskap. Antallet representerer vel 40 prosent av medlemsmassen.

Nå står hele LNU-støtten for SOS Rasisme i fare.

– Vi har ikke mottatt noen søknad om støtte fra SOS Rasisme for 2010. Nå avventer vi, men vi har mulighet til å kreve tilbake midler for tidligere år. Det vurderer vi og det har vi varslet SOS Rasisme om, sier Hungnes.

SOS Rasisme, ved daglig leder, hovedkasserer og leder i den marxist-leninistiske gruppen Tjen Folket Kjell Gunnar Larsen, varsler nå rettssak, da organisasjonen mener LNU har fratatt dem frifondsstøtte uten saklig grunnlag. Som daglig leder i SOS Rasisme fikk for øvrig Larsen 1,1 millioner i lønn i 2007.

– Det blir rettssak, der vi vil tilbakevise de påstandene som LNU har kommet med, sier Kjell Gunnar Larsen, hovedkasserer i SOS Rasisme til Klassekampen.

I en pressemelding kalt «Prosessen» skriver han: «Hele denne prosessen er som hentet ut fra en roman av Kafka, uansett hvor mye saklig dokumentasjon vi bringer fram så klarer vi ikke å trenge igjennom hos LNU. Hele prosessen viser at LNU ikke på noen måte er i stand til å dele ut en så stor pott penger til mange organisasjoner på en ryddig og nøytral måte.»

Hungnes sier at hun tar søksmålet til etterretning, og at LNU er i dialog med politiet om saken.

Saken mot SOS Rasisme startet i fjor høst dra organisasjonen kom i søkelyset for uryddige vervepraksiser.

I tillegg har SOS Rasisme investert stort i eiendom de siste årene, gjennom selskapet Aktivisteiendom AS. Hungnes opplyser overfor Klassekampen at eiendomskjøpene har vært en del av kontrollen med SOS Rasisme. Dersom SOS Rasime har brukt offentlig støtte til å investere i eiendom, ville det i så fall være i strid med frifondsretningslinjer.

– Utfordringen er at det er vanskelig for oss å lese ut fra regnskapet hva pengene er brukt til. Jeg kan bekrefte at vi har blant annet har forsøkt å klarlegge om det er gått midler til Aktivisteiendom AS.

– Det vi derimot fant er at SOS Rasisme har oppgitt ulikt antall medlemmer og lokallag til ulike statlige og halv-statlige støtteordninger.

SOS Rasisme har for øvrig klaget inn Klassekampen til Pressens Faglige Utvalg for avisens tidligere dekning av saken. Organisasjonen har også meldt en av hovedkildene i Klassekampens oppslag inn for Oslo Forliksråd, og truer med rettssak dersom ikke kilden trekker uttalelsene sine og ber offentlig om unnskyldning.

Klassekampen: Trekker støtten til SOS

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.