Nytt

Også Barne- og likestillingsdepartementets Fordelingsutvalg holder igjen SOS Rasismes årlige støtte på 3 millioner kroner. Den omstridte organisasjonen står nå i fare for å miste hele statsstøtten.

Årsaken til tilbakeholdelsen er at SOS Rasisme er under granskning for å bevisst ha oppgitt feil informasjon for å skaffe seg urettmessig pengestøtte.

Det kommer fram i et brev fra Fordelingsutvalget som P4 har fått tilgang til.

Utvalget vurdere om SOS Rasisme kan ha utvist klandreverdig oppførsel og krever at de dokumenterer både regnskap og medlemstall tilbake til 2007.

Må svare for seg

Særlig er medlemstalene sentrale, der P4 tidligere har avdekket at SOS Rasisme har vokst til å bli Europas største antirasistiske organisasjon ved å operere med en snittpris på medlemskap på 6 kroner.

Det er også blitt avdekket av personer over 15 år er blitt innmeldt i SOS Rasisme av andre, noe som er i strid med regelverket. I tillegg har det kommet frem at organisasjonen opererer med medlemstall som ikke samstemmer med hverandre.

Videre er SOS Rasismes regnskap preget av en sammenblanding som gjør kontroll vanskelig, også i forhold til hvordan lønnsfordelingen i organisasjonen har foregått.

Derfor ber Fordelingsutvalget nå om nærmere informasjon for å finne ut om SOS Rasisme bevisst har forsøkt å skaffe seg støtte de ikke har krav på.

Selv sier SOS Rasisme at de foreløpig ikke har mottatt kravene fra Fordelingsutvalget, og at de ikke vil kommentere saken før de har sett nærmere på kravene.

Fordelingsutvalget er en av fire instanser som gransker organisasjonen.

I tillegg vedtok Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) nylig å holde tilbake frifondsmidler på 4,6 millioner fra SOS Rasisme på grunn av rot i den venstreekstreme organisasjonens medlemsregister. SOS Rasisme klaget vedtaket inn for LNU`s Klageutvalg, men varsler rettssak etter at LNU opprettholdt vedtaket om å holde tilbake 4,6 millioner.

I 2009 mottok SOS Rasisme hele 9 millioner i økonomisk støtte fra forskjellige offentlige instanser, men er nå gjenstand for en av de mest omfattende granskningene av barne- og ungdomsorganisasjoner på mange år. Organisasjonen risikerer nå å måtte tilbakebetale offentlig støtte på nærmere 10 millioner kroner. Blant de som også gransker organisasjonen er Integreringsdirektoratet og Oslo kommune.

Bakgrunnen for granskningen er P4 Nyhetenes avsløring av organisasjonens pengebruk, som blant annet omfatter eiendomsinvesteringer. Det er også iverksatt en granskning om hvorvidt den omstridte organisasjonen følger demokratiske spilleregler.

Også Oslo kommune sier nei til å gi i overkant av én million kroner i støtte for 2010.

P4: SOS Rasisme klanderverdig